10.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

08 Şubat 2012  
Kategori: Yazılı Soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Bu sayfamızda 10.Sınıf  Tarih 2.Dönem 1.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

SORULAR

Not:Her soru 4’er Puandır.Başarılar…

1.Ankara Savaşından sonra Osmanlı tahtı hükümdarsız kalmış ve Yıldırımın dört oğlu arasında 11 yıl süren taht kavgaları yaşanmıştır.
Bu durumun,
I.   Osmanlıların Balkanlarda İlerlemesi,
II.   Osmanlı Devletinin Güçlenmesi
III.   Anadaoludaki Siyasi Birliğin Devam Ettirilmesi
Gelişmelerinden hangilerini olumsuz etkilediği savunulabilir?
A) Yalnız I   B)Yalnız II  C) Yalnız III
D)I ve II             E) I, II ve III

2. Ankara Savaşı’nın,
I. Balkanlarda Türk İlerleyişinin Durması
II. İstanbul’un Fethinin Gecikmesi
III.Timur’un Anadolu Beylerine eski         topraklarının geri vermesi
Sonuçlarlından hangileri, Anadoluda siyasi birliğin bozulmasına yol açmıştır?
A) Yalnız I     B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve II        E) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A) Türklerin Avrupadaki ilerlemelerinin bir süreliğine durması
B) İstanbul’un alınmasının gecikmesi
C) Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesi
D) Fetret Devrinin başlaması
E) Balkanlarda bazı toprakların kaybedilmesi

4. Ankara Savaşından sonra Osmanlı Devleti fetret devrine girmesine rağmen Balkanlarda önemli sayılabilecek bir ayaklanma görülmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumda etkili olmamıştır?
A)Halka din ve vicdan hürriyetinin tanınması
B)Balkanlarda can ve mal güvenliğinin sağlanması
C)Şeyh Bedrettin İsyanı
D)Tımar ve tahrir siteminin uygulanması
E)Adaletli ve hoşgörülü bir politika izlenmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmamıştır?
A) Bursa               B) İznik          C) Edirne
D)Kütahya           E) İstanbul
6. Osmanlı Devletinin İstanbul’u fethetmesinde;
* Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtması ve isyan edenlere yardım etmesi
* Bizans’ın Avrupalı Devletleri Osmanlılara Devamını oku

Sponsorlu Bağlantılar