Sponsorlu Bağlantılar

12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu sayfamızda 12.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                      TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

1) A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)
( ) 1-Balıklar ters akım sistemiyle sudaki oksijenden daha
fazla yararlanır.
( )2- Bitkilerde gaz alışverişini sağlayan yapılar stoma ve lentiseldir.
( ) 3-Bir hücrelilerde gaz değişimi hücre zarından gerçekleşir.
( ) 4-Trake solunumu yapan canlıların kanındaki oksijen
miktarı solungaç solunumu yapanlardan fazladır.
( ) 5- Antibiyotik kullanımı bağışıklığı artırır.
( ) 6-Aktif bağışıklık pasiften uzun sürelidir.
( ) 7-Lenf sıvısında hemoglobin bulunmaz.
( ) 8-Atardamardaki kan basıncı toplardamardan fazladır.
( ) 9-Koroner damarların temel görevi miyokardı
beslemektir.
( )10-Bağısaktan emilen aminoasitler kalbe ulaşmak için peke sarnıcından geçer.

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)
1- Kan ve vücut hücreleri arasında doku sıvısı aracılığıyla gerçekleşen solunuma …… solunum denir.
2- Ergin kurbağalarda ………. ve …..…… solunumu gözlenir.
3- ……………. solunumu yapan canlıların kanlarında
solunum pigmentine rastlanmaz.
4-Kalpten çıkan kanın akciğerlere gidip yeniden kalbe
dönmesine ………….. kan dolaşımı denir.
5-Vücudun hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı
gösterdiği dirence …….…….. denir.
6-Toplardamarlardaki kan akış hızı kılcal damarlardan  ………….. dır.
7- Kalbi besleyen damarlara ………….… denir.
8- Lenf dolaşımı sırasında kilus borusundaki lenf ilk
önce ………. ……….. na taşınır.
9- Yemek borusunda ……………. hareket gözlenir.
10- Suyun buhar halinde stomalardan dışarı verilmesine
……………. denir.
C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 3 Puan)
1) Dış solunumu açıklayınız.

2)Hayvanlarda görülen başlıca solunum tipleri hangileridir?.

3) Bitkilerde gaz değişimini hangi yapılar sağlar?.

4) Kanın görevlerinden üç tanesini yazınız?

5) Büyük kan dolaşımını açıklayınız.

6) Atar ve toplardamar arsındaki farklardan üç tanesini yaz.

7) İnsanda kalbi meydana getiren tabakaları içten dışa doğru yazınız.

8: Açık ve kapalı dolaşım arasındaki farklardan üç tanesini yazınız.

9) Kan hücrelerinden üç tanesinin ismini yazınız.

10) Lenf sistemi kaç bölümde incelenir. İsimlerini yaz.

D) Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.
(Her Soru 2 Puan)

1) Aşağıdaki canlılardan hangisi solunumu için gerekli oksijeni
doğrudan atmosferden alamaz?
A) Kirpi B) Balina C) Kefal D) Sinek E) Timsah

2) Aşağıda verilen canlılardan hangisinin özel bir solunum organı yoktur?
A) Hidra B) Arı C)Semender D) Yılan E) Yarasa

3) Aşağıdaki canlılardan hangisinde solunum sisteminin dolaşım sistemi ile doğrudan bir ilişkisi yoktur?
A) Balık B) Kurbağa C) Böcek D) Sürüngen E) Kuş

4) Aşağıdaki canlılardan hangisinde kan oksijeni dokulara kadar taşımaz?
A) Balık B) Kuş C)Çekirge D)Toprak solucanı E)Sülük

5. Solunum organlarında temizlenen kan aşağıdaki canlıların hangisinde kalbe uğramadan vücuda gönderilir?
A) Memeli B) Yılan C) Kurbağa D) Balık E) Kuş

6. Aşağıdakilerden hangisi lenf sıvısında bulunmaz?
A) Akyuvar B) Antikor C) Aminoasit
D) Glikoz E) Alyuvar

7)Aşağıdaki dolaşım bölümlerinden hangisindeki kanda karbondioksit miktarı en fazladır?
A) Akciğer atardamarı B) Karaciğer toplardamarı C)Böbrek atardamarı D) Akciğer toplardamarı
E) Aort damarı

8: Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar dışına çıkamaz?
A) Glikojen B) Aminoasit C) Su D) Oksijen E) Üre

9) Aşağıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasında doğrudan
görevli değildir?
A) Ca++ B) Fibrinojen. C) Trombosit.
D) Protrombin E) Albumin

10) Aşağıdakilerden hangisi mideye gelen bazı mikroorganizmaların ölmesini sağlar?
A) Mukus B) HCL C) Pepsinojen D) Rennin E)Lipaz

Süre:45 DK

Başarılar!

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir