9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.( 5er p)
1. Acıklı,üzüntülü olayları,bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyununa…..
denir.

2.Bir tiyatro metninin oyuncular tarafından sahnede canlandırılmasına ………………denir.

3.Edebi bir eserde olayların olup bittiği yere ………………….. denir.

4.bir olayın içinde geçtiği ,geçeceği veya geçmekte olduğu sürece……………………denir.

5.Bir kimsenin hayatını anlatan türe……………………………denir.

Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız. ( 5er p)

6.Belli bir konuda bir düşünce ya da görüşü ileri sürmek amacıyla yazılan,düşünceleri ispatlama yoluna giden yazı türüne fıkra denir. ( )
7.Gezi yazılarında gezilen yerler anlatılır. ( )

8.Dram geleneksel Türk tiyatrosu içinde yer alır. ( )

9.trajedi modern Türk tiyatrosu içinde yer alır. ( )

10.Hikayeler olay ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır. ( )

Aşağıdaki Klasik Soruları Cevaplayınız.

11. Mesnevi nazım şeklinin özelliklerini yazınız (20p)

12.Halk hikayesinin özelliklerini yazınız. (10P)

13. Hikaye ve roman türünün yapısını oluşturan unsurları yazınız. (10P)

14. Aşağıdaki tiyatro terimlerini kısaca açıklayınız. (10P)

JEST:

MİMİK:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir