12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                      TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

İlk Soru 10 puan diğer sorular 5’er puandır.

1:  TİKA(Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı)’nın kurulduğu yılı ve görevlerinden  dört madde yazınız.

2: 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Makarios’u devirip “Kıbrıs Elen Cumhuriyeti’ni “ kuran ve adayı Yunanistan’a bağlamaya çalışan hareketin lideri kimdir?

A)N.Sampson

B)Venizelos

C)Makarios

D)Enosis

E)Papandreu

3: Yunanistan ile Türkiye Ege Denizi’ndeki kaçak göçmenler konusunda zaman zaman  sıkıntı yaşamaktadır.Bu soruna genel olarak aşağıdakilerden hangi ad verilir?

A)Kıta sahası sorunu

B)Hava sahası sorunu

C)Mülteciler sorunu

D)Silahlanma sorunu

E)Kıbrıs sorunu

4: 14 Mayıs 1948’de Ortadoğu’da kurulmasıyla olayların hareketlenmesine yol açan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Filistin

B)Mısır

C)Kuveyt

D)Libya

E)İsrail

5:Ülkemiz aşağıdaki uluslar arası kuruluşun hangisine üye değildir?

A) NATO

B)  İKÖ

C) BALTIK BİRLİĞİ

D) KEİ

E) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

6: Fırat ile Dicle nehirlerinin birleşerek denize döküldüğü bereketli topraklara ne adverilir?

A)Mezopotamya

B)Maveraünnehir

C)Şattü’l- Arap

D)Süveyş Kanalı

E)Panama Kanalı

7: Ülkemizde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başbakanlığa bağlı olarak hangi yılda kurulmuştur?

A)1995

B)1999

C)2000

D)2001

E)2002

8: Avrupa Birliği’ne en son üye olaniki devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Romanya-Bulgaristan

B)Romanya-Yunanistan

C)İngiltere-Polonya

D)Macaristan-İtalya

E)İspanya-Litvanya

9: Maastrich Antlaşması ile kurulan(1992-AB) ve kötü yönetim ,ayrımcılık ve görevini kötüye kullanılmak gibi halk şikayetlerini inceleyen görevliaşağıdakilerden hangisidir?

A)Müsteşar

B)Müzakereci

C)Tekniker

D)Bürokrat

E)Ombudsman

10: Sovyetler Birliği’nin son dönemlerinde Glasnost ve perestroyka gibi şeffaf politikaları uygulayan lider kimdir?

A)Gorbaçov

B)Tito

C)Kruşçev

D)Stalin

E)İvan

11: Aşağıdaki ülkelerin hangisinin petrol yönünden zengin olduğu söylenemez?

A)Venezüella

B)Kuveyt

C)İran

D)Bulgaristan

E)Rusya

12: ”Beyaz Cam” aşağıdakilerden hangisine denir?

A)Lazer

B)Üreteç

C)Transistör

D)Televizyon

E)Radyo

13: 1973-1974 yılları arasında enflasyon ve işsizlik oranlarının artmasına yol açan ekonomik bunalımın ortaya çıkmasını hızlandıran enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kömür

B) Doğalgaz

C) Petrol

D) Elektrik

E) Nükleer enerji

14: İslam Konferansı Örgütü’nün şu anda genel sekreteri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Habip Chatty

B)Hassa El-touhami

C)Azeddine Laraki

D)Amadou Gaye

E)Ekmeleddin İhsanoğlu

15:  Günümüz dünyasında, siyasi ve sosyal her türlü olayların hızlı ve etkili bir şekilde bütün yeryüzünü etkilemesine ne ad verilir?

A)Üniterleşme

B)Küreselleşme

C)Bölgeselleşme

D)Milliyetçilik

E)Develüasyon

16: 1974 Kıbrıs Harekatı’nı Türkiye gerçekleştirirken antlaşmalara dayandığını belirtmiştir.Türkiye’nin antlaşmalardaki hangi özelliğine dayanarak bu harekatı yapmıştır.?

A)Komşu devlet

B)Türk devleti

C)Nato devleti

D)Tarafsız devlet

E)Garantör devlet

17: Avrupa Birliği çerçevesindeki kültür,gençlik ve eğitim alanında projelerin finansman ve oluşum süreçlerini planlayan kurumumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik Konsey

B)Tema

C)Türkiye İstatistik Kurumu

D)Sosyal Güvenlik Kurumu

E)Ulusal Ajans

18:  1995’te Bosna-Hersek’te meydana gelen ünlü katliamın adı nedir?

A)Srebrenica

B)Kosova

C)Piriştina

D)Viyana

E)Riga

19: Aşağıdakilerden hangisi Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsız olan Türki Cumhuriyetlerden birisi değildir?

A)Kırgızistan

B)Pakistan

C)Azerbaycan

D)Türkmenistan

E)Kazakistan

Süre:45 DK

Başarılar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir