Sponsorlu Bağlantılar

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu sayfamızda 10.Sınıf  Tarih 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

Her Bölüm 10’ar Puandır.Süre 45 Dk.

1: Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (2X5)
A) İslamiyet’in doğduğu sırada güçlü devletlerden biri Sasanilerdi.( )
B) Japonya’da kast sistemi görülür. ( )
C) Göktürkler Akhunlar’a karşı Sasaniler ile işbirliği yaptılar. ( )
D) İslamiyet’ten önce de Arabistan’da sosyal adalet ve eşitlik vardı. ( )
E) Kâbe İslamiyet ile birlikte kutsal bir yer oldu.( )

2: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (2X5)

A) Annesi ve babası ölen Hz. Muhammed dedesi ……………………. Himayesine girdi.
B) 619 yılına Hz. Muhammed’in eşi ve amcası öldüğü için …………………… denir.
C) Hz. Ömer’in Sasaniler’e son verdi ve Müslümanlar ile ……………….. komşu oldu.
D) Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri ……………….. devletini kurdular.
E) …………………. Dönemi Büyük Selçuklular’ın en parlak dönemi oldu.

3: Aşağıda yer alan tabloda belirtilen sözcüklerin hangi uygarlığa veya kişiye ait olduklarını karşılarına yazınız. (2X5)
KAVRAM UYGARLIK/KİŞİ
Kutadgu Biliğ
Tolunoğlu camii
Divan-ı İşraf
Ribat (kervansaray)
Avasım

4: Hudeybiye Barışı Anlaşması’nın önemi nedir?
5: Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi?
6: Emeviler’in ırkçı, Abbasiler’in ise ılımlı ve hoşgörülü olmalarını sonucu nedir?
7: Büyük Selçuklular hangi olay sonucunda İslam dünyasının siyasi lideri oldular?
8: Malazgirt Savaşı’nın en önemli sonucu nedir?
9: Memlûkleri’in tarihteki önemi nedir?
10: Tolunoğulları ve İhşidilerin ortak özelliklerini yazınız.

Başarılar!

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir