9.Sınıf Kimya 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 10.Sınıf Kimya  2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

SÜRE:40 DK

1) y=1. Soygazlara ait özellikleri maddeler halinde yazınız.                  (10p)

2. Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşiklerin isimlerini, isimleri verilen bileşiklerin formülünü yazınız.     (10p)

a. K2O                    :………………

b. CuCl2 :                ………………

c. N2O5                   :

d. Sodyum nitrat      :…..

e. Kükürt di oksit     :….

3.  12X+2 ile 8Yb iyonu eşit sayıda elektron içerdiğine göre b’nin değeri kaçtır?Hesaplayınız.    (10p)

4.  H2SO3  bileşiğinin molekül kütlesini hesaplayınız. ( H : 1  ,  S : 32  ,  O : 16  ).    (10p)

5. Atom numarası 38 olan  Ba  elementinin grup ve periyodunu bulunuz.  (10p)

6. 19K ve 24Cu elementlerinin,

a. Atom yarıçaplarını,                                         (5p)

…….

b. 1. İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız.        (5p)

…….

7. Aşağıdaki boşluklara formülleri verilen bileşik ve moleküllerin içerdikleri bağ türlerini yazınız.                    (10p)

a. NaCl                   :………………

b. O2                      :………………

c. NH3                    :………………

8. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

a. Periyodik cetvelde her periyot bir toprak metali ile başlar soygaz ile sonlanır. (…)

b. 6,02×1021  sayısı Avogadro sayısı olarak bilinir. (……)

c. Atom hakkında ortaya atılan bilimsel anlamdaki ilk model Dalton Atom Modelidir. (…)

d. İyonik bağ elektron alış verişi sonucu oluşur.(……..)

e. d orbitali 5 çeşit olup en fazla 6 elektron alabilir. (……..)

9. I. Elektron almayı severler

II. Kimyasal reaksiyonlara karşı ilgisizdirler

III. Erime noktaları yüksektir

ifadelerinden hangisi ya da hangileri metallere ait bir özelliktir?

A) Yalnız I                 B) Yalnız III                 C) I ve II              D) I ve III                  E) I, II ve III

10. Toprak alkali metaller olarak da bilinen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1A               B) 2A                C) 7A              D) 7B               E) 8A

11. Aşağıdakilerden hangisi küresel simetri  özelliği göstermez?

A) 8 O                       B) 20 Ca                   C) 7 N                D) 19 K                                   E) 10 Ne

Başarılar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir