10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu sayfamızda 10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

SORULAR

Boşlukları Uygun Cevaplar ile Doldurunuz.

1-Türk düşünce tarihinin büyük dehası, gerçek bir halk filozofu, yalnız yasadigi13. yüzyılın değil bütün zamanların en büyük nüktecisi, Türk zekasını, mizah dehasının en önemli temsilcisi …………………, hicri 605, miladi 1208 yılında Sivrihisar´in Hortu köyünde doğmuştur.

Osmanlı Divan Edebiyatı’nda şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getiren…………………. yaşarken “Sultanü’ş Şuârâ” (şairler sultanı) unvanını alan şairdir.

17. yüzyıl halk şairlerimizden biri olan ………………………………………, Cezayir’den Bağdat’a dek çeşitli beldeler dolaşmış, savaşmış, savaşlara destanlar, yenilgilere, şehitlere ağıtlar düzmüş bir Yeniçeri ozanı, bir asker şairdir.

…………….., başta (aşk) olmak üzere her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım türüdür.Anonim halk edebiyatında en küçük nazım biçimidir Çoğunlukla 7 heceli dört dizelik bir dörtlükten meydana gelir.

XIII. yüzyılda yaşadı. Divan edebiyatının Anadolu’daki ilk temsilcisi olarak kabul edilir. ……………………………..’nin Selçuklu sultanları Birinci ya da Üçüncü Alaattin Keykubat döneminde yaşadığı sanılıyor. Horasan’dan Anadolu’ya geldi.

Büyük Türk destan bilgesi ………………………’un kişiliği üzerinde bilgilerimiz yetersiz kalıyor. Söylentilere göre Oğuzların Bayat Boyundan Kara Hoca’nın oğludur. Türk edebiyatının en önemli 12 destansı hikayesi onun adını taşır.

Divan edebiyatının en büyük şairidir (1480-1556). ………………..’nin asıl adı Mehmet’tir. Irak’ta Kerbelâ’da doğdu, öğrenimini Bağdat’ta gördü. Bağdat’a yerleşti ve ömrü boyunca Irak’tan hiç ayrılmadı.

………………, aruz ölçüsüyle yazılır.Birimi 4’lüktür. 4 dizelik ( mısralık ) bir divan edebiyatı nazım biçimidir.

Divan şiirine Türkler tarafından katılmış bir nazım şekli olan …………..bestelenerek okunmak için yazılır.

bent adı verilen dört dizelik kıt’alardan oluşan şiir türüdür. ……………………………’nın kelime anlamı “dörtlük” demektir. Aruz ölçüsüyle yazılır. Genelde 3-9 bentten oluşur.Uyakdüzeni genelde aaaa/bbba/ccca/ddda/… şeklindedir.

Lâle Devri şairi olan ………………, neşeli şarkılar ve gazeller kaleme almış, eserlerinde sık sık aşk, şarap ve zevk kavramlarını işlemiştir. Divan edebiyatında İstanbul’u belki de en güzel betimleyen şair kendisidir.

Divan edebiyatında her bendi beş mısra olan şiirlere ………………………denir.

Bağdat doğumlu olduğu bilinen şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Bağdat doğumlu olduğu için Bağdatlı …………. olarak anılmıştır. Gerçek ismi Osman’dır. Babası Osmanlıordusunda bir askerdi, kendisi de sipahi olmuştur.

Kaynağını Türk sözcüğünden alan ve “Türklere mahsus şarkı” anlamına gelen halk edebiyatı ürününe……………… denir.

……………, Türk Halk edebiyatında doğa, aşk, ölüm, ayrılık, yiğitlik, toplumsal olaylar gibi konuların işlendiği en sık kullanılan şiir türüdür.

2-Aşağıda her mani türünden birer örnek verilmiştir. Bu örneklerden hareketle mani örneklerinin altındaki boşluklara türlerin adını yazınız. (15 puan)

 

Ayağı                                                                   Ağlarım çağlar gibi                              Koyunum var karaman
Kuşlardan bir kuş gördüm                        Derdim var dağlar gibi                         Gaybolursa araman
Var başında ayağı                                          Ciğerden yaralıyım                                Ben bir reçber kızıyım
Üstad manici isen                                          Gülerim çağlar gibi                                   Şehirliye yaraman
Aç maniden ayağı                                                                                                                        ……………………….

…………………..                                                     Her gelen bir gül ister

Sahipsiz bağlar gibi                                              …………………….

3-Ben yürürem yana yana                             Geh eserem yeller gibi

Aşk boyadı beni kana                                Geh tozaram yollar gibi

Ne akilem ne divane                                  Geh akaram seller gibi

Gel gör beni aşk neyledi                            Gel gör beni aşk neyledi

Yukarıdaki şiirin ölçüsünü, durağını bulunuz. İkinci dörtlüğün kafiyesini bulunuz. Nazım birimini yazınız.  (2+2+2+4p)

Ölçüsü: ……………………………………………………………………………………………..(2p)

Durağı: ………………………………………………………………………………….…………. (2p)

Nazım birimi: ………………………………………………………………………………………(2p)

Kafiyeleri: …………………………………………………………………………………………(4p)

 

4-Aşağıdaki edebi türlerin hangisinde olay örgüsü yoktur? (10p)

A-Destan                                                B) Masal                                                            C)  Hikaye

D-Roman                                                E)  Deneme

 

5-Kalem şairi ve halk şairi kavramlarını açıklayınız. (10p)

 

6-Aşağıda birbiriyle ilişkili olan sözcükleri eşleştiriniz. (10 p)

Mani                                                                                                   Kavuştak

Türkü                                                                                                  Sagu

Ağıt                                                                                                     Deyiş

Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar