9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

SÜRE:40 DK

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru  3 Puan)

(   ) 1-Sınıflandırma basamaklarında ‘’tür’’ den ‘’alem’’e doğru

basamaklarda bulunan birey sayısında ve çeşidinde azalma

olur.

(   )2-İki canlı karşılaştırıldığında homolog yapı benzerliği

çoksa bu iki canlı birbiriyle uzak akrabadır.

(   ) 3-Mantarlar sınıflandırmada bitkiler ile aynı alem

içerisinde yer almaz.

(   ) 4-Tek hücreli canlıların tamamı aynı alem içersinde yer

almaz.

(   ) 5-Omurgalı hayvanlarda kapalı dolaşım sistemi görülür.

(   ) 6-Memeli hayvanlar sıcakkanlı canlılardır.

(   ) 7-Solucanlar yassı, yuvarlak ve halkalı olmak üzere üç

gruba ayrılırlar.

(   ) 8-Hayvanlar alemindeki canlıların tamamı hazır besin

alarak beslenen çok hücreli organizmalardır.

(   ) 9-Bitkiler fotosentez ile organik bileşikleri sentezleyip

depolayarak insan ve hayvanların temel besin kaynağını

oluşturur.

(   )10-Mantarlar, çok hücreli klorofil bulunduran kendi

besinlerini üretebilen canlılardır.

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)

1- Hücrenin temel kısımları …………….,  ……………..  ve …………….olarak incelenir.

2- Mitokondrilerin kendilerine özgü ………bulunur. Bu yüzden kendilerini eşleyebilir.

3-  Kapalı tohumlu bitkiler tohumdaki ……………. sayısına göre, tek çenekli ve çift çenekli olarak ikiye ayrılır.

4-Çam, ardıç, ladin, köknar, sedir ve servi gibi kozalaklı

bitkiler ………………………. dur.

5-Kurbağalar, suda ve karada yaşamaya uyumlu oldukları için, ………….. olarak adlandırılır.

6- ………..………..  kabuklular, örümcekler, çok ayaklılar ve

böcekler olmak üzere dört gruba ayrılır.

7- Kuşların ön üyeleri bir çift  ………… şeklinde farklılaşmış olup tüylerle örtülüdür.

8- Halkalı solucanlar, solucanların en gelişmiş grubu olup, …………….  dolaşım sistemine sahiptir.

9- …………….özelleşmiş bir koloni örneğidir.

10- Öglena …………. bulundurduğu için …………….

yaparak kendi besinini üretebilir.

C)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.

(2 Puan)

1) Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden farklı şubede incelenir?

A) Böcek     B) Kene    C) Kelebek    D) Örümcek      E) Balık

2) Aşağıdaki bitkilerden hangisi damarlıdır?

A) Kara yosunları           B) Eğrelti otları       C) Likenler

D) Ciğer otları                E) Su yosunları

3) Aşağıda eşleştirilmiş canlılardan hangileri aynı alemde bulunur?

A) Paramesyum-Süngerler         B) Süngerler- Algler

C) Şapkalı mantarlar-Küf mantarları

D) Hidra- Algler         E) Planarya- Ciğer otları

4) Quercus alba’nın en yakın akrabası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Papaver somniferum            B) Viola odarato

C) Quercus suber    D)Geranium robertianum   E)Acer rubrum

5.  Aşağıdaki bitkilerden hangisi farklı gruptandır?

A) Patlıcan                  B) Patates           C) Tütün

D) Ayçiçeği                E) Eğrelti otu

6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalıdır?

A) Midye                     B) İstiridye             C) Salyangoz

D) Kaplumbağa           E) İstakoz

7)Aralarında ortak özellikler en fazla olan canlılar, aşağıdaki doğal sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur?

A) Tür       B) Cins      C)Familya      D) Takım      E)Sınıf

8) Aşağıdakilerden hangisi mantarların özeliklerinden değildir?

A)Tamamı üreticidir    B) Çok hücreli ve tek hücreli olanları vardır     C) Saprofit ( çürükçül ) ve parazit beslenenleri vardır.    D)Gerçek kökleri yoktur  E) Glikojen bulundurur

9) I. Kaplumbağa      II. Kurbağa        III. Sazan balığı

IV. Kartal              V. Geyik

Yukarıda verilen omurgalı hayvan örneklerinin en basit yapılı canlıdan karmaşığa doğru sıralanması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde yer alır?

A) I, II, III, IV ve V          B) II, III, I, IV ve V.

C) III, I, II, IV ve V. D) III, II, I, IV ve V  E)V, IV,III, I ve II

10) Bakteriler, aşağıda belirtilen özelliklerden hangisine göre sınıflandırılmaz?

A) Gram boyasıyla boyanmalarına göre   B) Beslenme şekillerine göre  C) Metabolizma sonucu artık ürünlerine göre     D) Şekillerine göre     E) Oksijen ihtiyaçlarına göre

11) Bazı bakteriler, inorganik maddeleri oksitleyerek başka maddelere dönüştürürler ve bu sırada kimyasal enerji elde ederler. Bu enerji yardımıyla organik besin sentezlerler.

Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fotosentez               B) Kemosentez    C) Çürütme

D) Fermantasyon          E) Hidroliz

12) Hayvan türlerinde embriyonun ilk oluşum evrelerinde, aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisinin özellikleri ilk olarak ortaya çıkar?

A) Şube      B) Cins      C)Familya      D) Takım      E)Sınıf

13) Canlıların iki adla adlandırılması (binomial sistem) hangi sistematik birimdeki canlılar için geçerlidir?

A) Sınıf       B) Cins      C)Familya      D) Takım      E) Tür

14) Endosimbiyotik hipotez, ökaryotlardaki mitokondri ve kloroplast organellerinin, prokaryotlardan köken aldığını savunur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ‘’Endosimbiyotik Hipotezi’’ desteklemek amacıyla kullanılmaz?

A)Mitokondri ve kloroplastların halkasal DNA’ya sahip oluş

B) Çoğalma şeklinin bakterilerle benzerlik göstermesi

C) Prokaryotlarla ökaryotların protein sentezinde aynı aminoasitleri kullanmaları

D) Ribozomlarının prokaryotlarınınkine benzemesi

E) Ökaryot canlılarda simbiyotik yaşayan prokaryotların oluş

15) Aşağıdakilerden hangileri bakteri hücresinin hayvan hücresinden farkını belirtir?

A) Hücre duvarı      B) Ribozom      C)Hücre zarı

D) Sitoplazma         E) DNA ve RNA

16) Aşağıdaki canlı çiftlerinden hangisi ototrof olabilir?

A) Amip-Virüs            B) Mantar- Mavi yeşil alg

C) Öglena-Bakteri       D) Kene-Kuş       E)Bakteri-Virüs

17) Aşağıdaki canlılardan hangisinde spor oluşumu canlı sayısının artışına neden olmaz?

A)Mantar   B)Bakteri   C)Pazmodyum  D)Eğrelti otu   E)Küf

18) Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal hücrelerin her ikisinde de bulunur? A)Klorofil   B)Hücre zarı  C)Büyük koful  D) Hücre duvarı      E)Plastid

19) Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre çekirdeğinde bulunmaz?

A)Çekirdekçik  B)Kromatin C)DNA  D)RNA  E)Mitokondri

20) Aşağıdaki maddelerden hangisi protein değildir?

A)Hemoglobin  B)Enzim C)Kolesterol  D)Antikor  E)İnsülin

Başarılar!

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir