Sponsorlu Bağlantılar

Meslek Seçimi

Categories Rehberlik
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Meslek Seçimi:

Çağdaş bir toplumda özgür bir bireyin önemli gelişim görevlerinden biri mesleğini seçmesidir.

Bir kimsenin herhangi bir konuda doğru seçim yapabilmesi için daha doğrusu sağlıklı karar verebilmesi için her şeyden önce ne istediğini bilmesi gerekir.
Bu işlemden sonra, çeşitli seçeneklerinizi inceleyip, her birinin isteklerine ve koşullarınıza ne derece uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Çarşıya çıkmadan önce alacağı şeylerin listesini yapan ve bunlar için yeterli parası olmadığını anlayan, çarşıdaki malların kalite ve fiyatlarını inceleyerek gereksinimlerine ve parasına uygun bulduklarını alan bir kimsenin davranışı buna örnek gösterilebilir.

1) Meslek

Meslek, ‘Bir kişinin hayatını kazanmak, geçimini sağlamak için yaptığı iş olarak tanımlanmaktadır. Bunun dışında meslek, ‘Belli bir eğitimi gerektiren bilgi, beceri, ustalık, sevgi ve ilgi isteyen sürekli bir iş olarak, tanımlanabilir.
Meslek seçimi, öğrencinin yaşamında önemli bir olaydır. Meslek seçerken birey belli bir çalışma ortamı, belli bir yaşam biçimini de seçmiş olur. Seçtiği bu yolda da başarışıyla kendisini kanıtlamaya çalışır. Bireyler yetenek, ilgi, istekleri doğrultusunda meslek seçtiğinde başarılı olur.

2) Meslek Seçmede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Meslek seçmek yaşam biçimini seçmek demektir. insanlar mesleklerini belirlerken gelecekteki yaşamlarının bir çok yönünü belirlemiş olmaktadırlar. Kendine uygun meslek seçmiş olan kimseler işlerini severek yapmakta, mesleklerindeki gelişmeleri izleme isteği duymakta, böylece hem coşkulu, mutlu ve verim!i kişiler olarak meslek yaşamını sürdürmekte hem de ülke ekonomisine katkıda bulunabilmektedir.
Buna karşılık seçtikleri meslek, yetenek ve ilgilerine uygun olmayan kimseler çalışmaya karşı isteksizlik, işe devamsızlık, verim düşüklüğü, yeniliklere direnme gibi davranışlar göstermekte ve mesleklerini değiştirme girişiminde bulunmaktadırlar. Bu nedenle meslek seçmede şu ilkelere dikkat edilmelidir.

A. KENDİNİ TANIMA

İlkokuldan beri ‘ne olacaksın’ sorusu ile karşılaşmışsınızdır. Birçokları bu soruya ‘Hakim olacağım’, ‘Mühendis olacağım’, ‘Doktor olacağım’ yanıtını vermiştir. Ancak istediğiniz meslekle, yetenek ve özellikleriniz uyuşmuyorsa ilerde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Meslek seçmenin en önemli noktası, bireydeki özelliklerle mesleğin gerektirdiği özelliklerin uyuşmasıdır. Mesleğe karar vermeden önce kendinizin hangi özelliklere sahip olduğunu nesnel olarak bilmelisiniz. Daha sonra da meslek hakkında doğru bilgi edinmelisiniz. Kendiniz için uygun bulduğunuz mesleğe ne kadar yatkınsınız? Eğer bu sorulara doğru yanıtlar bulduysanız, sınav tarihine kadar yeterli puana ulaşıp ulaşamayacağınızdan emin olmalısınız. insan bazen çabaları kazanmaya yetmediğinde hayal kırıklığına uğrar, bazen de güç bela okulu kazanır; fakat üniversite yıllarında büyük zorluklarla karşılaşır.
Bir meslek seçerken kendinizle ilgili özellikleri bilmelisiniz.

 • Değerleriniz: Seçeceğiniz meslekle ilgili değerlerinizi örtüşmesi sizi daha çok mutlu eder. Seçilen her mesleğe ait beslenen duygular amaçlara ulaşmayı destekler, dolayısı ile daha başarılı olmada itici gücü teşkil eder.
 • Beklentileriniz: ‘Üniversite Sınavını bir Kazansam ‘gerisi kolay” diyen bir çok öğrenciye tanık oluruz.. Üniversite kazanan bu tür öğrencilerden bir çoğu sonunda hayal kırıklığına uğramaktadır. çağın hızla geliştiğini, bilgi ve teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda bazı mesleklerin daha çok öne çıktığı, popüler gibi görünse de bazı mesleklerin önemini yitirdiğini düşünürsek, meslek seçmede beklentilerin önemini kavramış oluruz. Meslekte ilerleme bu çağ için artık bir zorunluluktur.
 • Sosyo-Ekonomik Durumunuz. Meslek seçerken elinizde o mesleğin eğitimini tamamlamak ve ilerde de sürdürmek için gerekli mali desteği ya da kaynağı hesaba katmak gerekir. Bu nedenle meslek ya da bölüm seçerken gerekirse kararlar, aile ile birlikte alınmalıdır. Seçilen programın bulunduğu ilde, barınma, beslenme ve kültürel olanaklar hesaba katılmalıdır.’ Fiziksel Özellikleriniz. Kendiniz için belirlediğiniz mesleğin gerektirdiği fiziksel özelliklere ne derece yatkınsınız. Örneğin, Jeoloji Mühendisliğini seçecekseniz, gezmeye, doğanın inceliklerini incel_meye meraklı olmalısınız. Askeri alanı tercih edecekseniz fiziksel bir kusurunuzun olmaması gerekir.

Kişisel Özellikleriniz:

Her meslek belirli psikolojik özellik gerektirir. Meslekte başarılı olmak sadece zeka ile sağlanamaz. Bunun yanında bazı psikolojik özelliklerde gerektirmektedir.Hukuk seçecek bir öğrencinin, muhakeme gücünün ve mantıklı düşünebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Yönetici olmayı düşünen biri ise, başkaları ile iyi geçinebilen, sabırlı, idealist, ikna gücü gibi özelliklerinin olması gerekir.

İlgi ve Yetenekler:

Her insan ilgi ve yeteneği bir alanda başarılı olabilir. Önce iyi bir üniversiteye girmeli, hangi bölüm olduğu önemli değil, gibi bir yaklaşım hatalıdır. Öğretim kadrosu zengin bir üniversitede eğitimin daha iyi olacağı kuşkusuz doğru; ancak meslek başarısında mezun olunan üniversitenin kalitesinden önce kişinin ilgili ve yetenekli olması daha etkili olmaktadır. Halk arasında ‘vermese Mabut, neylesin Sultan Mahmut’ sözünde anlamını bulan bu durumda üniversite ne verirse versin yetenek ve ilgi olmadığı zaman başarı ortaya çıkmaz.
Buna karşılık iyi bir üniversiteye girme uğruna istemediği bölüme giren bir kişi eğitim ortamından hoşnut olsa bile, eğitimin özünden hoşnut olamayacağı için başarılı olamayabilir.

B. MESLEĞİ TANIMA

Mesleği Tanımak için Neler Yapılmalıdır?

insanın kendini tarafsız değerlendirmesi ve tanıması kolay değildir. Bireyin deneyimleri yetersizse kendini kanıtlama ve tanıma daha zordur. insanın kendini tanımasını engelleyen etmenlerin başında başkaları tarafından beğenilme , kabul görme isteği vardır.
Kendini başkalarına göre değerlendiren kişi zamanla kendi özelliklerinin farkına varamaz olur, özelliklerini zamanla unutur. Kendini tanımak isteyen kiş!, değişik ortamlarda neler yaşadığını çeşitli olaylar ve durumlar karşısında neler hissettiğinizi sık sık gözden geçirmeli ve yaşantısını tanımlamalıdır.
Bireysel özellikler ile meslek özelliklerinin uyuşup uyuşmadığına bakılmalıdır. Hangi işleri ne derece yapabildiği düşünülmeli , ilkokuldan beri baskın olan özellikler ve yatkın olunan mesleklerin listesi yapılmalıdır. Seçenekleri araştırmalısınız.Sağlıklı bir meslek kararı verebilmenin bir başka koşulu mesleklerin özelliklerini tanımaktır.
Meslek hangi özel ilgi, yetenek gerektiriyor? Mesleği icra edenler hangi zorluklarla karşılaşıyor? bunlar incelenmelidir.
Şu an yapyığınız gibi , bugün internet dünyasında mesleklerle ilgili yüzlerle bilgi ve dokümana sahip olabilirsiniz.

Mesleği seçerken şu sorulara doğru yanıtlar bulursanız daha doğru karar verebilirsiniz !

 • Meslek hangi fiziksel, psikoloji özellik gerektiriyor?
 • İlgileriniz, yeteneğiniz, meslek özelliği ile örtüşüyor mu?
 • Mesleğe yönelik eğitim nerelerde ve nasıl veriliyor? Eğitim süresi ne kadar; süre ve olanaklardan kimler ne şekilde faydalanabiliyor?
 • Mesleki eğitimde hangi dersler veriliyor?
 • Meslekte ilerleme olanakları var mıdır?
 • Mesleğin iş ortamı nasıldır?
 • Mesleki eğitim sonrası işe ilk girişte ne kadar kazanç elde edilir?
 • Meslekte iş bulma olanakları nasıldır? Nerede ve nasıl iş bulunabilir?

Meslekleri tanımanın yanı sıra, kişiye bir de üst eğitim kurumlarını tanıtan bilgilerin de verilmesi. önemlidir.
Meslek seçme durumundaki kişi kendisine açık olan eğitim kurumlarının hangileri olduğunu bilmelidir. Ayrıca bu eğitim kurumunun eğitim masrafları ve eğitim süreleri bilmelidir. Bu durumda meslek seçen aday aşağıdaki ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır.

 • Hangi eğitim kurumu seçmeyi düşündüğünüz mesleki eğitimi vermektedir?
 • Bu eğitim kurumlarından nasıl ve ne şekilde yararlanılmaktadır?
 • Eğitim olanakları nelerdir? Bölgelere göre dağılımı nasıldır?
 • Mesleki eğitim kurumlarına başvuru nasıl yapılmaktadır?
 • Mezuniyet sonrası çalışma alanları ve iş piyasası durumları nelerdir?
 • Eğitim kurumlarında kontenjan ne kadardır?
 • Eğitim uygulamalı mı yoksa teorik midir?

C. MESLEKLER HAKKINDA EDİNDİĞİNİZ BİLGİLERİ DEĞERLENDİRMELİSİNİZ!

Meslek seçme kararlarınızda ailenizin ekonomik gücü, sizin eğitim sırasındaki harcamalarınızı karşılayabilecek düzeyde mi? Ailenizden uzakta okumayı sürdürebilir misiniz? Başka kentte okumak eğitiminizi ve öğreniminizi nasıl etkiler? Bu sorulara gerçekçi yanıtlar bulunmalı, gerekirse.bu kararlar aile üyeleriyle birlikte alınmalıdır.
Bir ÖSS adayı, hiçbir bölüm kazanamadı demesinler diye bir yükseköğretim programı tercih etmemeli. Yukarıda söz edilen ilkelere uymalı. Seçmeyi düşündüğü meslek beklentisine uygun, ilgileriyle uyumlu olmalıdır.
Meslekle ilgili çalışma koşulları sağlık durumunuza uygun mu?

Sponsorlu Bağlantılar

19 Yorum

 1. Ben sağlık meslek hemşirelik son sınıftayım ve kpss den 84 aldim. Buyuk ihtimalle atanacagım.peki sizce üniversite de hemsirelik mi yoksa sağlık yönetimi mi okumalıyım ?

 2. ygs den sonra doğru düzgün ders çalışamıyorum ne yapmalıyım

  Derscalisiyorum.com Yöneticisi Cevap:
  Bu sayfamızda Ders Çalışma İsteği Nasıl Kazanılır? hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır. İlgili makaleyi okumanızı öneririm. Kafanıza takılan bir soru olursa her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 3. ygs 2014 te 26.000 inci oldum istambulda iyi bir diş hekimliğine gitmek istiorum kaç puan almam gerek bi umut var mı

  Derscalisiyorum.com Yöneticisi Cevap:

  Tabiki kazanma şansınız devam ediyor. Geçen sene 450 puan civarında kapatmış bir bölüm. (devlet üniversiteleri) Eğer temeliniz sağlam ve önünüzdeki süreyi de verimli kullanırsanız rahatlıkla kazanırsanız.

 4. MERHABA HOCAM BEN BU SENE YGS1 PUANIN 268 YGS2 PUANIM 271 BU SENE İKİNCİ SENEM OLDUGU İÇİN OKULDAN 22 PUAN GELECEK SİZCE BU PUAN İLE DEVLET ÜNİVERSİTESİ OLARAK ANESTEZİ VEYA TIBBI GÖRÜNTÜLEME OLUR MU
  ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  Derscalisiyorum.com Yöneticisi Cevap:
  Belirttiğiniz puanla girebileceğiniz üniversiteler bulunmaktadır. Ancak bu bölümler 2 yıllık Önlisans bölümler olup, Sağlık Meslek Liselilerin önceliği bulunmaktadır. Eğer Sağlık Meslek Lisesi Mezunu değilseniz bu bölümü tercih etseniz bile önce Sağlık Meslekleri yerleştirilecek kalan kontenjan olursa da puana göre yüksek düşüğe göre yerleştirme yapılacaktır.

 5. iyi günler hocam size sormak istediğim birkaç var.1-öcelikle anestezi bölümünün 4 yıllıkları girmek için sadece ygs girmek yeterli midir?2-sizce anestezi bölümünü önerirseniz yoksa tınnı görüntüleme mi CEVABINI BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

  Derscalisiyorum.com Yöneticisi Cevap:
  Merhabalar. Anestezi bölümü YGS-2 puan türünden öğrenci aldığı için sadece YGS sınavına girmek yeterli olmaktadır ancak anestezi bölümü 2 yıllık bir bölüm olup, öncelik sağlık meslek liseleri mezunlarıdır. (4 yıllık anestezi bölümü uzmanlıkta vardır o da sadece tıp fakültesi mezunları okuyabilir.) Yani 4 Yıllık Anestezi bölümü bulunmamaktadır. Aynı şekilde Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü de 2 Yıllık bir bölüm. Hangisini seçeceğiniz sizin ilginize kalmış ancak Sağlık Meslek Liselilerin ilk önce yerleştiklerini eğer kontenjan kalırsa da yüksek puandan başlayarak diğer lise türlerinden mezun olmuşlar için yerleşmeler yapıldığını unutmayın.

 6. bende panikatak var da sizce hemşireliği yapabilir miyim çok istiyorum ama iğneden falan çok korkuyorum

  Derscalisiyorum.com Yöneticisi Cevap:
  Destek alarak bu sorunu aşabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden bir uzmana danışmanızı öneririm.

 7. haa bu arada sözel derslerim hiç iyi değil sözele baka sayısalım biraz iyi o yüzden sayılsaldayım ve sayısalda daha iyi meslekler olduğu için

  1. Eğer derslerde belirttiğiniz gibi kötüyseniz şimdiden oturup düzenli olarak çalışın yoksa bir sonraki sene sizin için çok geç olacaktır. Diğer sorunuza gelirsek merak etmeyin önünüzde 2 seneye yakın bir süre var bu süre zarfı içinde yapmak istediğin mesleği bulabilirsiniz. Yetenek ve ilgi alanlarınızı sakince düşünün. Etrafınızdaki kişilerle mesleki sohbet edebilirsiniz. Bu kişilerden detaylı bir bilgi olmak size faydalı olacaktır.

 8. meslek seçimi ile ilgili yazınızı okudum ama yinede karar veremedim mesleğime ne yapabilirim korkuyorum 11. sınıfa geçtim düz lisedeyim sayısaldayım ama sayısal derslerim o kadar iyi değil

 9. hocam ben bu yıl liseyi bitirdim ygs’den 240 lys’den 277 aldım. ve bu yıl derdaneye gidecem. hukuk fakültesi istiyorum. ne yapmalıyım.

  1. Bu sene iyi kötü bir sınava girdiniz soncunda bir tecrübe kazanmış olmanız lazım nerelerde ne eksiğiniz olduğunu, yaptığınız hataları vb. Bu hatalardan ders çıkararak hemen çalışmaya başlayın. Sitemizdeki Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır? yazımızı okumanızı öneririm. Eğer düzenli ve sistemli çalışırsanız istediğiniz başarıyı rahatlıkla elde edebilirsiniz..

 10. hocm kimya mühendisliği ve kimya bölümü yazmak istiyorum. ama eğitimi iyi bir yerde olmasını isterim. üniversitelerin bu bölümlerdeki basarıları hakkında bilgi verebilir misiniz. sizce hangi üniversiteleri tercih listeme eklemeliyim.

  1. Mühendislik konusunda Teknik Üniversiteler güzeldir bunun dışında Hacettepe, Marmara, İstanbul Üniversiteleri kaliteli üniversitelerimizden. Tercih listenizi kalitelinden başlayarak daha az kaliteye doğru gidin sonlara doğruda kazanma olasılığınızın kesin olduğu ve istediğiniz üniversiteleri yazınki açıkta kalmayın. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 11. sitenizi yeni keşfettim çok beğendim bizim için böyle birşey yaptığınız için çok teşekkürler.Ben lise son sınıftayım ve mf öğrencisiyim.Bir sene daha kalmayı düşünüyorum ve sözele geçip din kültürü öğrentmenliğini tercih etmeyi istiyorum sizce ne yapmalıyım kafam çok karışık cevabınız benim için gerçekten çok önemli

  1. Merhabalar kafa karıştıracak bir durum yok. Yukarıdaki Meslek Seçimi yazısını okumanızı öneririm orada nelere dikkat etmeniz konusunda güzel bilgiler var.İyice düşünmenizi ve ileride Din Kültürü Öğretmenliği istiyorsanız bu seneki puanlarınız da yetmiyorsa bir sonraki seneye kalmalısınız. Sizi sizden iyi kimse tanıyamaz. İyice düşünüp karar vermelisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir