9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Bu sayfamızda sizin için Yazılıya Hazırlık Olması açısından 9. sınıf biyoloji dersi 2. dönem 1. yazılı sorularını bir araya getirdik.

1.Hayvan hücresinde bulunan organellerden 7 tanesinin adlarını yazarak görevlerini açıklayınız.

2.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

a) ……………………… hayvan hücrelerinde dıştan içe doğru boğumlanma şeklinde gerçekleşir.
b) Üreme hücreleri …………………. bölünmeyle oluşturulur.
c)Homolog kromozomlar birbirlerine tutunarak dört kromatitli ve iki kromozomlu …………. Oluştururlar
d)İnterfazdan sonra, ………………. bölünmesi (karyokinez) ve ……………………….. bölünmesi (sitokinez) olmak üzere iki kademede mitoz gerçekleşir.
e)Gelişmiş canlıların vücut hücrelerindeki kromozom sayısı …………….. (2n).
f)Kromozomlar tetrat oluşturduğu sırada kardeş olmayan kromatitler bir çok noktadan birbirlerine temas eder. Bu noktalara ………………. denir
g)Kromozomlar en belirgin halini …………… alırlar.
h)Basit yapılı tek hücreli canlılarda, çoğalma sırasında, hücre bölünürken çekirdek zarı kaybolmaz. Bu bölünme tipine gizli mitoz veya ……………… denir.
ı)Hücre ilk defa 1665 yılında bir ingiliz bilim adamı olan ………. ………….. tarafından ölü mantarda boş odacık halinde bolundu.
i)Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği olmayan veribozom dışında organelleri bulunmayan hücrelere ……… hücre denir.
j)Zarla çevrili belirgin bir çekirdeği ve organelleri olan hücrelere ………… hücre denir.
İlk defa 1665 yılında Robert Hook, mantar dokusunu incelemiş gözlemlediği yapılarda küçük boşluklar görmüş ve gördüğü bu boşluklara içi boş odacıklar anlamına gelen ……………… demiştir.
k)………………bitkilerde sarı, kırmızı, turuncu renkte olan plastidlerdir.
l) Üst üste 3 mitoz bölünme geçiren bir hücrede sonuçta ……… hücre oluşur.
m)Sperm ve yumurta birleşerek ……………. oluşturur. Böylece neslin kromozom sayısı korunmuş olur.
n) ………….—> Doku —> ……………..—> Sistem —> …………….
o) ……………….. enerji üretir.

3.Ökoryot bir hücrede aşağıdakilerden hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?
A) Ribozom—————-Protein sentezi

B)Hücre zarı—————-ATP sentezi

C) Mitekondri—————Hücre Solunumu

D) Çekirdek—————-Bölünme

E) Kloroplast —————-Fotosentez

4.Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran özelliktir?

A) Homolog kromozomların ayrılması

B) Metafazda kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi

C) Kromatidlerin ayrılması

D) DNA nın kendini eşlemesi

E) Bölünme sırasında çekirdekçiğin kaybolması

5. Aşağıda mayoz bölünmeyle ilgili bazı özellikler verilmiştir:
– Kromozomlar tetrat oluşturur. -Kromozomlar arasında gen alış verişi olur.
– DNA’lar eşlenir. -Homolog kromozomlar kutuplara çekilir.
– Kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşur.
Aşağıda hücre bölünmesiyle ilgili verilen safhalardan hangisinin Özelliği verilmemiştir?

A) İnterfaz            B) Profaz              C) Anafaz            D) Telofaz                E) Metafaz

6. Aşağıdaki hücre yapılarından hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

A) Golgi aygıtı —————-salgılama

B)Hücre zarı—————-madde alınımı

C)Ribozom—————-Protein sentezi

D) Lizozom—————-yağ sentezi

E) Mitekondri—————-enerji üretimi

7.Kromozomlar analiz edildiğinde yapısında aşağıdakilerden hangisinin bulunmadığı görülür?

A) Amino asit     B) Fosfat     C)Deoksiriboz şekeri     D)Azotlu baz      E) Vitamin

8. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir