9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
Bu sayfamızda sizin için Yazılıya Hazırlık Olması açısından 9. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 3. yazılı sorularını bir araya getirdik.

9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 3.Yazılı Soruları

Doğru Yanlış Soruları ( Her Soru 4 Puandır)  

1 Ribozomlar;ribozomal RNA,DNA ve proteinlerden yapılmışlardır.
2 Lökoplastlar renksiz plastitler olmalarına rağmen ışık alırlarsa yeşil renkli kloroplastlara dönüşebilirler.
3 Kromoplast,fotosentez olayının gerçekleştiği ve serbest oksijenin üretildiği organeldir
4 Çift çenekli bitkilerin yaprakları ağsı damarlıdır.
5 Böcekler trake solunumu yaparlar.

 Çoktan Seçmeli Sorular ( Her Soru 4 Puandır) 

6 Mantarlar alemindeki canlılar,aşağıdaki hangi özellikleri nedeniyle bitkiler alemindeki canlılardan farklılık gösterirler?

A)Sporla üreyebilmeleri

B)Heterotrof beslenmeleri

C)Ökaryot yapıda olmaları

D)Oksijenli solunum yapabilmeleri

E)Hücre çeperi içermeleri

7.

1-Zatürre

2-Amipli dizanteri

3-Sıtma

Yukarıdaki hastalıklardan hangileri protista alemindeki canlılar tarafından oluşturulur?

A)Yalnız 1            B)Yalnız 2             C)Yalnız 3            D)1 ve 2                E)2 ve 3

8 Aşağıdaki özelliklerden hangisi omurgasız hayvanların hiçbir grubunda görülmez?

A)Sırt ipliği(notokord)                    B)Akciğer solunumu                       C)Açık dolaşım
D)İskelet                      E)İç döllenme

9 Aşağıdakilerden hangisi tek çenekli bitkilerle çift çenekli bitkilerin ortak özelliklerinden birisidir?

A)Yaprakların paralel damarlı olması

B)Köklerin saçak kök şeklinde olması

C)Tohumlarının meyve tarafından çevrilmiş olması

D)Gövdede kambiyumun bulunması

E)Yaprakların saplı olması

10 Bilimsel sınıflandırmaya göre aşağıda verilenlerden hangisi,mantarlar aleminde incelenen bir canlı grubu değildir?

A)Maya mantarları

B)Küf mantarları

C)Şapkalı mantarlar

D)Pas mantarları

E)Cıvık mantarlar

 Boşluk Doldurma Soruları ( Her Soru 4 Puandır)  

11 Balıklar,kurbağalar,sürüngenler,kuşlar ve memeliler ……….. hayvanlar grubunda incelenir.
12 Hastalık yapan parazit bakterilere ………… bakteriler adı verilir.
13 Uygun olmayan ortamlarda bazı bakteriler ısıya ve kuraklığa dayanıklı ……… oluşturur.
14 Kökenleri farklı,görevleri aynı olan organlara ………. organlar denir.
15 Kuşlar ……….. solunumu yaparlar.

 Klasik Sorular ( Her Soru 10 Puandır)  

16 Çift çenekli bitkilerin genel özelliklerinden iki tanesini yazınız.
17 Eklembacaklıların genel özelliklerinden 3 tanesini yazınız.
18 Hayvanlar alemini sınıflandırınız ve hepsine birer örnek veriniz.
19 Eğrelti otlarını kısaca açıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir