12. Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

08 Şubat 2012  
Kategori: Yazılı Soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Bu sayfamızda 12.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

Not:Sorular 4’er Puandır.Başarılar…

1)Küçük insanın çileleri,Çukurova işçileri,sömürülen çocuklar,yoksulluğun getirdiği yıkıntılar onda çok dokunaklı biçimde anlatılır.Yazar olarak bir dönemin Yeşilçam’ını en çok besleyen kaynaktır o. “Hanımın Çiftliği”, “Yalancı Dünya” gibi romanlarından TV dizileri bile yapılmıştır.

Yukarıda sözü edilen yazar,aşağıdakilerden hangisidir?

a)Orhan Kemal        b)Yaşar Kemal        c)Tarık Buğra          d)M.Şevket Esendal

e)Kemal Tahir

 

2)Ülkemizde bilimsel anlamda edebiyat tarihinin öncüsüdür.Fecr-i Ati’den Milli edebiyata katılmış yazarlardandır. “Türk Edebiyatı Tarihi,Edebiyat Araştırmaları,Türk Saz Şairleri Antolojisi,Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” gibi yapıtları vardır.

Bu parçada, aşağıdaki edebiyat tarihçilerimizin hangisinden söz edilmektedir?

a)Cevdet Kudret  b)Vasfi Mahir Kocatürk                  c)M.Fuat Köprülü d)Ahmet Hamdi Tanpınar    e)Nihat Sami Banarlı

 

I. Yedi Meşaleciler,Verlaine, Mallarme, Baudelaire gibi Fransız şairlerini örnek almıştır.

II. Yedi Meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar;ancak şiire biçim bakımından bir yenilik getirememişlerdir.

III.Garip şiiri temsilcileri,konuşma dilinin doğallığından yararlanmışlardır.

IV. II.Yeniciler,ahlak,erdem,dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.

V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış,halk şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.

3)Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

a) I       b)II       c)III        d)IV       e)V

 

4)Siyasi düşüncelerini, şiirlerinin dokusuna yerleştirmiş olan sanatçı,edebiyatımızda yeni şiirleriyle toplumcu şiirin öncüsü olmuştur.Onun üslup anlayışında keskin uyaklar,parçalanmış dizeler ve yinelemeler yer alır.Unutulan Adam ve Ferhat ile Şirintiyatrolarından bazılarıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisir?

a)Nazım Hikmet    b)Halide Edip Adıvar

c)Tarık Buğra        d)Orhan Kemal

e)Sabahattin Ali

 

5)Şiirimiz onun şiirinden sonra, eski şiirimizle bağlarını kopardı.O, şiirden benzetmeyi,mecazları kaldırmayı savunur.O, bir “şiir ihtilalcisi”dir.Türk şiirini;şairanelikten,yıpranmış kalıplardan kurtarmış;yalın bir halk dilini,günlük sözleri,deyimleri yergili ve esprili bir biçimde kullanmıştır.La Fontontaine’ nin masallarını başarılı bir biçimde Devamını oku

Sponsorlu Bağlantılar