Sponsorlu Bağlantılar

2011 YGS Kimya Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

2011 YGS Kimya Soruları ve Çözümleri:

Sayfamızda 2011 YGS Kimya Sorularını ve Çözümlerini bulabilirsiniz.

2011 YGS Kimya SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

derscalisiyorum.com.tr

15.
Kaynama sıcaklığı sıvılar için ayırtedici bir özelliktir , donam sıcaklığı yine sıvılar içindir , özkütle ve çözünürlük maddenin üç hali içinde ayırtedici bir özelliktir. CEVAP C

derscalisiyorum.com.tr

16.
A) Y 30 derecede eriyor 89 derecede kaynıyorsa 25 derecede katı olmalıdır
B) X -58 de eriyor -9 da kaynıyorsa -15 derecede sıvı olmalıdır.
C) X,Y,Z 93 derecede katı olamaz .
D) Z -19 da eriyor 61 derecede kaynıyorsa sıfırda sıvıdır. Doğrudur.
E) X -65 sıvı olamaz katı olur. Doğru cevap D

derscalisiyorum.com.tr

17.
Bir arı madde katı halden erimeden doğrudan gaz fazına geçiyorsa bu olayın adı süblimleşmedir. CEVAP E

derscalisiyorum.com.tr

18.
En fazla demekle çözünmenin tam olduğu ve çözeltinin doymuş olduğunu anlamamız gerekiyor.
10 derecede 17 gram 25 derecede 27 gram 40 derecede 39 gram madde çözündüğüne göre ve sıcaklık arttığında çözünürlükte arttığına göre bu X maddesi ısı alarak çözünüyor demektir. Yani çözünme endotermiktir ve C şıkkı yanlıştır. 40 drecede X den maksimum 39 gram çözündüğüne göre 30 gram katının çözünmesi çözeltinin doymamış olduğunu gösterir zira 9 gram eksiktir. A şıkkı da yanlıştır. B şıkkında 10 derecede 17 gram X in çözünmesi ile oluşan çözelti doymutur zaten çözünürlüğü onu gösteriyor. CEVAP B

derscalisiyorum.com.tr

19.
Stronsiyum elementi 2A grubunda olup yükünün +2 olması ve CaO3 yani karbonat anyonunun da -2 olması gerekirdi. CEVAP D

derscalisiyorum.com.tr

> 20. 0.1 molü 12 gram ise 1 molü 120 gram eder. CEVAP E
X:Y:Z arasında oran olduğu için kesin olarak elementlerin atom ağırlıklarını tespit edemeyiz

derscalisiyorum.com.tr

21.
Herhangi bir enerji seviyesinde orbitalinin sayısını n2 verir her orbitalde 2 elektron bulunduğundan 2 ile çarparsak 2n2 den de elektron sayısını buluruz. 3. enerji düzeyinde 2*3 ün karesi yani 18 elektron bulunmalı.
CEVAP E (2-8-18-32……. diye gidiyor zaten)

derscalisiyorum.com.tr

22.
Periyodik cetvel belirli bir düzene göre oluşturulmuştur. IA ve IIA yanyana arada geçiş elementleri(d ile biter) sonra IIIA ,IV, VA,VIA, VIIA ve soygazlar yani VIIIA grubu elementleridir. S ile P deki elektronların toplamı A gruplarında elementin grubunu gösterir. B şıkkında S2P5 de toplam 7 elektron var 7A gurubu elementini gösterir VI A değil CEVAP B

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

23.
X+3 iken 2p6 ile bitiyorsa nötr X 3s23p1 ile biter ve 3A grubundadır. Y 4.periyot 2A dadır. Z 7A da ve atom no en küçük CEVAP D

derscalisiyorum.com.tr

24.
X atom no nötr ken elektron sayısına eşittir o da proton sayısına eşittir o halde 23-11=12 nötron
Y -3 iken 18 elektron var ise nötr halde 15 elektron varı-dır proton da 15 dir KN=P+n dan 30-15=15 nötron
CEVAP X ile Z yani C
Z 24-12=12 nötron
Q da ise +2 iken 18 elektron varsa nötr halde 20 elektron vardır 40-20=20 nötron

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

25.
Burada elementlerin iyonlaşma enerji diyagramı verilmiştir ve küresel simetriyi bilmek gerekir. Biliyorz ki p.cetvelde soldan sağa doğru atom çapı küçüldüğü için iyonlaşma enerjisi genelde artar yalnız küresel simetri gösteren elementlere dikkat etmek gerekir. Bir elementin son orbitali tam dolu ya da yarı dolu ise atomda küresel simetri vardır ve iyonlaşma enerjisi sağındaki elementten büyük olur. Be elementinin B dan büyük olmasının nedeni budur. ve I. yargı doğrudur. N p3 ile biter ve O p2 ile biter N yarı dolu küresel simetri O dan büyük II. yargıda doğrudur. Ne bir soygaz son yörünge dolu kararlı yapı ve F den yüksektir. III de doğrudur.
CEVAP E

derscalisiyorum.com.tr

26.
X: 2 8 1 den 1A grubunda +1 alan bir metal
Y: 2 8 5 den 5A da -3 ve +alan a5 arasında değer alan ametal
Z: 2 8 7 den halojen -1 ile +7 arası bir ametal
Metal ametal arası bağlar iyonik
Ametal ile ametal arasındaki bağlar kovalent
aynı cins atomlar arası bağlar apolar kovalent
Farklı ametal atomlar arası bağlar polar kovalent
X metal Z ametal bağ iyonik, YZ3 de Y ve Z ametal farklı element polar kovalent, Z-Z yani Z2 apolar kovalent
CEVAP A

derscalisiyorum.com.tr

27.
1 atomun kütlesi atom ağırlığı /Avagadro sayısı ile hesaplanır. 1 hidrojen atomunun kütlesi 1/N dir bunu N ile çarparsak 1 kalır 1 de 1 mol H atomunun kütlesidir. Cevap B

Kaynak:osskimya.com

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir