Sponsorlu Bağlantılar

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu sayfamızda 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

2 ve 8. Sorular 20 Puan Kalan Sorular 10’ar Puandır.

Soru:1.    137N  ®136C  + X

115 B + 42He ®147N + Y

147N + a®178O + Z

tepkimelerindeki X,Y ve Z hangi ışımaları göstermektedir?

 

Soru:2: 0,3 molar 800 ml  NaOH çözeltisinin Zn metali ile ,

Zn + 2NaOH           Na2ZnO2 +H2

Denklemine göre normal şartlar altında 2,24 litre H2 gazı oluşuyor.  Buna göre;

I.                    8 gram NaOH harcanmıştır.

II.                 OH  iyonları derişimi 5.10-3 M’ dır.

III.               Ortam nötr olur.

İfadelerinden hangileri doğrudur.Açıklayınız?

( Na: 23, O:16, H:1 )

Soru:3.  Br iyonları derişimi 0,3 M olan 1 litre XBr3 çözeltisinde 26,7 gram XBr3çözündüğüne  göre X’in mol ağırlığı nedir?(Br:80 )

Soru:4:0,2 M Na2SO4 çözeltisinin kaynama noktası (100+6a ) 0C ise Cl iyonları derişimi 0,6 M olan AlCl3 çözeltisinin kaynama noktası kaç 0C olur

Soru:5.  Radyoaktif tepkimeler ile kimyasal tepkimeleri karşılaştırınız?

1.

2.

3.

4

5.

Soru:6. Radyoaktif ışımaların isimlerini,simgelerini ve kütle ,atom numaralarını nasıl değiştirdiğini yazınız?

 Adı       Simgesi     At.num.    Kütle num.

1.

2.

3.

4.

5.

Soru:7.     5927 Co +10n ®X + g

X ®Y + b+ g

Tepkimeleri gerçekleşmektedir. Buna göre;

I.                    5927 Co ile X izotoptur.

II.                 X ile Y izobardır.

III.               Y ile 5927 Co izotondur.

İfadelerinden hangileri doğrudur.Açıklayınız?

Soru:8.   

9,8 gram H2SO4 ile hazırlanan 400 ml çözelti ile ilgili olarak;

I.                    0,25 molardır.

II.                 Saf suya göre kaynama noktası yüksektir.

III.               [ H+]= 0,5 molardır.

Yukardakilerden hangileri doğrudur.Açıklayınız?( H2SO4:98 g/mol )

Süre:45 DK

 Başarılar!

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir