Sponsorlu Bağlantılar

11.Sınıf İnkılap 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
Sponsorlu Bağlantılar

Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu sayfamızda 11.Sınıf İnkılap 2.Dönem 2.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

Not: 1’den 12’ye kadar olan sorular 5’er puan, 13’ten 16’ya kadar olan sorular 10 puan üzerinden değerlendirmeye tabii tutulacaktır.

1     Aşağıdakilerden hangisi temel Atatürk İlkelerinden değildir?

a) İnkılapçılık               b) Halkçılık

c) İnsan sevgisi          d) Devletçilik

2     Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarından değildir?

a) Toplumsal güç       b) Siyasi güç

c) Askeri güç                                d) Ekonomik güç

3     Aşağıdaki ilkelerden hangisi Laiklik ilkesinin tamamlayıcı ilkesidir?

a) İnsan sevgisi                          b) Laik devlet

c) Akılcılık ve bilimsellik            d) Barışçılık

4     Devletim yönetim şekli ile ilgili olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a) Demokrasi              b) Cumhuriyetçilik

c) Devletçilik                 d) Halkçılık

5     Eşitlik ve adaleti öğütleyen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Demokrasi              b) Cumhuriyetçilik

c) Devletçilik                 d) Halkçılık

6     Şeyh Sait ayaklanmasından dolayı kaybettiğimiz misakı milli toprağımız neresidir?

a) Batum                       b) Musul-Kerkük

c)Hatay                          d) Batı Trakya

7     Aşağıdakilerden hangisi Balkan antantına Yunanistan ile arasındaki sorunlardan dolayı katılmamıştır?

a) Bulgaristan             b) Romanya        c) Arnavutluk                                d) Romanya

8     Aşağıdaki inkılaplardan hangisi laik devlet düzenine geçiş ile ilgilidir?

a) Saltanatın kaldırılması         b) Şapka kanunu     c) Tevhidi Tedrisat                      d) Halifeliğin kaldırılması

9     Aşağıdakilerden hangisi ekonomi alanında yapılan bir çalışmanın sonucudur?

a) Misakı İktisadi         b) Misakı Milli

c) Tevhidi Tedrisat      d) Teşkilatı Esasi

10   İtilaf devletlerinin I. İnönü savaşı sonrası barış tekliflerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lozan barışını zorla kabul ettirmek    b) Fransa’ya Musul ve Kerkük’ü vermek

c) Kuvai Milliye yardım etmek                   d) Sevr anlaşmasını tekrar kabul ettirmek

11   Rusya’nın Milli Mücadelede Türkiye’ye yakınlaşmasının ve destek vermesinin sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Kapitalizmle  mücadele etmek                              b) İngiltere ve Fransa’yla olan ortak düşmanlık

c) Türkiye’de kendi rejimini kabul ettirmek                           d) Türkiye’den Batumu alabilmek

12   Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşında batı cephesinde yapılan savaşlardan değildir?

a) Çanakkale               b) İnönü            c) Başkomutanlık              d) Sakarya

13   Ankara anlaşması hangi ülke ile yapılmıştır? Önemi nedir?

14   Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının sebepleri nelerdir?

15   Türk Medeni yasasının Türk kadınına kazandırdığı haklar nelerdir?

16   Sevr anlaşması ve Lozan anlaşmasına göre boğazların durumunu kıyaslayınız?

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir