Sponsorlu Bağlantılar

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu sayfamızda 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                      TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

1.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir unsur değildir?
A) Boğazların bulunması
B) Üç tarafın denizlerle çevrili olması
C) Dağların uzanış yönü
D) Farklı kültür bölgelerine komşu olması
E) Zengin petrol kaynakları bölgelerine komşu olması
 
2. Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı, İstanbul ve Çanakkale
boğazları ile Karadeniz’in Akdeniz’e bağlandığı önemli kara ve deniz yolları üzerindedir.
Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanır?
A) Matematik konumuyla
B) Yer şekilleriyle
C)Coğrafi konumuyla
D) Orta kuşakta bulunmasıyla
E) Genç oluşumlu olmasıyla
 
3.Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu alanın askerî, siyasi, kültürel, ekonomik bakımdan
önemi jeopolitik konumunu ifade eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında
gösterilebilir?
A) Hazar ve Orta Doğu petrol bölgelerine yakın olması
B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
C) İklim çeşitliliğinin fazla olması
D) Farklı denizlere kıyısı olması
E) Orta kuşakta yer alması
 
4.Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu alanın askerî, siyasi, kültürel, ekonomik bakımdan
önemi jeopolitik konumunu ifade eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında
gösterilebilir?
A) Hazar ve Orta Doğu petrol bölgelerine yakın olması
B) Ortalama yükseltisinin fazla olması
C) İklim çeşitliliğinin fazla olması
D) Farklı denizlere kıyısı olması
E) Orta kuşakta yer alması
 
5.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren sorunlardan birisi değildir?
A) Batı Trakya Sorunu
B) Ege Denizi’ndeki Kıta Sahanlığı Sorunu
C) Suriye ile Fırat ve Dicle sorunu
D) Bosna-Hersek Sorunu
E)Kıbrıs sorunu
 
6.Aşağıdaki sorunlardan hangisi 1974 yılında Türkiye’nin müdahalesiyle çözülmüştür?
A)Makedonya Sorunu
B)Bosna-Hersek Sorunu
C)Kıbrıs Sorunu
D)Batı Trakya Sorunu
E)Filistin Sorunu
 
7.Almanya’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bonn         B)Paris         C)Roma   
 D)Berlin       E)Hamburg
 
8.Almanya’da sanayi tesislerinin yoğunlaştığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ruhr Havzası      B)Orta Almanya
C)Batı Almanya      D)Sen Havzası
E)Kuzey Almanya
 
9.Aşağıdakilerden hangisi Nijerya’nın ihracatının yüzde 90’ını oluşturur ve ülkenin en önemli yer altı kaynağıdır?
A)Demir       B)Petrol    C)Bakır   D)Bor    E)Altın
 
10.Güney Afrika’nın önemli yer altı zenginlikleri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
A)Demir-Bakır             B)Altın-Elmas
C)Krom-Civa               D)Tuz-Mermer
E)Doğalgaz-Kömür
 
11.Bakü’den Akdeniz limanlarına petrol sevkiyatı yapan ve buradan tüm dünyaya petrol dağıtımı sağlayan boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hattı
B)Bakü-Ankara Boru Hattı
C)Bakü-İstanbul Boru Hattı
D)Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı
E)Bakü-Kars-İzmir Boru Hattı
 
12.Çin’in hızlı gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) yabancı yatırımcılara kolaylıklar sağladı.
B) gümrük vergilerini azalttı.
C)Yolsuzluk gibi suçlara ağır cezalar verdi.
D)Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdı.
E)İthalatını her geçen yıl arttırdı.
 
13.Aşağıdakilerden hangisi bölgesel bir kuruluştur?
A) NATO            B)Birleşmiş Milletler
C)IMF                D) Greenpeace 
E) Karadeniz Ekonomik İş Birliği
 
14.Uluslararası ödemelerini sağlamakta güçlük çeken ülkelere kredi vererek bu ülkelerin ekonomik
sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) IMF B) AB C) AGİT D) OPEC E) NATO
 
15.Aşağıdakilerden hangisi bir çevre kuruluşu olan Greenpeace’in amaçlarından değildir?
A) İklim değişikliğini durdurabilmek
B)Hayvanat Bahçelerini çoğaltmak.
C) Zehirli kimyasalların ortadan kaldırmak
D) Okyanus ve ormanların korunması,
E)Balina avcılığının önüne geçmek
 
16.Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası sorunlara neden olan doğal faktörlerden birisidir?
A) Sınır Sorunları
B) Bağımsızlık İstekleri
C) Su Kaynaklarının Paylaşımı
D) Ekonomik Sorunlar
E) Geçmişe Dayanan Sorunlar
 
17.İnsanlar günümüzde aşağıdaki doğal afetlerden hangisi için erken uyarı sistemi geliştirememiştir?
A)Deprem          B)Sel         C)Fırtına   
D) Tsunami       E)Dolu
 
18.Küresel ısınmanın aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?
A) Kurak bölgelerin genişlemesi
B) Deniz  suyu seviyesinin yükselmesi
C)Su kaynaklarının azalması
D)Bitki örtüsünün değişmesi
E)Volkanik faaliyetlerin artması
 
19.Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreye etkilerine örnek olarak verilemez?
A)Ormanların tahrip edilmesi
B)Engebeli alanlarda ulaşımın gelişmemesi
C)Tarım ilaçlarının canlılara zarar vermesi
D)Fosil yakıtların atmosferi kirletmesi
E)İnsanların doğal ortamlara yerleşmesi
 
20.Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin geoid olduğunu kanıtlar?
A) Paralel boylarının eşit olmaması
B) Meridyenler arası uzaklığın Ekvator’da
daha fazla olması
C) Yerçekimin kutuplarda daha fazla olması
D) Yerşekillerinin gerçeğe tam uygun çizilememesi
E) Meridyen boylarının eşit olması
 
21.Türkiye’de sıcaklık dağılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kışın kıyılar iç bölgelerden daha sıcaktır.
B) Sıcaklıklar güneyden kuzeye ve batıdan
doğuya doğru azalmaktadır.
C) Doğu Anadolu Bölgesi’nde yıllık ortalama
sıcaklıklar düşüktür.
D) Yıllık ortalama sıcaklıklar üzerinde yerşekillerinin önemli etkisi vardır.
E) En yüksek ortalama sıcaklıklar Ege kıyılarındadır.
 
22.Aşağıdakilerden hangisi bir merkezin Güney Yarımküre’de olduğunu kanıtlar?
A) Yıllık sıcaklık farkının az olması
B) Kış yağışlarının fazla olması
C) Basıncın yıl içinde değişmesi
D) Yerleşme üst sınırının kuzey yamaçta daha
yüksek olması
E) Güney yamaçlarda tarım ürününün daha
erken olgunlaşması
 
23. I. Deprem alanları
     II. Ormanlık alanlar
    III. Volkanik sahalar
    IV. Buzul alanları
    V. Genç kıvrım dağları
Yukarıdakilerden hangileri fay hatlarıyla
paralellik gösterir?
A) II, III ve V       B) I, IV ve V
C) I, II ve III        D) I, III ve V
 E) II, III ve IV
 
24. Türkiye’de heyelan olaylarının %65′inin
ilkbahar mevsiminde görülmesi aşağıdakiierden hangisiyle açıklanabilir?
A) Eğimin artmasıyla
B) Yerçekiminin etkisiyle
C) Toprağın aşırı işlenmesiyle
D) Yağmurların ve kar erimelerinin artmasıyla
E) Yağışların düzensiz olmasıyla
 
25.Türkiye’de ahşap evler aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha çok görülür?
A)Karadeniz Bölgesi    B)Ege Bölgesi
C)Marmara Bölgesi      D)Akdeniz Bölgesi
E)Doğu Anadolu Bölgesi


Süre:45 DK

Her Soru 4 Puandır Başarılar!

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir