10.Sınıf Fizik 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

Bu sayfamızda 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 3.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

1.  Bir cisme etki eden kuvvet F  ve  harcanan güç  P  dir. P/F   oranı aşağıdaki fiziksel büyüklüklerden hangisidir?

A)  İvme         B) Momentum     C) Yer değiştirme     D)Enerji E)Hız

2.40m/s hızla gitmekte yatay yolda gitmekte olan bir 10kğ kütleli  cismin hızı 20m/s olduğuna göre ısıya dönüşen enrji kaç  jouldür?

A) 1000      B) 4000     C) 6000     D) 8000     E) 9000

3. 4kğ  bir cisim yerden 80m yükseklikten serbest bırakılıyor. Bu cismin yere çarpma hızı kaç m/s dir? ( g= 10)

A) 10      B) 20       C) 40       D) 80         E)  160

4. Yerden  30m yükseklikten serbest bırakılan bir m kütleli bir cismin yerden 10m yüksekteki hızı kaç m/s olur?

5.Yay sabitleri 30N/m ve 60 N/m olan iki yay seri bağlanarak ucuna 0,8 kg lık kütle asılıyor:

a)Oluşan sistemin toplam yay sabitini bulunuz?

b)Peryodunu bulunuz?(Pi sayısı:3 alınız)

6-10m/s hızla giden  bir otomobilin 100m yarıçaplı yatay virajı dönebilmesi için otomobille yol arasındaki sürtünme katsayısı ne olmalıdır?(g=10m/s2)

7-Açısal hızı 200 radyan/sn  olan bir çarkın periyodu kaç sn dir?(Pi sayısı:3 alınız)

8-Kepler kanunlarını yazarak her kanunu ayrı ayrı açıklayınız

9-Bir otomobilin sürtünme katsayısı 0,2 ve yarıçapı 800m olan bir virajı kaymadan dönebilmesi için

hızının kaç m/s olması gerekir?(g=10m/s2alınız)

10-Dairesel yörüngede dolanan bir cisim 2 sn de 4 devir yapıyor.

a) Peryodunu bulunuz

b) Frekansını bulunuz

Süre:45 DK

Her Soru  10 Puandır. Başarılar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir