10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Categories Yazılı Soruları

10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Adı soyadı:
Sınıf:
No:

SORULAR

1-)Yargılardan doğru olanlarına D yanlış olanlara Y harfini noktalı yerlere koyunuz.
(….)Fotosentezi heterotrof canlılar gerçekleştirir.
(….)Fotosentezin en çok yapıldığı ışığın rengi yeşildir.
(….)Klorofiller ışığı soğuramazlar.
(….)Klorofil’in merkezinde Fe atomu bulunur.
(….)Fotosentezin ışıklı safhası 2 evreden oluşur.
(….)Fotosentezdeki O2’nin kaynağı su’dur.
(….)Fotosentezde O2 çıkışı karanlık evrededir.
(….)Bakterilerde fotosentez olayı kloroplastlarda gerçekleşir.
(….)Ökaryot canlıların yaptığı oksijenli solunumda pirüvik asidin asetil-CoA molekülüne dönüşmesi mitokondri içinde gerçekleşir.
(….)Fotosentezin ışıklı reaksiyonları kloroplastların,graumlarında:karanlık evreleri ise stromalarda gerçekleşir.
(….)Devirli fotofosforilasyonda 1atp üretilir.
(….)Fotosentez için mutlaka ışık gereklidir.
(….)Fotosentezin temel amacı besin üretmektir.
(….)Doğada en çok kullanılan klorofiller;klorofil a ve klorofil b olmak üzere 2 tanedir.
(….)Klorofil molekülü bitkiye kırmızı rengini verir.
(….)Fotosentez prokaryot canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.
(….)O2li solunumda glikoliz evresi oksijensiz solunum içinde ortaktır.
(….)O2 li solunumda CO2 nin çıktığı tek evre krebs evresidir.
(….)Oksijenli solumda enerji verimi yaklaşık %60 tır.
(….)O2’li solunumda krebs evresi sitoplazmada gerçekleşir.
(….)O2’li solunumda proteinin yakılması ile amonyak yan ürünü oluşur.
(….)Yeşil yaprakların görevi fotosentez yaparak besin üretmektir.
(….)Fotosentezi sadece yeşil bitkiler yapar.
(…..) Fotosentez mitokondride gerçekleşir.
(….)Kloroplast solunum yaparak besin ve oksijen üretir.

2-) Fotofosforilasyonun tanımını yapınız?(10puan)

3-)Fotesentez yapan canlı gruplarını yazınız?(10puan)
A)………………………. B)…………………….
C)……………………… D)……………………

4-)Fotosentez denklemini tamamlayınız.(10puan)
……+ CO2 klorofil C6H12O6+…………

5-)Oksijenli solunum 3 evreden oluşur. (9puan) yazınız.
A)………………………. B)…………………….
C)………………………

6-)Oksijenli solunumda 15 çift hidrojen atomu NAD+ ile ,6çift hidrojen atomu ise FAD ile ETS’ye iletilirse toplam kaç ATP sentezlenir? Hesaplayınız.(20puan)

7-)Sayfanın arkasındaki testleri çözünüz.16puan

Doğru yanlışlar 1puan*25=25puan
Sınav süresi 40’dır. BAŞARILAR
OGUZ KAYIHAN

TEST 1-)Bitki hücresinde yeşil renk taşıyan plastitlere
ne ad verilir?(4puan)

A ) Lökoplast B ) Kloroplast

C ) Kromozom D ) Kromoplast

TEST 2-) Fotosentez olayı; ne demektir?(4puan)

A ) Bitkinin klorofil içermesidir.
B ) Bitkinin artık maddeleri dışarı atmasıdır.
C ) Bitkinin topraktan su almasıdır.
D ) Bitkinin ışık enerjisi ve klorofil
Yardımı ile kendi besinini kendisi yapmasıdır.

TEST 3-) Canlılar havadan hangi gazı alarak
solunum yaparlar?(4 puan)

A ) Azot B ) Oksijen   C ) Hidrojen D ) Karbondioksit

TEST4-)Canlılar hangi olay ile enerji ihtiyaçlarını
karşılarlar? (4puan)

A ) Fotosentez   B ) Solunum   C ) Dolaşım D ) Hareket

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir