Sosyal Gelişme

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Sosyoloji Konu Anlatımı

SOSYAL GELİŞME

A. SOSYAL GELİŞMENİN UNSURLARI

1. Ekonomik Büyüme

Bir ülkenin zenginliğinin zaman içinde artmasını ifade eder. Örneğin milli gelirin artışı, büyüme hızının artışı gibi. Devamını oku

Sosyal Değişme

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Sosyoloji Konu Anlatımı

SOSYAL DEĞİŞME

“Değişme” önceki durumdan farklılaşmayı, başkalaşmayı ifade eder. Bu şekildeki ifadesiyle değişme kavramı değer yargısı içermeyen nesnel bir kavramdır. Yani iyiye veya kötüye doğru yön belirten niteliği yoktur. Devamını oku

Kültür

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Sosyoloji Konu Anlatımı

KÜLTÜR

1. Kültürün Tanımı

Kısa ve özlü ifadesiyle kültür, bir toplumun kendine özgü yaşama tarzını ifade eder. Yaşama tarzı içindeki davranış, düşünüş tarzı, alışkanlıklar, ahlâk, inanç, sanat, bilgi, hukuk, töre vs. o toplumun kültür bütünlüğünü Devamını oku

Toplumsal Kurumlar

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Sosyoloji Konu Anlatımı

TOPLUMSAL KURUMLAR

Toplumdaki ortak ve temel ihtiyaçların (beslenme, barınma, korunma gibi) giderilmesine yönelik sosyal ilişkilerin ortaya koyduğu yerleşmiş davranış kalıplarının bütünlüğü temel toplumsal kurumları ortaya koyar. Devamını oku

Sosyal Yapı

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Sosyoloji Konu Anlatımı

SOSYAL YAPI

Toplum bütünlüğünü oluşturan gerek maddi, gerekse manevi unsurların kendine özgü biçimlenişi o bütünlüğün sosyal yapısını ortaya koyar. Sosyal yapının temelinde sosyal ilişkiler, sosyal değerler, sosyal normlar vardır. Bu unsurlar toplumsal bütünlüğün kendine özgü biçimlenişini, yapısını ortaya koyar. Örneğin, feodal toplum yapısı, Amerikan toplumunun sosyal yapısı kendine Devamını oku

Toplum ve Toplumların Evrimi

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Sosyoloji Konu Anlatımı

TOPLUM ve TOPLUMLARIN EVRİMİ

Belli bir toprak parçası üzerinde, belli bir otoriteye bağlı olarak ortak ve temel çıkarlarını korumak için sosyal ilişkilerde bulunan insanların bütünlüğü toplumu oluşturur Devamını oku

Sosyolojinin Alanı

Yazan: 26 Haziran 2011  
Kategori: Sosyoloji Konu Anlatımı

 SOSYOLOJİNİN ALANI

A. KONUSU

Sosyolojinin konusu “toplum”dur. Toplumsal olayları bilimsel ilkelere göre sebep – sonuç ilişkisinde inceleyerek  genellemelere (toplumsal yasalara) ulaşır. Devamını oku