11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 11.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

1)   Aşağıdaki yazının türü nedir ? Bu yazı türünün özelliklerinden beş tanesini yazınız. ( 10 Puan)

 

Yazar bu eserinde bir köyün yaşam gerçeğini ortaya koymaya çalışıyor. Ele aldığı çevreyi ve insanları çok iyi tanıyor. Tanıdığı bu insanların hayat  hikayesinden bir roman yaratmaya çalışmış. Ancak romanı okuyup bitirdikten sonra olayların her ayağı bir yerde havada kalıyor; olayları tek kesit üzerine oturtunca, romandan çok öykü yazmış oluyor.  İnsanoğlu   yazı türlerini değerlendirirken  olay  örgüsünü  bütünüyle düşünmeli  ve öyle değerlendirmelidir. Yoksa  havanda su döver durursunuz.

YAZININ TÜRÜ ………………….                                    ÖZELLİKLERİ:

2: Yukarıdaki   paragrafta  geçen deyim ve terimleri  aşağıdaki tabloya yazınız.( 10 Puan)

3:  Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.   ( 10 Puan)

a)      Türk  Edebiyatı’ nda  hitabet  türünün en eski  örneği olarak…………………………………………gösterilir.

b)      Ünlü  kişileri çeşitli  yönleriyle tanıtmak  veya toplumu  ilgilendiren  önemli bir  konuyu aydınlatmak  için  ünlü  kişilerle veya  uzmanlarla  yapılan  görüşmelere…………………………..denir.

c)      ………………………………….eleştirilerde eserin toplumsal olay  ve  olgularla bağlantısı, toplumsal gelişmeye  katkısı üzerinde  durulur.

d)      Türk  Edebiyatı’nda Ruşen  Eşref  Ünaydın,  Yaşar  Kemal, Fikret  Otyam ; dünya edebiyatında ise Jack London ve Ernest hemigway…………………………………….türünün   önemli  sanatçılarıdır.

e)      Hukukla  ilgili konularda veya yargı  önünde suçlamak, savunmak amacıyla  söylenen  konuşmaların  içinde yer aldığı söylevlere……………………………..söylev denir.

4):Aşağıdaki yazının türü nedir ?  Bu yazı türünün özelliklerinden beş tanesini yazınız.( 10 Puan)

Ortahisar  köyü…Peribacaları ormanın ortasında .

             Köylüler aldı dört bir yanımızı,iyi, akıllı köylüler.Efsane  köylüleri.

             Köyü görür görmez , peribacaları ormanına  girerken,Mustafa’ya demiştim ki:

             “Mustafa ,ben burada yapacağımı biliyorum .İnsanlar bu diyarda gece gündüz efsane yaratırlar .Bu köyden ,peribacaları ormanının dolaylarındaki  öteki köylerden yüzlerce peri efsanesi derleyeceğim.”

              Mustafa demişti:

             “Bu köyler senin bildiğin köyler değil,hepsi okur yazar.Osmanlıdan beri bu köyde okul var…Öyle efsaneye mefsaneye inanacağı zor bulursun.”             YAZININ TÜRÜ :………………….                                    ÖZELLİKLERİ:

5: Yukarıdaki paragrafta  kullanılan basit, türemiş ve birleşik sözcüklere  ikişer örnek yazınız ( 10 Puan).

6: Röportaj ve mülakat  türlerini  karşılaştırarak  farklılıklarını  ve  benzerliklerini yazınız. ( 10 Puan).

A) BENZERLİKLER                                                                   B) FARKLILIKLAR

KASA

Eskiden kasa denilince akla tek renk sıradan bir kutu gelirdi. Günümüzde kasalar teknolojik ve estetik görünüm anlamında fazlaca gelişmişlerdir. İçi neon lamba ile aydınlatılmış kasalara rastlamak bugünlerde mümkün. Kasanın dış görünümü göz zevkiniz açısından önemli olabilir ancak, kasanın görünümüne verilen önemin soğutma konusuna da verilmesi gerekir.Yeni bilgisayar sistemleri yüksek sunan bileşenler ısınma problemine neden olmaktadırlar. İşlemci, ekran kartı ya da sabit disk kasa içerisinde fanlar yardımıyla soğutulabilir. Ancak soğutma sırasında açığa çıkan ısının sağlıklı bir şekilde kasanın dışına atılabilmesi gerekir. En basit soğutma sisteminde bile 2 adet fana ihtiyaç vardır. Biri kasanın önünde, diğeri arkasında yer alır. Öndeki fan kasa içerisine hava alırken, arkadaki fan sıcak havayı dışarı atmakla görevlidir. Piyasada maalesef satılan kasaların çoğu tek fan içermektedir.Fan sayısı arttıkça soğutma işlemi daha başarılı olacaktır. Kimi kasalarda üstte de üçüncü bir fan görüldüğü gibi ön veya arka panelde de birden fazla fan bulunabilir.

7: Yukarıdaki  röportaj  işlediği konuya ve  sunuş biçimine göre ne tür röportaja  örnektir? Bu röportaj türleri hakkında bilgi veriniz.  ( 10 Puan).

İŞLEDİĞİ KONUYA                                                                SUNUŞ BİÇİMİNE GÖRE

GÖRE RÖPORTAJIN TÜRÜ:………………                         RÖPORTAJIN TÜRÜ:…………………..

BİLGİ: ………………………………………                               BİLGİ:……………………………………………………………….

8: Röportaj ve  gezi yazıları  hangi  özellikleriyle farklılık gösterirler?  ( 10 Puan).

9: Aşağıdaki söylev  ( hitabet ) , işlediği konuya göre ne tür söylevdir? Bu söylev türü hakkında bilgi veriniz.( 10 Puan).

Merhaba Kıbrıs’ta barışı, bağımsızlığı ve yurt sevgisini yüreğinde, bilincinde taşıyan   halkımız merhaba!

Kıbrıs  cumhurbaşkanı adayı olarak sizlere bu alanlardan seslenirken partimin görüşlerini düşüncelerini ve hedeflerini de anlatacağım. İçinden geçmekte olduğumuz süreç  zorlu ve sancılı bir süreç.Ve ben diyorum ki: Bu zorlu süreci ancak biz  göğüsleyebiliriz. Halkımıza  ve devletimize   olan  inancımız, saygımız gereği çok çalışacağız.Devletin başına geçmek için sizin desteğinizi  bekliyoruz…

İŞLEDİĞİ KONUYA GÖRE                                                        SÖYLEV  TÜRÜ HAKKINDA BİLGİ:…………….

SÖYLEVİN    TÜRÜ:…………………..

10: Yukarıdaki  söylevde  “gerçek anlam, yan anlam ve mecaz anlamda kullanılan  kelimeleri aşağıdaki tabloya yazınız.( 10 Puan).

Süre:45 DK

Başarılar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir