Sponsorlu Bağlantılar

İngilizce Konu Anlatımlı Videolar

Categories İngilizce
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu sayfamızda İngilizce dilini temelinden öğrenmeniz katkı sağmak için 100’den fazla  konu anlatımını bir araya getirdik. Bu videolar sayesinde İngilizceyi artık daha rahat öğrenip, konuşabileceksiniz. Derscalisiyorum.com.tr olarak eğer dili yeni öğrenmeye başladıysanız videoları sırası ile izlemenizi öneriyoruz. İyi Çalışmalar.

 1. Neden İngilizce Konuşamıyoruz?
 2. İngilizce Alfabe (The Alphabet)
 3. Türkçe Kelime Çeşitleri
 4. Türkçe Cümle Çeşitleri
 5. Pronouns (Zamirler)
 6. Numbers (Sayılar)
 7. Ordinal Numbers (Sıra Sayıları)
 8. The Colours (Renkler)
 9. Singular and Plural (Tekil ve Çoğul)
 10. Family Terms (Akrabalık Terimleri)
 11. Simple Present Tense (am,is,are): Geniş Zaman
 12. Prepositions for place (Yer Zarfları)
 13. There is & There are Kullanımı
 14. There is and There are Uygulama
 15. İngilizce Saat Kavramı
 16. İngilizce Fiyat Sorma ve Cevaplama
 17. Adverbs of time (Zaman Zarfları)
 18. İngilizce Tanışma ve Selamlaşma
 19. Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 20. Demonstrative Adjectives (İşaret Sıfatları)
 21. And,or,with,so,because,of,to Yapılarının Kullanımı
 22. Adverbs of Frequency (Sıklık Zarfları)
 23. Verbals (to/ing) Fiilimsiler
 24. Noun Cases (to, in, from) İsmin Halleri (yalın, -i, -e, -de, -den)
 25. Quantifiers ( some, any, no ) Miktar Sıfatları
 26. The Quantifiers (some, any, a little, a few, little, few, a lot of, lots of) Miktar Sıfatları
 27. Adjective Order (Cümlede Sıfatların Öncelik Sırası)
 28. İngilizcedeki Önemli Detaylar
 29. Can, Should, Must, Have to (Modals)
 30. Can: Yapabilirlik Cümlesi
 31. Should: Tavsiye Cümlesi
 32. Must: Mecburiyet Cümlesi
 33. Have to: Zorunluluk Cümlesi
 34. Had Better: -sa iyi olur Cümle Kalıbı
 35. Apostrophe: Kesme işareti
 36. İngilizce Adres Sorma ve Yol Tarifi
 37. The / a / an Articles (Belirteçler)
 38. Comparatives : Karşılaştırma Cümleleri
 39. Superlatives : Karşılaştırma Cümleleri
 40. Comparatives and Superlatives : Karşılaştırma Cümleleri
 41. Similarities : Benzerlikler (like, as … as)
 42. Have got- Has got : Sahip olmak
 43. Would like to: ‘İstemek’ Cümle Yapısı
 44. İngilizce Bir Restoranda Sipariş Verme
 45. İngilizce Kibar Ricalar (can, could, will, would, may, might)
 46. İngilizce Shall and Let’s : Teklif Cümleleri
 47. İngilizce Soru Yapıları (5N1K)
 48. Present Continuous Tense : Şimdiki Zaman
 49. Present Continuous Tense : UYGULAMA
 50. Future Tense: Gelecek zaman (will)
 51. Future Tense: Gelecek zaman (will and be going to)
 52. Future Tense (Gelecek Zaman) Cümle Örnekleri
 53. Future Tense – Will (İngilizce Anlatım)
 54. Future Tense – am/is/are going to (İngilizce Anlatım)
 55. Simple Past Tense : -di’li Geçmiş Zaman Cümlesi (was/were)
 56. Simple Past Tense: Geçmiş Zaman Hareket Cümlesi (did)
 57. Simple Past Tense: Regular Verbs (İngilizce Anlatım)
 58. Simple Past Tense – Irregular Verbs (İngilizce Anlatım)
 59. Simple Past Tense was / were (İngilizce Anlatım)
 60. Irregular Verb List : Düzensiz Fiiller Listesi
 61. Past Continuous Tense: Şimdiki Zamanın Hikayesi
 62. used to/would Yapıları: Geniş Geçmiş Zaman
 63. Be able to (-ebilmek) Cümle Yapısı
 64. Tag Questions: Teyit Soruları
 65. and, also, besides, furthermore, likewise, moreover (Bağlaç Zarfları)
 66. because, now that, since, even though, although, though (Bağlaç Zarfları)
 67. but, however, nevertheless, nontheless, still, anyway (Bağlaç Zarflar)
 68. so, accordingly, consequently, hence, thus, then, for that reason, that’s why (Bağlaç Zarflar)
 69. Would You Mind : Sakıncası Yoksa… Cümle Kalıbı
 70. Conditional Connectives ( whether or not, unless, if not )- Koşul Bağlaçlari
 71. In Case and Even If – “diye” ve “olsa bile” Bağlaçları
 72. Infinitives …too…to : -mayacak kadar… Cümle Yapısı
 73. Infinitives …enough…to (-acak kadar) Cümle Yapısı
 74. Both..and : Hem..hem de
 75. Not only…but also (Sadece…değil…aynı zamanda…)
 76. Either…or: Ya… ya da…
 77. Neither…nor : Ne…ne de..
 78. Causative Verbs – Ettirgen Fiiller
 79. Active & Passive Causative – Etken & Edilgen Ettirgen
 80. If Clauses – Şart Cümleleri (Type: 0,1,2,3)
 81. If Clauses – Şart Cümleleri (Type: 0,1)
 82. If Clauses – Şart Cümleleri (Type: 2)
 83. If Clauses – Şart Cümleleri (Type: 3)
 84. Omitting If : Koşul Cümlesindeki If’i Çıkarmak
 85. Relative Clauses: Tamlama Cümleleri
 86. I wish : “Keşke” Cümle Yapısı
 87. İngilizce Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri
 88. İngilizce Bilinmeyen Kelimeleri Çıkarım Yaparak Bulma
 89. Tenses in English: İngilizcedeki Zamanlar Konu Özeti
 90. Present Perfect Tense: Etkisi Devam Eden Geçmiş Zaman
 91. Present Perfect Tense Yapıları
 92. Present Perfect Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Yapma
 93. Just (Daha şimdi), Yet (Henüz), Already (Zaten) Zaman Zarfları
 94. Present Perfect Continuous : Sürekli Geçmiş Zaman
 95. Past Perfect Tense: Mişli Geçmiş Zaman
 96. Past Perfect Continuous: Sürekli Miş’li Geçmiş Zaman
 97. Passive Voice: Edilgen Cümle
 98. İngilizce Dolaylı Anlatım
 99. İngilizce Dolaylı Soru Sorma
 100. İngilizce Cümle Dönüştürme

Derscalisiyorum.com.tr olarak Videolarından dolayı Özkan Çelen Hocamıza teşekkür ederiz.

Sponsorlu Bağlantılar

7 Yorum

 1. hocam merhaba lys de 13 bindeydim mat 47.5 geo 21 fizik 22.5 kimya 26.25 biyo 19 geldi tıp olur mu ?

  1. Bu netlerle sınırda gibi gözüküyorsunuz yani kazanma şansınız var. Puanınız ve okul puanınız eklendikten sonra sıralamanıza göre daha kesin yorum yapabilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir