Sponsorlu Bağlantılar

12.Sınıf Kimya 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu sayfamızda 12.Sınıf Kimya 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                      TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

1)  Karbonhidrat nedir? Karbonhidratlar kaça ayrılır? Birer örnek veriniz.

2)    Kütlece %23’ lük 40 gram etil alkolden %50 verimle kaç gram etil asetat elde edilebilir? ( C:12 ,H:1 ,O:16 )

3)   R-COOH   +   CH3 – OH   →   R – COOCH3   +   H2O Tepkimesine göre, elde edilen esterin mol kütlesi 88 gramdır. Buna göre kullanılan karboksilli asidin mol kütlesi kaç gramdır? ( C:12 , H:1 , O:16 )

4)    Aşağıdaki bileşiklerin genel adlarını belirtiniz?

a.)C2H5-O-CH3

b ) CH3 ¾C =O

½

C3H7

c )  CH-CH-CH-CH2-OH

d ) CH-C =O

ï

H

5)    CxHyOz organik bileşiğinin 0,5 molü 1,5 mol oksijen gazı ile tam yandığında 1 mol CO2 ve 1,5 mol H2O oluşuyor. Buna göre organik bileşiğin formülü nedir?

6)    formülü ile verilen esteri oluşturan karboksilli asidin ve alkolün formülünü ve adını belirtiniz.

7)    1- propanol  X   Y

 

Y  +   Z    →    CH3– CH–C = O       +    H2O

|

OCH3

Yukarıdaki tepkimelere göre x , y ve z maddelerinin yapı formüllerini bulunuz.?

8)    Optik izomeri nedir ? tanımını yazınız ve bir örnek veriniz.

9)     CH4 ve C2H4 gazlarının 50 litrelik karışımını tamamen yakmak için 130 litre oksijen gerektiğine göre metanın hacmi kaç litredir?

10) Cr2O3  + 2Na2CO3  + 3KNO3→ 2Na2CrO4  + 2CO2  + 3X

Tepkimesine göre oluşan x maddesinin formülü nedir?


Süre:45 DK

Her Soru 10 Puandır.Başarılar!

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir