Sponsorlu Bağlantılar

Doğrunun Analitik İncelemesi

Categories Geometri Konu Anlatımı
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu ders notumuzda Geometri dersinin Doğrunun Analitik İncelemesi başlığı altında; İki Noktası Bilinen Doğrunun Eğim ve Denklemi, Bir Noktası ve Eğimi Bilinen Doğrunun Denklemi, Eksenlere Paralel Doğruların Denklemi, Eksenleri Kestiği Noktaları Bilinen Doğruların Denklemi, Doğruların Grafikleri vb. içerikler hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ
 

derscalisiyorum.com.tr

 • Yukarıdaki şekillerde d doğrusunun farklı durumlarına karşılık oluşan a eğim açısı gösterilmiştir.
 • Doğrunun denklemi:

Bir doğru üzerindeki noktaların koordinatlarını veren eşitliğe doğrunun denklemi denir.

y = mx + n

y = mx + n eşitliğinde m: eğim, n: sabit sayıdır. ax + by + c = 0 şeklinde verilen denklemde y yalnız bırakılırsa

derscalisiyorum.com.tr elde edilir

x in katsayısı derscalisiyorum.com.tr eğimi verir.

Öyle ise,

ax + by + c = 0 doğrusunun eğimi

derscalisiyorum.com.tr

Eğimi eşit olan doğrulara paralel doğrular denir. Doğruların eğimleri arasındaki bağıntıdan daha sonra bahsedeceğiz.

İki Noktası Bilinen Doğrunun Eğim ve Denklemi

a. İki noktası bilinen doğrunun eğimi

derscalisiyorum.com.tr

Analitik düzlemde A(x1, y1), B(x2, y2) noktaları bilinen d doğrusu üzerinde A, B noktalarının koordinatları kullanılarak oluşturulan ABC üçgeninin A açısı ile d doğrusunun eğim açısı yöndeş açılar olduklarından eşittirler.

Buradan

derscalisiyorum.com.tr
 • derscalisiyorum.com.tr olduğundan
derscalisiyorum.com.tr şeklinde de yazılabilir

b. İki noktası bilinen doğrunun denklemi

derscalisiyorum.com.tr

A(x1, y1), B(x2, y2) noktalarından geçen d doğrusu üzerinde doğruyu oluşturan noktaları temsil eden P(x, y) noktası alalım. Bu üç noktadan herhangi ikisini kullanarak yazacağımız eğimler eşittir. Buna göre,

derscalisiyorum.com.tr

Bu eşitlik bize iki noktası bilinen doğru denklemini verir.

derscalisiyorum.com.tr

şeklinde de yazılabilir. Sonuç aynıdır.

 • Orijinden yani O(0,0) noktasından geçen doğrularda x = 0 için y = 0 olacağından

y = mx + n denklemindeki n terimi sıfır olur.

O halde orijinden geçen doğrunun eğimi m ise denklemi

y= mx

Doğru denklemi ax + by + c = 0 şeklinde ise ve orijinden geçiyorsa c = 0 dır.

Doğru denklemi ax + by = 0 olur.

Bir Noktası ve Eğimi Bilinen Doğrunun Denklemi

A(x1, y1) noktasından geçen ve eğimi m olan doğru denklemi
derscalisiyorum.com.tr

A(x1, y1) noktası ve P(x, y) noktası kullanılarak yazılan eğim değeri verilen eğime eşitlenir.

Eksenlere Paralel Doğruların Denklemi

a. Eksen doğruları

Analitik düzlemde x (apsis) ekseninde bütün noktaların y si (ordinatı) sıfır olduğundan x ekseni aynı zamanda y = 0 doğrusudur.y (ordinat) ekseni de x = 0 doğrusudur. derscalisiyorum.com.tr

b. x eksenine paralel doğrular

y = k doğrusu; y eksenini k noktasında keser, x eksenine paralel ve y eksenine diktir. derscalisiyorum.com.tr

c. y eksenine paralel doğrular

x = k doğrusu;x eksenini k noktasında keser, y eksenine paralel ve x eksenine diktir. derscalisiyorum.com.tr

Eksenleri Kestiği Noktaları Bilinen Doğruların Denklemi

x eksenini a noktasında y eksenini de b noktasında kesen doğrunun denklemi

derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr

Doğru (a, 0) ve (0, b) noktalarından geçtiğine göre, doğrunun denklemi iki noktadan geçen doğru denklemi özelliği kullanılarak da yazılabilir.

 • Dik koordinat sisteminde apsisleri ordinatlarına eşit olan noktaların oluşturduğu doğruya

  y=x

  doğrusu denir.

derscalisiyorum.com.tr
 • Dik koordinat sisteminde apsisleri ile ordinatları birbirinin ters işaretlisi olan noktaların oluşturduğu doğruya

  y= -x  

  doğrusu denir.

derscalisiyorum.com.tr
derscalisiyorum.com.tr
 •  y = x ve y = –x doğruları aynı zamanda koordinat eksenlerinin açıortaylarıdır. Koordinat eksenleri ile yaptıkları açılar 45° dir.

Doğruların Grafikleri

Doğruların grafiklerini çizmek için x ve y eksenlerini kestikleri noktalar bulunur.

x eksenini kestiği nokta için y = 0 ve y eksenini kestiği nokta için x = 0 değerleri alınır.

 

 • Kaynak İndirme Bilgileri
 • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
 • Dosya İçeriği: Doğrunun Analitik İncelemesi
 • Dosya Boyutu/Türü: 317 KB/ PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir