10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

07 Şubat 2012  
Kategori: Yazılı Soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Bu sayfamızda 10.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

  • Ad:                                                                                                                                  TARİH:
  • Soyad:
  • Sınıf/No:

SORULAR

Not:Her soru 5 Puandır.

1.  Anonim olarak oluşmayan, şairi belli olan destanlara……………………………. denir. ……………………….’nın Üç Şehitler Destanı, …………………………’nın Sakarya Meydan Savaşı, ………………………….’in Şeyh Bedrettin Destanı gibi.

2.  Haddeden geçmiş nezaket yal ü bal olmuş sana                  Günümüz Türkçesi: ………………………………………………………………………………

     Mey süzülmüş şişeden ruhsar-ı al olmuş sana

3.  ………………………XVIII. yüzyılda tasavvuf alanında yetişmiş en önemli şairdir. Hüsn ü Aşk, en başarılı eseridir.

4.  Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere Divan edebiyatında ……………………….. adı verilir.

5.  XIV. yüzyıl şair ve devlet adamı olan ……………………….. düşünce zenginliği ve söyleyiş gücü ile dikkat çeker. Tuyuğ nazım biçiminin

     en önemli şairi sayılır.

6.  ……………………….., soyut bir edebiyattır. Asıl konusu aşk, şarap olsa da dinsel konulara da yer verilmiştir.

7.  …………………………, destan geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş dönemi ürünüdür.

8.  Ölenlerin ardından söylenen yas şiirlerine İslamiyet öncesi dönemde………………………; Divan edebiyatında…………………………….;

      Halk edebiyatında da …………………denir. Devamını oku

Sponsorlu Bağlantılar