9.Sınıf Matematik 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 9.Sınıf Matematik 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

Her soru 10’ar Puandır.

1: Beş basamaklı  “5a64b”sayısı15 ile tam bölünebildiğine göre a’nın alabileceği değerleri bulunuz.

2:  14basamaklı 66666666666666 sayısının 3 ile bölümünden kalan a; 9 ile bölümünden kalan b ise a+b=?

3: Vehbi bilyelerini beşer beşer, altışar altışar ve  onsekizer onsekizer saydığında hep 3 bilyesi artıyor. Buna göre Vehbi’nin en az kaç bilyesi vardır?

4: Ardışık 3 tek tamsayının toplamı 111ise bu sayıların en büyüğü kaçtır?

5: Kenar uzunlukları 120 m ve 80m olan dikdörtgen şeklindeki. bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gereklidir?

6:               a)    -9-(-8+13)=?  –işlemini yapınız?

                    b)     (123)5 sayısını onluk düzende yazınız?

7.  20, 33 ve 45 sayılarının  ebob u kaçtır?

8.  Bir sepet deki güller 7 şer ,   9 ar ve 10 arlı  sayıldığında her defasında   5 gül artıyor. Bu sepet de en az kaç gül vardır?

9.  Dört basamaklı, 728a sayısının, 3  ile bölünebilmesi için, “a”nın alabileceği değerleri bulunuz?

10.  9(x+6) = 7(x-5)   ise x=?

Süre:45 DK

Başarılar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir