2008 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

Sponsorlu Bağlantılar

2008 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları

Sayfamızda 2008 ÖSS de Çıkmış Felsefe Sorularını ve Cevaplarını, 2008 Öss Felsefe, 2008 Öss Felsefe Çıkmış Sorular, 2008 Öss Felsefe çıkmış sorular ve cevapları, 2008 ÖSS Felsefe Soru Çözümü, 2008 öss Felsefe soruları cevapları ile, 2008 Öss Felsefe Soruları ve Cevapları Bulabilirsiniz.

2008 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri

1. Felsefe yapmanın koşullarından ilki, aklımızı kurcalayan
her soruyu dile getirme cesareti göstermek; diğeri
de herkesçe doğal kabul edilen şeyleri tekrar göz
önüne getirmek ve onlara sorun muamelesi etmektir.
Ve nihayetinde, felsefe yapabilmek için avare olmalıdır
tin. Bir hedefin peşinde koşuyor ve istem tarafından
yönlendiriliyor olmamalı yani hiçbir şey onun dikkatini
dağıtmamalı, kendini öğrenmeye vermelidir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi felsefe
yapmanın koşulları arasında yer almaz?
A) Özgürce soru sorabilme
B) Olaylara herkesten farklı bakabilme
C) Sorularını cesaretle dile getirebilme
D) Yönlendirmelere açık olabilme
E) Saplantılardan uzak durabilme

2. Bir bilim adamı, buluşuyla ilgili olarak “Başkalarının
otobana dönüştürebilecekleri bir patika açtım.” diyor.
Bilim adamı bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini
benimsediğini gösterir?
A) Bilimin birikimli olarak ilerlediğini
B) Bilimsel çalışmanın kişiye özgü uğraş olduğunu
C) Bilimsel çalışmanın, başkalarını düşünerek yapılması
gerektiğini
D) Bilimsel çalışmanın sistemli olması gerektiğini
E) Bilimin teknolojiyle yakından ilişkili olduğunu

3. Bizim varlık düzenimiz nesneleri kendine uydurur, her
şeyi kendine göre değiştirir. Aslında dünyanın ne olduğunu
bilemez oluruz, çünkü her şey bize duyularımızla
bozulmuş, aslından ayrılmış olarak gelir. Pergel,
gönye, cetvel bozuk oldu mu onlara göre yapılan
bütün yapılar da ister istemez kusurlu, sakat olur. Duyularımız
kesin olmadığı için onların ortaya koyduğu
hiçbir şey de kesin değildir. Peki ama bu ayrılıklar
karşısında doğruluk hükmünü kim verecek?
Bu parçada, “bilgi kuramı” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bilginin doğruluk değerine
B) Duyu bilgisinin eleştirisine
C) Bilginin göreceli oluşuna
D) Bilginin kaynağına
E) Bilginin uygulanabilirliğine
4. Umberto Eco’ya göre insan zihni, kendi dünyasını belirler,
sonra da bu kendi belirlediği dünya içinde değerlerini
oluşturur. Küçük bir çocuğun kendi hayalinde
oluşturduğu canavarlardan korkması gibi, yetişkinler
de kendi hayalinin ürünü olana, bunun hayal ürünü
olduğunu bilseler bile inanmayı sürdürürler.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılabilir?
A) İnançların gizli kalması gerektiği
B) İnanmanın temelinde korkunun bulunduğu
C) İnancın nesnesinin, zihnin ürünü olduğu
D) İnsanın bir şeylere inanmak zorunda olduğu
E) İnanmanın, insanı diğer canlılardan ayıran özellik
olduğu
5. Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan
okçudan daha başarılı sayılmaz. İnsanın
gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da. İyiliğin
aşırısı olmaz, aşırı oldu mu zaten iyi değil demektir.
Erdemli kişi bunların farkında olan kişidir.
Bu parçada sözü edilen “farkındalık” durumu aşağıdakilerden
hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Amaca sahip olmayla
B) Kötülükten kaçınmayla
C) İsteklerini bastırmayla
D) Kendini düşünmeyle
E) Ölçülü olmayla
6. Doğalcılığı modern resmin karşıtı olarak görenler var.
Şimdiye kadar doğal bir sanat eseri gören var mı, bilmek
isterdim doğrusu. Doğa ve sanat iki ayrı şeydir,
aynı olamazlar. Doğadan ayrı bir şey olan düşüncemizi
sanat yoluyla dışa vururuz. Doğayı olduğu gibi
resimlemeye inanan sanat bile her zaman sanat olmuştur,
doğa değil.
Bu parçadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Doğa ve sanat özdeş kavramlardır.
B) Sanat doğanın kopyasıdır.
C) Sanat doğadan üstündür.
D) Sanat ve doğa farklı varlık alanlarıdır.
E) Modern resim, resim sanatının son aşamasıdır.
7. Descartes, mutlak anlamda kesin olan başlangıç doğrusuna
ulaşabilmek için, doğru olduğu açık ve seçik
bir biçimde bilinmeyen hiçbir şeyi doğru kabul etmemek
gerektiğini düşünür. Kuşku duymayacağı açık ve
seçik bilgiden hareket etmek ister. Bu nedenle her
şeyden kuşku duymaya, yanlış ya da kuşkulu olması
muhtemel olduğunu düşündüğü her şeyi reddetmeye
karar verir. Ancak yine de kuşku duyamayacağı tek
şey olduğunu söyler. Bu da kuşku duyduğundan kuşku
duymamasıdır.
Bu parçaya dayanarak Descartes’la ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A) Açık seçik bilgiye ulaşabildiği
B) Kuşkuyu sonuna kadar götürdüğü
C) Akıl bilgisini diğerlerinden üstün gördüğü
D) Doğuştan fikirlerinin var olduğunu kabul ettiği
E) Süjeden bağımsız nesneler dünyasının varlığını
kabul ettiği

CEVAP ANAHTARI:   1.D 2.A 3.E 4.C 5.E 6.D 7.B

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: 2008 Öss Felsefe Soruları ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 24.1 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Yorumlar