10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

08 Şubat 2012  
Kategori: Yazılı Soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Bu sayfamızda 10.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı Sorularını bulabilirsiniz.


 

SORULAR

Not: Sorular 5’şer Puandır. Başarılar…

1.  Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arazinin engebeli olması

B) Erozyonun çok etkili olması

C) Heyelanların sık görülmesi

D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

E) Doğal bitki örtüsünün  çok çeşitli olması

 

2. Aşağıda üç bölgenin çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı gösterilmiştir.

Çalışan nüfusun sektörel dağılımı ( %)

Tarım               Sanayi            Hizmet

I           71,3                   7,7                  21

II          29,3                 24,6                  46,1

III        50,6                 11,2                  38,2

Buna göre, tabloda çalışan nüfusun sektörel dağılımı verilen bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

          I                   II                         III

A) Karadeniz       İç Anadolu        Marmara

B)  Marmara         Karadeniz         İç Anadolu

C) İç Anadolu      Marmara            Karadeniz

D) Karadeniz        Marmara            İç Anadolu

E) İç Anadolu       Karadeniz          Marmara

 

3. Aşağıdakilerden hangisi gelişmemiş ülkelere ait bir özelliktir?

A) Sanayi ürünleri ihraç edilir

B) Nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışır.

C) Okuma Yazma oranı çoktur

D) Nüfus artış hızı fazladır

E) Ürün değeri yüksektir.

 

4. Türkiye’nin nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Devamını oku

Sponsorlu Bağlantılar