Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları ve Çözümleri MEB Yayınları

Categories Ders Kitabı Cevapları
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

10.Sınıf MEB yayınları Matematik Ders Kitabı Sayma ve Olasılık, Fonksiyonlar, Polinomlar, İkinci Dereceden Denklemler, Dörtgenler ve Çokgenler, Uzay Geometri üniteleri olmak üzere 6 ünite ve 349 sayfadan oluşmaktadır. Öğrenciler için özenle hazırlanmış olan ders kitabında bolca alıştırmalar bulunmaktadır. Bu sayfamızda sizler için  10.Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları ve Çözümlerini derledik. 

Sayfanın aşağısındaki açılır kapanır butonları tıklayarak cevabını görmek istediğiniz sayfalara ulaşabilirsiniz. Etkili bir ders çalışma ve başarı için öncelikle soruları kendinizin çözmesi gerektiğini bu sayfamızı ise kontrol amaçlı kullanmanız gerektiğini unutmayın.

10. Sınıf Matematik MEB Yayınları Konuları

 • 1. SAYMA VE OLASILIK……………………………………………………………………………..13
  • 10.1.1. Sıralama ve Seçme……………………………………………………………….15
  • 10.1.1.1. Toplama ve Çarpma Yöntemlerini Kullanarak Sayma………………..15
  • ALIŞTIRMALAR ……………………………………………………………………………..24
  • 10.1.1.2. Permütasyon (Sıralama)………………………………………………………25
  • ALIŞTIRMALAR ……………………………………………………………………………..27
  • 10.1.1.3. Tekrarlı Permütasyon …………………………………………………………28
  • ALIŞTIRMALAR ……………………………………………………………………………..31
  • 10.1.1.4. Kombinasyon (Seçim)………………………………………………………….32
  • ALIŞTIRMALAR ……………………………………………………………………………..47
  • 10.1.1.5. Pascal Üçgeni……………………………………………………………………48
  • ALIŞTIRMALAR ……………………………………………………………………………..49
  • 10.1.1.6. Binom Açılımı……………………………………………………………………50
  • ALIŞTIRMALAR ……………………………………………………………………………..55
  • 10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları …………………………………………………….56
  • 10.1.2.1. Örnek Uzay, Deney, Çıktı, Bir Olayın Tümleyeni, Kesin Olay, İmkânsız Olay, Ayrık Olay ve Ayrık Olmayan Olay
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………….62
  • 10.1.2.2. Olasılık Kavramı İle İlgili Uygulamalar………………………………….63
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………….69
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………….71
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 ………………………………………………………..72
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 ………………………………………………………..75
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3…………………………………………………………77
 • 2. FONKSİYONLAR……………………………………………………………………………………………..79
  • 10.2.1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi…………………………………………81
  • 10.2.1.1. Fonksiyonlarla İlgili Problemler………………………………………81
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………….94
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..109
  • 10.2.1.2. Fonksiyonların Grafikleri ………………………………………….110
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..115
  • 10.2.1.3. Grafiği Verilen Fonksiyonlar ile İlgili Problemler…………….116
  • ALIŞTIRMALAR……………………………………………………………………………120
  • 10.2.1.4. Doğrusal Fonksiyonlarla Modellenebilen Günlük Hayat
  • Durumları ………………………………………………………………………………….121
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..122
  • 10.2.2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi …………123
  • 10.2.2.1. Bire Bir ve Örten Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar………..123
  • ALIŞTIRMALAR…………………………………………………………………………..125
  • 10.2.2.2. Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi………………………………………..126
  • ALIŞTIRMALAR…………………………………………………………………………..132
  • 10.2.2.3. Fonksiyonun Tersi………………………………………………………133
  • ALIŞTIRMALAR…………………………………………………………………………..141
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 …………………………………………………….142
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 …………………………………………………….145
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 …………………………………………………….148
 • 3. POLİNOMLAR ………………………………………………………………………………………………….151
  • 10.3.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler………………………..154
  • 10.3.1.1. Bir Değişkenli Polinom Kavramı…………………………………….154
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..162
  • 10.3.1.2. Polinomlarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme
  • İşlemleri…………………………………………………………………………………….163
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..172
  • 10.3.2. Polinomların Çarpanlara Ayrılması …………………………………….174
  • 10.3.2.1. Bir Polinomu Çarpanlarına Ayırma ………………………………..174
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..183
  • 10.3.2.2. Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi ……………………………..184
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..187
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 …………………………………………………….188
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 …………………………………………………….191
 • 4. İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER ………………………………………………193
  • 10.4.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler…………………..195
  • 10.4.1.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Kavramı..196
  • 10.4.1.2. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin
  • Çözümü……………………………………………………………………………….199
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..211
  • 10.4.1.3. Bir Karmaşık Sayının a i + b a^ h , b ! R Biçiminde İfade
  • Edilmesi ……………………………………………………………………………………212
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..216
  • 10.4.1.4. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Kökleri İle
  • Katsayıları Arasındaki İlişki …………………………………………………….217
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..224
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ……………………………………………………….225
 • 5. DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER………………………………………………………229
  • 10.5.1. Çokgenler……………………………………………………………………………..231
  • 10.5.1.1. Çokgen ve Çokgende Açı Kavramı………………………………….232
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..239
  • 10.5.2. Dörtgenler ve Özellikleri ……………………………………………………….240
  • 10.5.2.1. Dörtgenin Temel Elemanları ve Özellikleri……………………..240
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..246
  • 10.5.3. Özel Dörtgenler…………………………………………………………………..247
  • 10.5.3.1. Özel Dörtgenlerin Açı, Kenar, Köşegen ve Alan Özellikleri247
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..260
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..272
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..277
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..283
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..289
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..298
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 …………………………………………………….299
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 …………………………………………………….301
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 …………………………………………………….304
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4 …………………………………………………….307
 • 6. UZAY GEOMETRİ…………………………………………………………………………………………..309
  • 10.6.1. Katı Cisimler………………………………………………………………………….311
  • 10.6.1.1. Dik Prizma ve Dik Piramit ……………………………………………..312
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..319
  • ALIŞTIRMALAR …………………………………………………………………………..333
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 …………………………………………………….334
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 …………………………………………………….337
  • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 …………………………………………………….340

10. Sınıf Matematik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları ve Çözümleri 2019-2020


Kaynak: EğitimhaneKaynak: EğitimhaneKaynak: Eğitimhane


Kaynak: Eğitimhane


ALISTIRMALAR

 1. Pascal üçgeninin 7 elemanlı satırındaki sayıların toplamının kaç olduğunu bulunuz.

Bir önceki basamakta bulunan sayıların toplamı bir alta yazılır.

1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1  = 64

 1. Pascal üçgeninin 8 elemanlı satırındaki en büyük sayının kaç olduğunu bulunuz.
 1. basamak:       1         6         15        20          15         6          1
 2. basamak:        1        7         21        35         35          21         7           1

en büyük sayı 35 olur. toplamları ise;

1 + 7 + 21 + 35 + 35 + 21 + 7 + 1 = 128Kaynak: Eğitimhane


ALIŞTIRMALAR

 1. Bir zar ile bir madenî paranın birlikte atılması deneyine ait iki farklı basit olay yazınız.
 • Zarın tek sayı ve paranın tura gelmesi
 • Zarın 2’den küçük sayı ve paranın yazı gelmesi
 1. n tane madenî para atılması deneyinde örnek uzayın eleman sayısı 44 olduğuna göre n değerini bulunuz.

|Y T| |Y T| –> 4   22 = 4

|Y T| |Y T| |Y T| –> 23 = 8

44 = 2n

28 = 2n

n = 8

 1. 5 kız ve 4 erkekten oluşan bir gruptan 2 kişi seçilecektir. Buna göre
  a) Örnek uzayın eleman sayısını bulunuz.

(9   2) = (9 . 8) / (1 . 2) = 36

 

 1. b) Seçilecek 2 kişinin 2 sinin de kız olması olayının eleman sayısını bulunuz.

(5   2) = (5 . 4) / (1 . 2) = 10

 1. c) Seçilecek 2 kişinin 2 sinin de erkek olması olayının eleman sayısını bulunuz.

(4  2) = (4 . 3) / (1 . 2) = 6

 1. Bir torbada kırmızı, mavi ve sarı bilyeler bulunmaktadır. Torbadan çekilen bir bilyenin mavi olması olayı ile sarı olması olayının ayrık olaylar olup olmadıklarını bulunuz.

Çekilen bir bilye ya mavi, ya sarı, yada kırmızı olur.

Aynı anda bir bilyenin hem mavi hemde sarı olması imkansız.

Bu nedenle bu olaylar ayrıktır.

 1. A şehrinden B şehrine uğrayarak C şehrine gitmek isteyen birisi aşağıdaki bilgilere ulaşıyor.
  I. A şehrinden B şehrine hava, kara ve demir yolu olmak üzere üç farklı seyahat seçeneği vardır.
  II. B şehrinden C şehrine kara ve demir yolu olmak üzere iki farklı seyahat seçeneği vardır.
  Hava yolu H, kara yolu K, demir yolu D olmak üzere
  a) Bu kişinin seyahatinde tercih edebileceği tüm durumların kümesini (örnek uzayı) yazınız ve eleman sayısını bulunuz.

E = {(H, K), (H, D), (K, K), (K, D), (D, K), (D, D)}

s(E) = 6

 

 1. b) A olayı A = {(H, K), (K, D)} olduğuna göre Al olayını yazınız.

Aı = {(H, D), (K, K), (D, K), (D, D)}

 1. c) Bu örnek uzaya ait bir C olayı için s(Cı) = 1 olduğuna göre s(C) nı bulunuz.

s(C) + s(Cı) = 6 

s(C) + 1 = 6

s(C) = 5

 1. Bir raptiye atılması deneyinde raptiyenin dik gelmesi durumu ile yatık gelmesi durumunun eş olası durumlar olup olmadığını irdeleyiniz.

Gelme olasılıkları aynı olması gerekiyor.

Bu olayların gelme olasılıkları aynı değil.

Bu nedenle eş olası durumlar değildir.
10. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları ve Çözümleri


ALIŞTIRMALAR

 1. Bir zar atılması deneyinde zarın üst yüzüne gelen sayının asal sayı veya tek sayı olması olasılığını bulunuz.

E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

A = {1, 2, 3, 5} –> Asal veya tek

p(A) = s(A) / s(E) = 4 / 6 = 2 / 3

 1. 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 9 u erkektir.
  Bu sınıfta erkeklerin 2 si, kızların ise 4 ü esmerdir. Sınıftan rastgele seçilen birinin kız veya esmer olması olasılığını bulunuz.

Kız veya Esmer  2 + 4 + 7 = 13

p(A) = 13/20

 1. 30 kişilik bir grupta futbol oynayan 15, basketbol oynayan 10 ve her ikisini de oynayan 6 kişidir. Bu gruptan rastgele seçilen birinin futbol veya basketbol oynama olasılığını bulunuz.

s(F U B) = 9 + 6 + 4 = 19

p(F U B) = 19 / 30

 1. Bir vazoda 6 tane beyaz ve x tane kırmızı gül vardır. Vazodan bir kırmızı gül çekilme olasılığı 3 2 ise x değerini bulunuz.

x  / (x +6) = 2 / 3

3x = 2x + 12 

x = 12

 1. Bir zar atıldığında görülebilen yüzeylerine 1 veya 2 sayısının gelme olasılığını bulunuz.

Görülmeyen yüzey 1 ise 2 görünür.

Görülmeyen yüzey 2 ise 1 görünür.

Bu durumda 1 veya 2 kesin görülür.

Bu olay kesindir cevap 1’dir.

 1. İki zar birlikte atıldığında üst yüze gelen sayılar toplamının
  a) 6 olma olasılığını bulunuz.
  b) En az 6 olma olasılığını bulunuz.
  c) 4 olmama olasılığını bulunuz.ALIŞTIRMALAR

 1. Bir torbada bulunan 2 farklı sarı, 3 farklı kırmızı ve 4 farklı mavi boncuk arasından rastgele biri çekiliyor. Çekilen boncuğun sarı olmama olasılığını bulunuz.

p(sı) + p(s) = 1

p(sı) = 1 – p(s)

p(s) = 2/9

p(sı) = 1-2/9 = 7/9

 1. Bir torbada 1 den 10 a kadar numaralandırılmış 10 top vardır. Buna göre bu torbadan çekilen bir topun numarasının tek veya 4 ten küçük bir sayı olma olasılığını bulunuz.

E= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

s(E)= 10

A= {1,2,3,5,7,9} –> Tek veya 4’den küçük

p(A) = s(A) / s(E) = 6/10 = 3/5

 1. 4 madenî para birlikte atılıyor. Madenî paralardan en az birinin yazı gelme olasılığını bulunuz.

1 – p(TTTT) = 1 – 1/16 = 15/16

s(E) = 24 = 16

 1. 24 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 10 kız öğrenciden 3 ü yeşil, 7 si kahverengi gözlü; 14 erkek öğrenciden 4 ü yeşil, 10 u kahverengi gözlüdür. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya yeşil gözlü olması olasılığını bulunuz.

s(A) = 3 + 4 + 7 = 14

s(E) = 24

p(A) = 14/24 = 7/12

 1. Bir örnek uzayın ikişer ikişer ayrık olayları A, B ve C dir. E bu deneye ait örnek uzay olmak üzere E = A U B U C ve P (B) + P (C) = 2/5 olduğuna göre P(Bı) + P(Cı) değerini bulunuz.

 

6.12a6 rakamları birbirinden farklı dört basamaklı bir doğal sayıdır. Bu şartı sağlayan tüm 12a6 sayıları arasından rastgele seçilen bir sayının 4 ile tam bölünen bir sayı olmama olasılığını bulunuz.

12a6 –> {0, 3, 4, 5, 7, 8, 9} =E = s(E) = 7

12a6 –> {0, 4, 8} -> s(A) = 3

p(A) = s(A) / s(E) = 3/7

 1. Beyza, marketten rastgele bir şişe su alacaktır. Marketteki bir rafta 18 tane A, 12 tane B ve 15 tane C marka su şişesi vardır.
  Beyza’nın A veya B marka su şişesinden alma olasılığını bulunuz.

s(E) = 18 + 12 + 15 = 45

s(AUB) = s(A) + s(B) = 18 + 12 = 30

p(AUB) = s(AUB)/s(E) = 30/45 = 2/3

 1. 112 234 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen 6 basamaklı, farklı sayılardan rastgele biri seçiliyor. Bu sayıda 1 rakamlarının yan yana olma olasılığını bulunuz.

s(E) = 6!/2!.2! = 720/4 = 180

s(A) = 60

5! / 2! = 120/2 = 60

p(A) = s(A)/s(E) = 60/180 = 1/3
10. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları ve ÇözümleriKaynak: Ali HocaKaynak: Ali Hoca


Kaynak: Ali Hoca


Hazırlık Çalışması
1. (1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, 12), … yandaki sıralı ikililerin birinci ve ikinci bileşenleri arasındaki ilişkiyi bulunuz.
2. Bir aracın ortalama hızı 60 km/sa. tir. Buna göre bu aracın hareketinden herhangi bir saat sonra toplam kaç kilometre yol aldığını veren yol-zaman formülü oluşturunuz.
3. Bilgi: Birbirini çeviren iki çarkın dönme sayısı diş sayısı ile ters orantılıdır.
Birbirini çeviren iki çarktan büyük çarkın diş sayısı küçük çarkın diş sayısının 4 katıdır. Buna göre büyük çarkın dönme sayısı x olmak üzere küçük çarkın dönme sayısını veren formülü bulunuz.Kaynak: Ali HocaKaynak: Ali Hoca


Kaynak: Ali HocaKaynak: Ali HocaKaynak: Ali HocaKaynak: Ali Hoca


Kaynak: Ali HocaKaynak: Ali HocaKaynak: Ali HocaKaynak: Ali HocaKaynak: Ali HocaKaynak: Ali HocaKaynak: Ali HocaKaynak: Ali Hoca

En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


En Kısa Sürede Eklenecektir.


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir