Sponsorlu Bağlantılar

2009 Öss-1 Kimya Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

2009 Öss-1 Kimya Soruları ve Çözümleri

Sayfamızda 2009 Öss-1 Kimya Sorularını ve Çözümlerini bir arada bulabilirsiniz.

2009 ÖSS-1 KİMYA SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ

 

derscalisiyorum.com.tr

11.
I- Katı-katı karışımları suda çözünüyor ise bu katılar çözünürlük farkı yardımıyla birbirinden ayrılırlar. Örneğin
tuz ile şeker karışımı ısıtılarak suda çözülür ve çözelti yavaş yavaş soğutulur çözünürlüğü az olan çökmeye başlar,
çöken madde süzülerek ayrılır, soğutmaya devam edilince diğeri çöker o da süzülerek ayrılır. Bu olaya ayrımsal kristallendirme denir . ve I. yargı doğrudur.
II. Katı-sıvı heterojen karışımı süspansiyondur. Örnek olarak da tebeşir tozu+su karışımı verilebilir. Tebeşir tozu ile
su karışımı tebeşir tozunun süzülmesi ile birbirinden ayrılır. Süspansiyonlar süzülerek bileşenlerine ayrılırlar. II yargıda
doğrudur.
III-Uçucu olmayan bir katının sıvıda çözünmesine tuzlu suyu örnek verebiliriz. Tuz sudan uçmaz. Burada tuzlu suya
damıtma uygularsak su buharlaşarak bir soğutucudan geçer ve yoğunlaşır. Geriye kalan da tuzdur. Katı sıvı homojen karışımları damıtma yoluyla bileşenlerine ayrılırlar. Bu yargıda doğrudur.

derscalisiyorum.com.tr

12.
Bir grafik okuma sorusur.
A) 40 dereceye bakılır ise X:36 gr Y:25 gr Z:40 gr çözünüyor. En az çözünen Y dir. Yanlıştır.
B) 20 derecede en çok çözünen Z dir. Yanlıştır.
C)60 derecede en az çözünen X dir. Yanlıştır.
D) Sıcaklık 20 dereceden 80 dereceye çıkar ise X deki artış 3 gr, Y deki artış 37 gr, Z deki ise 15 gr. Bu doğrudur.
E) En fazla çözünen Y ve yüzde artışta Y dedir. Yanlış

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

13.
Bu soru yine grafik ve kimyasal hesaplama bilgisini ölçen bir sorudur.
Maddelerin başlangıç miktarlarına bakarsak 3.2 gram+3.2 gram toplam 6.4 gram madde ile tepkime başlıyor.
Kütlenin korunumu yasası der ki “madde yoktan var var dan yok olamaz” eğer tepkime 6.4 gram ile başlamış ise
sonuçtada 6.4 gram madde olmalıdır. Burada artan madde söz konusudur ürün ile artan madde birlikte bulunur.
B şıkkında tepkime sonucunda kapta 6 gram madde bulunur ifadesi yanlıştır.

derscalisiyorum.com.tr

14.
Kimyasal tepkimelerde sol taraftaki atom sayısı sağ taraftaki atom sayısına daima denk olmak zorundadır. D şıkkında
sol taraftaki N ve H sayısı 2 dir. Sağ tarafta ise N 1 tane H 3 tanedir. Bu tepkime denk değildir.
CEVAP D

derscalisiyorum.com.tr

15.
X su ile çözelti oluşturmuştur ve Y ile Z suyun dibine çökmüştür. E şıkkında Z nin sudaki çözünürlüğü
X den fazladır ifadesi yanlıştır Z suda çözünmeyen bir maddedir.

derscalisiyorum.com.tr

16.
Gazların çözünürlüğü basınç ile doğru sıcaklık ile ters orantılıdır. Bu grafik bir gaza ait ise m değeri sıcaklık olmalıdır.
CEVAP A

derscalisiyorum.com.tr

17.
Wander Vaals bağları en zayıf çekim kuvvetleridir. İyonik bağlar kuvvetlidir.
Kovalent bağ da elektron ortaklığı olur iyonik bağda elektron alış verişi olur.
Dipol-dipol etkileşimi polar maddelerde olur.
Hidrojen bağı F,O ve N atomları arasında olur. Su molekülleri kendi aralarında hidrojen bağı yaptığı gibi
su ile alkol molekülleri de hidrojen bağı yapabilir. (aynı ya da farklı moleküller hidrojen bağı yapabilirler.)

derscalisiyorum.com.tr

18.
X elementi 1s22s22p6 ise 2.periyot 8A grubundadır en sağda olmalıdır.
Y nini protonu en az ise atom numarası da en az olmalıdır. en solda ve yukarıda
Z ile X aynı düşey sütunda olacak ama Z nin aşağıda olması gerekir zira aşağıya doğru
iyonlaşma enerjisi azalır.
Q nun protonu Y den fazla ise Y , Q nun sağında olmalı soldan sağa doğru atom no artar.

derscalisiyorum.com.tr

19.
Atomun yapısı ile ilgili bir sorudur. A kütle numarasıdır ve A=p+n dur.
Z atom numarasıdır ve protona eşittir. A -Z = nötron sayısını verir. Z-A değil

derscalisiyorum.com.tr

20.
Q elementinin elektronları 2)7 diye dağılır , Q 7A dadir 1 elektron vererek değil alarak soygaza benzer.
CEVAP D

 

Kaynak:osskimya.com

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir