11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

1. Deniz turizminin Akdeniz kıyılarında, Ege ve Marmara kıyılarına göre daha uzun sürmektedir. Bu durumun nedenini kısaca açıklayınız.(10puan)

2.    Kış turizminin yapıldığı merkezlerden beş tanesinin adını yazınız. (10puan)

3.    Aşağıdaki turistik merkezlerin bulunduğu yerleri yazınız. (10puan)

a) Efes: ………………………………………….

b) Assos :………………………….

c) Selimiye Camii :………………………………

d) Yerebatan Sarayı :………………

e) Akdamar Adası :………………………………

4.    Ülkemiz neden transit ticaret açısından önemli bir potansiyeli sahiptir, kısaca açıklayınız. (10puan)

5.    Dış ticaret açığı nedir? Kısacaca  açıklayınız ve bu durum hangi ülkelerde daha yoğun olarak görülmektedir yazınız. (10puan)

6.    Ülkemiz iç ticaretin yoğun olmasının nedenini kısaca açıklayınız? (10puan)

7.    Kara yolu ve demiryolunun genellikle doğu – batı yönlü olmasının nedenini yazınız. (10puan)

8.    Aşağıda verilen kentlerin hangisinde yapılacak olan yolun yapım maliyetinin diğer kentlerden daha fazla olmaktadır. (10puan)

a) Ankara – Konya                       b) Kocaeli – Sakarya           c)Aydın – İzmir

d) Gaziantep – Diyarbakır         e) Rize – Gümüşhane

9.    Aşağıdaki sanayi tesislerinin yanına bulundukları merkezleri yazınız. (20puan)

a) Zeytinyağı :…………………………….

b) Şarap :………………………………

c) Bakır işleme:…………………………..

d) Kereste :……………………… ………..

e) Tersane:……………………………….

f) Seramik ………………………………

g) İlaç :……………………………………

h) Demir – çelik :……………………….

ı) Petrol rafinerisi:………………………..

j) Alüminyum :…………………………

Süre:45 DK

CEVAP ANAHTARI

1.    Akdeniz kıyılarında enlem etkisine bağlı olarak güneşlenme süresi daha uzundur. Bu nedenle denize girilme süresi daha uzundur

2.    Uludağ(Bursa), Kartalkaya( Bolu ), Elmadağ ( Ankara ) , Erciyes ( Kayseri ) , Ilgaz   ( Kastamonu ).

3.    Merkezlerin bulundukları yerler

a) Efes: İZMİR                              b) Assos: ÇANAKKALE

c) Selimiye Camii: EDİRNE     d) Yerebatan Sarayı: İSTANBUL

e) Akdamar Adası: VAN

4.    Sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ile petrol zengini Ortadoğu ülkeleri arasındaki ticaretin büyük bir bölümü ülkemiz üzerinden gerçekleştirilmektedir. Üretim  yerinden doğrudan doğruya pazara sevk olanağı sağlaması ve hızlı olması nedeniyle tır taşımacılığı her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu da ülkemizde transit taşımacılığının yoğunlaşmasına neden olmaktadır.

5.    Bir ülkede ihracatın az buna karşılık ithalatın az olmasına bağlı olarak ülkede borçlanmanın artmasına denir. Geri kalmış ülkelerde daha fazladır.

6.    Yetiştirilen ürünlerin hasat zamanının bölgeler arasında farklılık göstermesi, üretim alanları ile tüketim merkezleri arasında  mesafelerin fazla olması ve sanayinin belli bölgelerde yoğunlaşması ülkemizde iç ticaretin yoğun olmasına neden olmuştur.

7.    Dağların uzanış doğrultuları karayolu ve demiryolu uzanış doğrultularını etkilemiştir.

8.    Yanıt Rize – Gümüşhane

9.    Sanayi tesisleri ve bulundukları yerler:

a) Zeytinyağı: EDREMİT               b) Şarap İZMİR

c) Bakır işleme: ERGAN,              d) Kereste: BOLU

e) Tersane: İSTANBUL                  f) Seramik: BURSA

g) İlaç: İSTANBUL                           h) Demir – çelik: KARABÜK

ı) Petrol rafinerisi: İZMİR           j) Alüminyum: SEYDİŞEHİR

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir