12. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Bu sayfamızda 12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

Not:Sorular 4’er Puandır.Başarılar…

1)Küçük insanın çileleri,Çukurova işçileri,sömürülen çocuklar,yoksulluğun getirdiği yıkıntılar onda çok dokunaklı biçimde anlatılır.Yazar olarak bir dönemin Yeşilçam’ını en çok besleyen kaynaktır o. “Hanımın Çiftliği”, “Yalancı Dünya” gibi romanlarından TV dizileri bile yapılmıştır.

Yukarıda sözü edilen yazar,aşağıdakilerden hangisidir?

a)Orhan Kemal        b)Yaşar Kemal        c)Tarık Buğra          d)M.Şevket Esendal

e)Kemal Tahir

 

2)Ülkemizde bilimsel anlamda edebiyat tarihinin öncüsüdür.Fecr-i Ati’den Milli edebiyata katılmış yazarlardandır. “Türk Edebiyatı Tarihi,Edebiyat Araştırmaları,Türk Saz Şairleri Antolojisi,Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” gibi yapıtları vardır.

Bu parçada, aşağıdaki edebiyat tarihçilerimizin hangisinden söz edilmektedir?

a)Cevdet Kudret  b)Vasfi Mahir Kocatürk                  c)M.Fuat Köprülü d)Ahmet Hamdi Tanpınar    e)Nihat Sami Banarlı

 

I. Yedi Meşaleciler,Verlaine, Mallarme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini örnek almıştır.

II. Yedi Meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar;ancak şiire biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.

III.Garip şiiri temsilcileri,konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.

IV. II.Yeniciler,ahlak,erdem,dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.

V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış,halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.

3)Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

a) I       b)II       c)III        d)IV       e)V

 

4)Siyasi düşüncelerini, şiirlerinin dokusuna yerleştirmiş olan sanatçı,edebiyatımızda yeni şiirleriyle toplumcu şiirin öncüsü olmuştur.Onun üslup anlayışında keskin uyaklar,parçalanmış dizeler ve yinelemeler yer alır.Unutulan Adam ve Ferhat ile Şirintiyatrolarından bazılarıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisir?

a)Nazım Hikmet    b)Halide Edip Adıvar

c)Tarık Buğra        d)Orhan Kemal

e)Sabahattin Ali

 

5)Şiirimiz onun şiirinden sonra, eski şiirimizle bağlarını kopardı.O, şiirden benzetmeyi,mecazları kaldırmayı savunur.O, bir “şiir ihtilalcisi”dir.Türk şiirini;şairanelikten,yıpranmış kalıplardan kurtarmış;yalın bir halk dilini,günlük sözleri,deyimleri yergili ve esprili bir biçimde kullanmıştır.La Fontontaine’ nin masallarını başarılı bir biçimde Türkçe’ ye çevirmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

a)Attila İlhan       b)Orhan Veli Kanık

c)Faruk Nafiz Çamlıbel   d)Enis Behiç Koryürek             e)Mehmet Akif Ersoy

 

6)…. Şiirinde İstanbullu aydın bir gencin ilk defa Anadolu doğası ve suskun Anadolu insanı ile karşılaşması anlatılır. Şiirine Anadolu manzarasından Faruk Nafiz, Maraşlı Şeyhoğlu’ nun dörtlüklerinden yararlanarak, bu suskun insanının duygusallığını ortaya koymuş ve kendi duygularını da anlatma olanağı bulmuştur. Anadolu’ya açılan ilk şiirdir.

Yukarıda sözü edilen şiir, aşağıdakilerden hangisidir?

a)İstanbul’u Dinliyorum   b) Merdiven

c)Otuz Beş Yaş       d)Çanakkale Şehitleri

e)Han Duvarları

 

7)Sanatını ülküsünün emrine verirken, şiirin musiki gücünden yararlanır. Türkçe’yi büyük bir ustalıkla kullanır.Sanatçının sıcak,duygulu,canlı,sarsıcı bir dili vardır.Kendisini sadece Türk kültürünün değil,insanlığın kültürünün mirasçısı sayar.Şiir kitaplarından bazıları şunlardır:835 Satır,Memleketimden İnsan Manzaraları,Kurtuluş Savaşı Destanı.

Bu parçada sanat anlayışı ve yapıtları tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Fazıl Hüsnü Dağlarca   b)Sabahattin Ali

c)Ahmet Muhip Dıranas  d)Nazım Hikmet

e)Oktay Rıfat Horozcu

 

8:Şiir,deneme ve fıkra türlerinde eserler vermiştir.Eserlerinde   vatan,millet,bayrak       ,tarih gibi konuları işlemiştir.Yalın bir dili vardır.Şiir kitaplarından bazıları şunlardır:Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor,Heykeltıraş,Yastığımın Rüyası,Nükteli Özdeyişleri “Kanat ve Gagalar”adlı bir kitapta toplamıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

a)Nurullah Ataç    b)Ahmet Muhip Dıranas

c)Attila İlhan        d)Behçet Necatigil

e)Arif Nihat Asya

 

9) “Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,kapanırdı daha gün batmadan kapılar.”diye başlayan Fahriye Abla şiiriyle ünlenmiştir.Başlangıçta sembolizmden etkilenmiştir.Şiirde ahenk öğelerine önem vermiştir.Toplumsal konulardan çok bireysel konulara yönelmiştir.Aşk,doğa ve ölüm konularını sıkça ele almıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?

a)Fazıl hüsnü Dağlarca b)Zeki Ömer Defne

c)Ahmet Muhip Dıranas  d)Oktay Rıfat

e)Sezai Karakoç

 

10)Nurullah Ataç’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a)Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur.

b)Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.

c)Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.

d)Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.

e)Öykü alanında da ürünler vermiştir.

11)Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir.Abdullah Efendi’nin Rüyaları’yla ….,Ekmek Kavgası’yla….,Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu’yla ….,Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi isimler getirilmelidir?

a)A.Hamdi Tanpınar-Orhan Kemal-Haldun Taner

b)Haldun Taner-Ahmet H.Tanpınar-Orhan Kemal

c)Orhan Kemal-Ahmet Hamdi Tanpınar-Orhan Kemal

d)Ahmet Hamdi Tanpınar-Haldun Taner-Orhan Kemal

e)Haldun Taner-Orhan Kemal-Ahmet Hamdi Tanpınar

 

12)Türk şiirindeki bugünkü realizmi aşmalı, Beş Hececilerin sığ memleketçilik anlayışını tekrarlamamalıyız.

Bu edebiyat anlayışı aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine aittir?

a)Fecr-i Aticilere   b)Genç Kalemlere

c)Garipçilere         d)Yedi Meşalecilere

e)II.Yenicilere

 

13)Romanlarında, toplumsal çelişkileri ve çatışmaları, bunların insan üzerindeki yansımasını,doğa-insan ilişkisini,gerçekçi anlayışla işlemiş,ulusaldan evrensele uzanmış bir yazardır. Yurt dışında ödüller almış, Nobel Edebiyat ödülüne aday gösterilmiştir.Yazarın eserlerinden bazıları şunlardır:Yer Demir,Gök Bakır,Ölmez Otu, Yılanı Öldürseler,Üç Anadolu Efsanesi …

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

a)Orhan Pamuk     b)Yaşar Kemal

c)Rıfat Ilgaz          d)Kemal Tahir

e)Orhan Kemal

 

14)Edebiyat tarihimizde eleştiri ve denemeleriyle tanındı. Dönemindeki edebi yapıtları öznel edebi anlayışıyla kaleme aldı. Devrik cümle anlayışına önem verdi.Okuruma Mektuplar,Günlerin Getirdiği gibi kitapları vardır.

Bu paragrafta tanıtılan yazarımız,aşağıdakilerden hangisidir?

a)Necati Cumalı   b)Sabahattin Eyüboğlu

c)Nurullah Ataç   d)Suut Kemal Yetkin

e)Peyami Safa

 

I.Sanatçı edebiyatımıza Yedi Meşalecilerle birlikte dahil olmuştur.

II.Roman,manzum,destan inceleme,makale ve fıkra türünde eserleri vardır.

III.Sanatçı ömrünü verdiği Varlık dergisiyle özdeşleşmiştir.

IV.Bir Kadın Söylüyor,Adem ile Havva adlı romanları vardır.

V. Şiirinde eski geleneğe bağlı olduğu görülmektedir.

15) Numaralanmış cümlelerde Yaşar Nabi Nayır hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) I         b)II        c)III         d)IV        e)V

 

16)……, Çınaraltı gazetesinde yayımlanan ilk öyküleriyle dikkat çeker.Bir süre öykü yazdıktan sonra romana geçmiştir.Oğlumuz,Yarın Diye Bir Şey Yoktur ökü;Siyah Kehribar,Yalnızlar,Osmancık roman türündeki eserlerindendir. ………… ise sanat yaşamına şiirle başlamış,daha sonra öykü ve roman yazmıştır.Öykülerini Göl İnsanları kitabında toplar.Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları roman türündeki eserlerindendir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)Tarık Buğra- Kemal Tahir

b)Yaşar Kemal-Kemal Tahir

c)Tarık Buğra-Orhan Kemal

d)Yaşar Kemal- Orhan Kemal

e)Tarık Buğra-Yaşar Kemal

 

17) II.Yeni’nin orijinal şairlerinden olan ……………, bu akımın en yaşlı üyesidir.Hece vezniyle olan şiirleini ilk defa 1935’te kitaplaştıran sanatçı,sürekli denemelerle şiirin yapısını da değiştirir.Zengin çağrışımlar,anlamsız yığın tesiri uyandıran ifadeler,İstanbul yorumları şiirinden alınan ilk izlenimlerdir.Bu topluluğun ilkelerine en sadık kalan şairdir.Güneşi Yakanların Selamı,Günaydın Yeryüzü,Türkiye Şarkısı eserlerinden birkaçıdır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

a)Cemal Süreyya   b)Edip Cansever

c)Sezai Karakoç    d)N.Fazıl Kısakürek

e)İlhan Berk

 

Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim

İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek

Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.

18: Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüğün şairi için söylenemez?

a)Soyut konulara değinmek istemez.

b)Şiirlerinde gözleme önem verir.

c)Hangi koşulda olursa olsun gerçekleri söylemek ister.

d)Milli konularda şiir yazar.

e) Şiirlerinde uyaktan yararlanılır.

19) “Kadro” dergisinin kurucularından ve bu dergi çevresindeki siyasal düşünce akımının öncülerinden oldu. 1943-1946 arasında “Hep Bu Topraktan” adlı dergiyi yönetti. Aydınlıkdergisi çevresinde oluşan sol harekete katıldı. Resim Öğretmeni romanı; Yıllar Böyle Geçti,anı türündeki eseri, Kemalizm’in Dramı,Atatürk Olmasaydı deneme ve inceleme türündeki eserleridir.

Yukarıda özellikleri bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Nazım Hikmet   b)Vedat Nedim Tör

c)Ercüment Behzat Lav   d)Beşir Fuat

e)Şevket Süreyya Aydemir

 

20) Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde serbest ölçünün ilk uygulayıcılarından öncü bir şairdir. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde serbest ölçünün ilk uygulayıcılarından öncü bir şairdir. Dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımları etkilerini şiirine yansıtmıştır.Kaos,Açıl Kilidim Açıl,Mau Mau,Üç Anadolu önemli eserleridir.

Yukarıda özellikleri bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vedat Nedim Tör   b) Beşir Fuat

c)Ercüment Behzat Lav   d) Nazım Hikmet

e) Şevket Süreyya Aydemir

21) 1932 yılında Atatürk’ün isteği üzerine Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile birlikte KadroDergisini çıkarttı. 27 Mayıstan sonra oluşan yeni düşünce ortamında kurulan sosyalist eğilimli Devrim ve Yön gibi dergilerde yazıları yayınladı. Hayatı boyunca çok sayıda eser veren Aydemir, Tek Adam adlı eserinde Atatürk; İkinci Adam adlı eserinde İsmet İnönü’yü yazdı.

Yukarıda özellikleri bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kemal Tahir     b)Orhan Kemal

c)Yaşar Kemal    d)Nazım Hikmet

e)Şevket Süreyya Aydemir

22) Yazmaya şiirle başladı. Orhan Veli çizgisinde ama köy hayatı içerikli şiirler yazdı. İlk öykü kitabı “Çilli“dir. İlk romanı “Yılanların Öcü“nü yayınladı. Irazcanın Dirliği, Onuncu Köy önemli eserleridir.

Yukarıda özellikleri bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Tarık Buğra    b)Orhan Kemal

c)Kemal Tahir   d)Fakir Baykurt

e)Yaşar Kemal

23) Aşağıdakilerden hangisi toplumcu-gerçekçi edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

a) Toplumcu gerçekçi şiir, ideolojik içerikli bir şiirdir.

b) Materyalist ve Marksist bir dünya görüşü üzerinde temellendirilmiştir.

c) Sanat her türlü dinsel ve töresel bağlardan kurtulmalıdır.

d) Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır.

e)Sanat için sanat anlayışı vardır.

24)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

a)Haldun Taner,öykü ve tiyatro alanındaki eserleriyle tanınmıştır.

b)Sait Faik, edebiyatımızda Çehov tarzı denilen modern öykünün temsilcisidir.

c)Peyami Safa, romanlarında psikolojik tahlillere önem vermiş ve bunda başarılı olmuştur.

d)Yedi Meşaleciler, Batı edebiyatını özellikle de Fransız edebiyatını başarıyla takip etmiş ve uygulamışlardır.

e)Garip akımına tepki olarak doğan II. Yeni akımı anlaşılmaz bir şiir türü oluşturmuştur.

25)Aşağıdakilerden hangisinde Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen romanlar bir arada verilmiştir?

a)Küçük Ağa-Yaban-Ateşten Gömlek

b)Yorgun Savaşçı-Yaban-Acımak

c)Toz Duman İçinde-Kalpaklılar-Kiralık Konak

d)Mahşer-Kalpaklılar-Yaban

e)Beş Şehir-Son Sığınak-Toz Duman İçinde

Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar