9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

HER SORU 4’ER PUANDIR.SÜRE 45 DK

1. Öğretici metinlerin amaçlarını yazınız.

2. Öğretici metinleri edebi metin sayabilir miyiz? Niçin?

3. Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nu öğretici metin özellikleri açısından değerlendiriniz.

4. Biyografi türü özelliklerini yazınız.

5. Toplumun aksak yönlerini eleştiren komedi türü nedir?

6. Trajedilerdeki kahramanların niteliğini yazınız.

7. Yazılı geleneğe ait iki tane anlatmaya bağlı edebi metin yazınız.

8. Tük edebiyatında ilk çeviri romanın adını ve yazarını yazınız.

9. Hikaye kahramanlarının özellikleri nedir?

10. Destanların anlatım şekli nedir?

11. Manzum hikayelerde işlenen konuları ve konuların işleniş şeklini yazınız.

12. “Kadrin bilmeyenler alır eline

Onun için boynun eğri menekşe.” dizelerindeki söz sanatı nedir?

”Elif kaşlarını çatar

Gamzesi sineme batar

Ak elleri kalem tutar

Yazar Elif Elif diye.”

13. Yukarıdaki dizelerin nazım şekli nedir?

14. Yukarıdaki dizelerin uyak türü nedir?

15. Yukarıdaki dizelerin uyak düzeni nedir?

16. Yukarıdaki dizeler konularına göre şiir türlerinden hangisine girer

17. Halk şiirindeki taşlama türünün divan şiirindeki benzerinin adı nedir?

18.” Uyandım baktım ki sabah

Güneş vurmuş içime

Kuşlara, yapraklara dönmüşüm

Pır pır eder durur, bahar rüzgarında.” Dizelerindeki ana duygu nedir?

19. “ Senin kalbinden sürgün oldum ilkin

Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu

Sürgünün bir süreği.”  Dizelerindeki ahenk unsuru nedir?

“Öyle bir yaşta idim ve öyle bir mizaçta idim ve çocukluğumda o kadar az oyun oynamıştım ve aldatmasını o kadar az öğrenmiştim ki yalan bana suçların en ağırı gibi geliyordu; ve bir yalan söylendiği zaman insanların değil, eşyanın bile buna nasıl tahammül ettiğine şaşıyordum.Yalana her şey isyan etmelidir.Damlardan kiremitler uçmalıdır, ağaçlar köklerinden sökülüp havada bir saniye içinde toz duman olmalıdır, camlar kırılmalıdır, hatta yıldızlar düşüp gökyüzünde bin parçaya ayrılmalıdır filan… Nüzhet bana yalan söyledi. Hakikati seviniz, o da sizi sever; hakikati arayınız, o da sizi arar ve üstüne gelir.”

20. Yukarıdaki metnin konusunu yazınız.

21.  Yukarıdaki metnin zihniyetini yazınız.

22.  Yukarıdaki metnin anlatıcı bakış açısını yazınız.

23.  Yukarıdaki metnin türü ve tür özelliklerini yazınız.

24.  Olay öyküsü türünün ülkemizdeki temsilcisidir.Pek çok güzel öyküsü vardır.“Diyet”, “Bomba”, “Forsa” vb. öyküleri bulunan yazarımız kimdir?

25.  Masallarda işlenen konuların özelliği nedir?

Başarılar!

2 Yorum

  1. Dersçalışıyorum.com da emeği geçen herkese Allah(c.c) ‘ a ettiği hayırlı duaları kabuleylesin . Sizden bir ricam olacaktı.Yazlı sorularında hata var örneğin coğraya dersinde 2 yazılı olurken burada 3 yazılı var .Bilgize Arz Eder , Saygılarımı Sunarım …

    1. Uyarı için teşekkürler. Bazı hocalarımız sınavları bir dönemde 3’er tane yaparken bazı hocalarımız 2’şer tane yapıyor. Dolayısıyla bu buradaki 2 yazması bir şeyi değiştirmiyor ikisi de dönem sonu sınavları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir