Felsefe Nedir

Yazan: 21 Haziran 2011  
Kategori: Felsefe Konu Anlatımı

FELSEFE NEDİR?

Grekçe philosophia teriminden kaynaklanan felsefe, iki sözcüğün birleşmesinden oluşmuştur.Phillia sevgi; sophia bilgi, bilgelik anlamındadır. Devamını oku

Felsefenin Alanları

Yazan: 21 Haziran 2011  
Kategori: Felsefe Konu Anlatımı

FELSEFENİN ALANLARI

Felsefenin de diğer disiplinler gibi incelediği konuları, soruları sınıflandırdığı alanları vardır.Bunlardan ilki varlık (ontoloji) sorunudur. Devamını oku

Din Felsefesi

Yazan: 21 Haziran 2011  
Kategori: Felsefe Konu Anlatımı

DİN FELSEFESİ

Din felsefesi dini konu edinen, dinin insanın var oluşunun kaynağı insanin doğasının ve kaderinin kaynağı ve değerler ile ilgili sorunları ele alarak sorgulayan felsefe disiplinidir Devamını oku

Doğru Bilginin İmkansızlığı

Yazan: 21 Haziran 2011  
Kategori: Felsefe Konu Anlatımı

DOĞRU BİLGİNİN İMKANSIZLIĞI
A-SOFİSTLER:
-Doğru bilginin olamayacağını savunurlar
-İnsan felsefesi yaparlar
-Tabulara karşı çıkarlar
-Bilgi duyu organları ile alınır
-Dolayısıyla kişiden kişiye değişir.(RELETİVİZM-GÖRECELİLİK) Devamını oku

Bilgi Türleri

Yazan: 21 Haziran 2011  
Kategori: Felsefe Konu Anlatımı

BİLGİ TÜRLERİ

Bu konumuzda size bilgi türleri, BİLGİ FELSEFESİNİN 4 SORUNU, Bilgi Felsefesinin Temel Soruları, FELSEFE ve Din Ortak Yönleri, FELSEFE-BİLİM Ortak Yönleri, FELSEFENİN KONULARI,FELSEFİ BİLGİ, LYS Felsefe Bilgi Türle  anlatacağız. Devamını oku

Estetik ve Sanat Felsefesi

Yazan: 21 Haziran 2011  
Kategori: Felsefe Konu Anlatımı

ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik denir. Estetik “güzel” üzerine düşünme, onun ne olduğunu açıklamadır.Estetik suje ile estetik obje arasındaki ilgiyi gösterir. Estetiğin yöneldiği şey, güzelliktir; duyusal olanın güzellik ile olan  ilgisini Devamını oku

Siyaset Felsefesi

Yazan: 21 Haziran 2011  
Kategori: Felsefe Konu Anlatımı

SİYASET FELSEFESİ

Siyaset, Aristoteles’e göre “Yurttaşların, toplumu ilgilendiren işlerle ilgili olarak yaptığı herşeydir.” Siyaset felsefesi  siyasi yaşamı konu alan, özellikle de devletin özü, kaynağı ve değerinin ne olduğunu araştıran felsefe disiplinidir. Devamını oku

Ahlak Felsefesi

Yazan: 21 Haziran 2011  
Kategori: Felsefe Konu Anlatımı

AHLÂK FELSEFESİ (ETİK)

Ahlâk felsefesi, insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan felsefe dalıdır.Buna göre ahlâk felsefesi, ahlâk alanında hakim olan ilkeleri, “iyi” ve “kötü” nün ne olduğunu, ahlâklılığın ne anlama geldiğini ele alır. Ahlâklılığın ne olduğu üzerinde durur; özünü ve temellerini araştırır. İnsanın Devamını oku

Varlık Felsefesi

Yazan: 21 Haziran 2011  
Kategori: Felsefe Konu Anlatımı

VARLIK FELSEFESİ

Varlığı konu olarak ele alan felsefe, genel bir varlık kavramı üzerinde durur. Varlık, evrende varolan herşeyin ortak  adıdır. Buna göre varlık, insan bilincinin dışında ondan bağımsız olabileceği gibi, zihne bağımlı olarak da bulunabilir. Örneğin, ağaç, kalem, ev gibi nesneler insan zihninden bağımsız Devamını oku

Bilim Felsefesi

Yazan: 21 Haziran 2011  
Kategori: Felsefe Konu Anlatımı

BİLİM FELSEFESİ

Bilimin yapısını, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi ve bilimde yöntem problemini ele alır. Yani, bilim felsefesi, bilimle ilgili sorular sorarak, bilim üzerine felsefe yapar. Devamını oku

Sonraki sayfa »