Sponsorlu Bağlantılar

Alkoller Ders Notu

Categories Kimya Konu Anlatımı
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu ders notumuzda Kimya dersinin Alkoller konusu altında; Alkol Nedir? Alkollerin Genel Özelliklerini, Alkollerin Çeşitlerini, Alkollerin Adlandırılmasını, Alkollerin Elde Ediliş Şeklini, Alkollerin Reaksiyonları vb. başlıklar hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

ALKOLLER

Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine –OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir.

Genel formülü R–OH dır.

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:

1. Mono Alkoller

Yapısında 1 tane OH grubu bulunduran bileşiklerdir. OH grubunun bağlı olduğu C una göre üç değişik şekilleri vardır.

a. Primer (Birincil) Alkol

–OH grubunun bağlı olduğu C unda iki tane hidrojen u varsa, alkol primerdir.

derscalisiyorum.com.tr

b. Sekonder (İkincil) Alkol

-OH grubunun bağlı olduğu C unda bir tane hidrojen u varsa, alkol sekonderdir.

derscalisiyorum.com.tr

c. Tersiyer (Üçüncül) Alkol

–OH grubunun bağlı olduğu C unda H u yoksa, alkol tersiyerdir.

derscalisiyorum.com.tr

2. Poli alkoller

Yapısında birden fazla OH grubu bulunduran bileşiklerdir.

derscalisiyorum.com.tr

Etandiol               Propantriol

(özel adı glikol)    (özel adı gliserin)

İsimlendirme yapılırken aynı sayıda karbon u bulunduran alkanların sonuna -ol eki getirilir ya da alkil’in sonuna alkol getirilir.

CH3 – OH Metanol(Metil alkol) C2H5 – OH Etanol(Etil alkol)

derscalisiyorum.com.tr

NOT: Sistematik isimlendirme yapılırken OH grubuna yakın olan C undan numaralamaya başlanır.

derscalisiyorum.com.tr

Aynı karbon sayılı bir alkolün primer, tersiyer ve sekonder şekilleri birbirlerinin izomeridir.

ALKOLLERİN ELDESİ

 1. Alkenlere H2O katılmasıyla alkoller elde edilir.

Katılmada markow nikof kuralı geçerlidir.

derscalisiyorum.com.tr

 1. Alkil halojenürlerin seyreltik KOH veya NaOH çözeltisi ile ısıtılmasındanderscalisiyorum.com.tr
 2. Aldehit, keton ve karboksilli asitlerin indirgenmesinden.Bu reaksiyonlar çift yönlü olarak gerçekleşirler.derscalisiyorum.com.tr

Tersiyer alkoller yükseltgenemez.

Bu madde ile ilgili olarak denklemler bizim şu yorumları yapmamızı sağlar.

 1. Primer alkoller bir kademe yükseltgenirse aldehitleri, 2 kademe yükseltgenirse karboksilli asitleri oluşturur.Tersten bir ifadeyle karboksilli asit 1 kademe indirgenirse aldehit, 2 kademe indirgenirse primer alkoller elde edilir.
 2. Sekonder alkoller yalnızca 1 kademe yükseltgenebilir. Ketonların indirgenme ürünü sekonder alkoldür.
 1. Grignard bileşiği kullanılarak
 1. Formaldehit + R – MgX ® Primer alkol
 2. Aldehit + R – MgX ® Sekonder alkol
 3. Keton + R – Mg–X ® Tersiyer alkol

ALKOLLERİN REAKSİYONLARI

 1. Alkollerin tamamı Na, K gibi alkali metallerle reaksiyona girerek H2 açığa çıkarırlar.
  derscalisiyorum.com.tr
 1. İki mol mono alkolden, 1 mol H2O çekilerek 1 mol eter elde edilir.derscalisiyorum.com.trderscalisiyorum.com.tr
 1. 1 mol alkolden, 1 mol su çekilmesiyle alkenler elde edilir.derscalisiyorum.com.tr
 1. Alkoller yanma reaksiyonu verirler.derscalisiyorum.com.tr
 1. Alkol + Karboksilli asit derscalisiyorum.com.tr Ester + H2O

NOT:KONUYU AŞAĞIDAKİ SIRALAMA İLE TAKİP EDİNİZ.

Sayfa No İçerikleri :

 • Kaynak İndirme Bilgileri
 • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
 • Dosya İçeriği: Fonksiyonel Gruplar (Alkoller,Eterler, Karbonilli Bileşikler, Aldehitler,Ketonlar, Karboksilli Asitler, Esterler, Alifatik Amonyak Türevleri (Amin-Amit vb), Aromatik Bileşikler-Benzen Türevleri)
 • Dosya Boyutu/Türü: 487 KB/ PDF
 • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir