Üreme Çıkmış Sorular ve Çözümleri

Sponsorlu Bağlantılar

Üreme ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri:
Üreme (Tek hücrelilerde,Bitkilerde, Hayvanlarda, Eşeyli, Eşeysiz Üreme) konusuna  hakim olmak ve sınavlarda daha çok iyi bir sonuç almanız için sayfamızda Üreme ile ilgili geçmiş yıllarda YGS, LYS, ÖSS, ÖSS-2, ÖYS’de Çıkmış Sorular ve Çözümlerini bir araya getirdik. Derscalisiyorum.com.tr Türkiye’nin En Büyük Eğitim Portalı

Üreme

1.

Çiçekleri çift eşeyli olup kendi kendini dölleyen bir bitki, aşağıdaki amaçlardan hangisi için elverişli olabilir?

A) Mutasyonlara engel olunması

B) Değişen ortam koşullarına uyabilen bireylerin elde edilmesi

C) Melez bireylerin elde edilmesi

D) Arı döllerin elde edilmesi

E) Çeşitliliğin sağlanması

1982-ÖSS

1.

Çift eşeyli olup (erselik) kendi kendini dölleyen bitki en uygun olarak arı döllerin elde edilmesinde kullanılır. Burada kalıtsal çeşitlilik azalmış olur.

Yani aynı genetik yapıya sahip bitkinin gamet oluşturarak, bu gametlerinin birbirini döllemesi görüldüğünde yine de farklılıklar olur. Çünkü gametler mayoz bölünmeyle oluşmaktadır.

Mayoz bölünmede ise kalıtsal varyasyon artmaktadır. Zaten burada da kesinlik yoktur. O halde, verilen seçenekler arasında en uygununu seçmek gerekir.

Cevap – D


2.

Belirli bir bitkiden aynı kalıtsal yapıda ikinci bir bitki elde etmek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Tohum ile üretmek

B) Geri çaprazlama yapmak

C) Çelikle üretmek

D) Kendi kendine tozlaşmak

E) Böceklerle tozlaşmasını sağlamak

 1984-ÖSS

2.

Aynı kalıtsal yapıda bitkilerin elde edilmesi için, bu bitkinin eşeysiz olarak üretilmesi gerekir.

Bunun dışında tohum, geri çaprazlama (döllenme) ve tozlaştırma olaylarında (ister kendi çiçek tozuyla isterse başka vasıtalarla başka polenlerle olsun) mayoz ve döllenme olduğundan dolayı aynı kalıtsal varyasyonlu bitkiler elde edilmez. Çelikle üreme, bir vejetatif üreme yöntemidir.

Cevap – C


3.

Diploit bir dişinin bir yumurtasından, döllenme olmaksızın gelişen, monoploit (n) bir bireyin spermalarındaki kromozom sayısı normal olarak ne kadardır?

A) n/2                               B) n                          C) n + 1

D) 2n – 1                           E) 2n

1990ÖSS

3. 

Diploid (2n) bir dişinin yumurtası mayoz bölünmeyle oluşacağı için n kromozomlu olu. Bu yumurtanın döllenmeden gelişmesiyle (partenogenez) oluşacak erkek bireyde n kromozomlu olacaktır.

Erkek birey haploid (n) olduğu için spermleri mitozla oluşturur ve spermler de n kromozomlu olur.

Cevap – B


4.

Bir bitkiden, kalıtsal yapısı ana bitkiyle tamamen aynı olan yeni bir bitki elde etmek için,

I. Yumurtasının kendi çiçek tozuyla döllenmesi sonucunda oluşan zigotu, doku kültüründe geliştirme.

II. Gövdesinden alınan meristemi, doku kültüründe geliştirme.

III. Tohumlarını, ana bitkinin yaşama ortamında çimlendirip geliştirme.

uygulamalarından hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I                  B) Yalnız II                  C) I ve II

D) I ve III                   E) II ve III

1992ÖSS

4.

Bir bitkiden, kalıtsal yapısı ana bitkiyle aynı olan yeni bir bitki elde etmek için, bitkinin vejetatif kısımlarından yeni bitkinin oluşmasını sağlamak gerekir.

Dal veya gövdeden alınan kısım, geliştirilerek (yani mitoz bölünmeyle) çoğaltılarak yeni bitki elde edilmesi buna örnektir.

Bunun dışında, kendi çiçek tozuyla döllenmede, çiçek tozu ve yumurta oluşurken mayoz bölünmeler meydana geldiği için kalıtsal varyasyonlar oluşturur.

Diğer taraftan, tohumlarını ana bitkinin yaşama ortamında çimlendirip geliştirmede de aynısını elde etmek mümkün değildir. Çünkü, bu tohum oluşurken gametler hem mayozla oluşmuş hem de döllenme görülmüştür. Bu durumda döllenme ve mayoz bölünme sonucu kalıtsal varyasyonlar ortaya çıkar.

Bir dokuyu kültür ortamında mitozla geliştirerek bitki elde etmek bir eşeysiz üremedir.

Cevap – B


5.

Bitkilerde, embriyonun gelişmesi sırasında, tohumdaki besinin kullanılabilmesi için, aşağıdakilerden hangisine kesin olarak gerek vardır?

A) Klorofil molekülü

B) Enzimler

C) Güneş ışınları

D) Toprak

E) Karbon dioksit

1994ÖSS

5.

Embriyonun gelişmesinde ve tohumdaki besinin kullanılmasında mutlaka enzim gereklidir. Çünkü tohumda büyük yapılı besinlerin monomerlere (yapıtaşlarına) dönüşümü enzimlerle olmaktadır.

Ayrıca monomerlerin enerjiye dönüşmesi de enzimatik reaksiyonlarla sağlanır. Yani bütün biyokimyasal reaksiyonlarda enzimler görev yapar.

Klorofil, çimlenme bittikten sonra fotosentez için gereklidir. Güneş ışınları ve karbondioksitte öyledir. Toprak ise bitkinin su ve mineral ihtiyacını karşılamak için gereklidir. Topraksız ortamda da çimlenme yapılabilir.

Cevap – B


6.

İnsanın normal gelişme ve çoğalma evrelerinde,

l. Zigotun bölünmeye başlaması

ll. Yumurta hücresinin oluşumu

lll. Sperm hücresinin oluşumu

lV. Gastrula (üç tabakalı embriyo) oluşumu

V. Blastula (içi sıvı dolu top görünümlü embriyo) oluşumu

olaylarından hangilerinde mayoz bölünme olayı gerçekleşir?

 

A) l ve ll                     B) ll ve lll                      C) lV ve V

D) l, ll ve lll                  E) l,  lV ve V

1994ÖSS

6.

İnsanda, mayoz bölünme, gelişmesini tamamlamış (ergenlik çağına gelmiş) bireylerin üreme organlarında (testis ve ovaryumlarında) gerçekleşir. Bunun sonucunda üreme hücreleri (gametler) olan sprem ve yumurta meydana gelir.

Zigot isimli tek ve ilk hücrenin mitoz bölünmeler geçirerek embriyoyu, sonra bebeği, sonra çocuğu oluşturması hep mitoz bölünmelerle sağlanır.

Cevap – B


7.

 

Normal gelişme koşullarında bir bitkiye, çiçek tomurcukları açmadan önce, işaretli karbon taşıyan karbondioksit verilmiştir.

Bitki izlendiğinde, daha sonra oluşan tohumun besin deposunda, işaretli karbon taşıyan yağ molekülü bulunmuştur.

Tohumda bu birikime ulaşılıncaya kadar, bitkide gerçekleşen;

l. Tohuma glikozun ulaşması

ll. Yumurtanın döllenmesi

lll. Tohumda gliserolün özümlenmesi

lV. Çiçek tozlarının olgunlaşması

olaylarının ortaya çıkış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) II – I – III – IV        B) II – IV – III – I         C) III – I – IV – II

D) IV – II – I – III         E)  IV – II – III – I

2000ÖSS

7.

Bitkiye CO2 halinde verilen işaretli karbonun tohumdaki yağ molekülüne geçebilmesi için, üreme olayları sıraya dizilmelidir.

Buna göre, önce polen (çiçek tozu) oluşmalı, sonra döllenme sağlanmalı ve tohuma gelen glikozun gliserol moleküllerine dönüşmesi gerekir.

Cevap – D


8.

Diploit (2n kromzomlu) bir canlıda,

I. sperm ana hücresindeki,

II. zigot hücresindeki,

III. yumurta hücresindeki

kromozom sayılarından hangileri, vücut hücresindeki kromozom sayısına eşittir?

A) Yalnız I                B) Yalnız II                C) Yalnız III

D) I ve II                   E) I ve III

2002ÖSS

8.

Diploit (2n) kromozomlu canlılarda, vücut hücreleri (2n) kromozomlu, üreme hücreleri (sperm ve yumurta) ise (n) kromozomlu olur.

Soruda verilen sperm ana hücresi, mayoz bölünmeyle n kromozomlu spermleri oluşturur. Bu nedenle 2n kromozomludur.

Zigot ise yumurta (n) ve sperm (n) hücrelerinin döllenmesiyle oluştuğu için 2n kromozomlu olur.

Cevap – D


  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Üreme Çıkmış Sorular ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 271 KB/ PDF
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar

"Üreme Çıkmış Sorular ve Çözümleri" için 1 Yorum

  1. züleyha tarafından 10 Aralık 2014 11:44 tarihinde 

    süper aradığımı buldum sağolun