9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
Bu sayfamızda sizin için Yazılıya Hazırlık Olması açısından 9. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını bir araya getirdik.
9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Sınıf / No:
Sorular

Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz.

C vitamini eksikliğinde …… …………….denilen, ……………………….. hastalığı oraya çıkar.
Biyolojik reaksiyonlara girerek reaksiyonların hızını artıran biyolojik katalizörlere ………………… . denir.

Proteinleri oluşturan aminoasitler arasında …….……………. bağı bulunur.

Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz.

(……) Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat denir.
(……) Potasyum eksikliğinde çocuklarda Raşitizm yetişkinlerde Osteomalazi hastalı ortaya çıkar.

Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz

1.Aşağıdaki organik moleküllerden hangisinin hidrolizi ile aminoasit açığa çıkmaz?
Fibrinojen B) Miyozin C) Enzim D) Hemoglobin E) Glikojen

2.Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi provitamin(ön vitamin) olarak vücuda alınıp karaciğerlerde esas vitamine dönüştürülür?
B1 B) A vitamini C) C vitamini D) K vitamini E) E vitamini

3.Beyin hücreleri enerji üretmek amacı ile öncelikle aşağıdaki moleküllerden hangisini oksijen(O2) kullanarak tüketir.?
A)Aminoasit B) Glukoz C) Gliserin D) Yağ Asitleri E) Glikojen

4.Perhiz yapan bir hasta 125 disakkarit içeren reçel, 125 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ yemiştir. Bu hastanın yediği yiyeceklerde toplam kaç ester bağ vardır.
A) 250 B)399 C)249 D)199 E)150

5.Bir bitki hücresinde, belirli bir enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?
A)Enzim miktarı B)Ortam pH’sının C)Ortam sıcaklığının D)Sübstrat miktarının E)Hücre büyüklüğünün

6.Hayvansal hücrelerin sentezleyemeyip dışarıdan almak zorunda olduğu aminoasitlere hangi isimler verilmektedir?

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.

1.Enzimler etki edeceği reaksiyonu (substratı) nasıl tanırlar?
2.E vitaminin vücuttaki görevi nedir?
3.Holo (bileşik) enzimlerin yapısına aktifleştirici olarak katılan vitaminlere ne ad verilir?

Süre 40 Dk.

Başarılar Dilerim

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir