Bilincin Değişik Biçimleri

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Psikoloji Konu Anlatımı

BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ

BİLİNÇ NEDİR?

Bilinç, farkında olmaya karşılık gelir. Belirli bir sürede insanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması halidir. Devamını oku

Zeka ve Kişilik

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Psikoloji Konu Anlatımı

ZEKÂ – KİŞİLİK

A. ZEKÂ

Karşılaşılan problemlere çözüm bulmada ve yeni durumlara uyum sağlamada incelik, kıvraklık, çabukluk gösterebilme yeteneğidir. Zekâ, potansiyel olarak doğuştan vardır. Çevre, zekânın gelişmesine olumlu veya olumsuz etkide  bulunabilir. Devamını oku

Gençlik Dönemi

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Psikoloji Konu Anlatımı

 GENÇLİK DÖNEMİ VE KİMLİK OLUŞUMU

Gelişim, döllenmeden itibaren yaşam boyunca sürer. Bu gelişim sürecinde değişik zaman dilimlerinde belirli özelliklerin öne çıktığı gözlenir Devamını oku

Psikoloji Ruh Sağlığı

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Psikoloji Konu Anlatımı

RUH SAĞLIĞI

Ruh sağlığı açısından bireyler normal ve anormal olarak iki grupta incelenir. Anormal olarak nitelenen bireyler problemlere gerçekçi çözüm bulmadıklarından Devamını oku

Bellek-Unutma Hatırlama

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Psikoloji Konu Anlatımı

BELLEK – UNUTMA – HATIRLAMA

A. BELLEK

Duyum ve algılarla kazanılan bilgilerin beyinde saklanması, gerektiğinde de hatırlanması şeklinde gerçekleşen zihinsel bir işlevdir. Bellek, uzun süreli bellek ve kısa süreli bellek olarak ikiye ayrılır. Devamını oku

Öğrenme Psikolojisi

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Psikoloji Konu Anlatımı

ÖĞRENME

Öğrenme, tekrar veya yaşantılar sonucu, eğitim veya öğretim sonucu davranışlarda meydana gelen değişmelerdir. Örneğin yabancı dil konuşmayı öğrenme bir davranış değişikliğidir. Devamını oku

Güdülenme

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Psikoloji Konu Anlatımı

GÜDÜLENME (MOTİVASYON)

Organizmanın ihtiyaçlarını gidermek için belli hedeflere doğru harekete geçmesi halinde güdülenmeden söz ediyoruz. Güdü (motiv) organizmanın ihtiyaçlarını gidermedeki istek halini belirtir. Devamını oku

Organizma ve Çevre

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Psikoloji Konu Anlatımı

 ORGANİZMA ve ÇEVRE

Organizmanın çevreyle ilişkileri, çevredeki uyarıcıların duyu organları yoluyla beyine uyarım göndermesiyle  gerçekleşir. Organizma, her zaman çevreden gelen uyarımlara uyum sağlama eğilimindedir. Devamını oku

Psikolojinin Alanı

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Psikoloji Konu Anlatımı

PSİKOLOJİNİN ALANI

A. PSİKOLOJİNİN KONUSU

Psikoloji organizmanın davranışlarını inceleme konusu yapan pozitif bir bilimdir. Davranışlar üzerinde araştırmaya  dayalı incelemelerde bulunması onu pozitif bilim haline getirmiştir. Devamını oku