2008 ÖSS-1 Biyoloji Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular

2008 Öss Biyoloji-1 Soruları ve Çözümleri:

Sayfamızda 2008 Öss-1 Biyoloji Sorularını ve Çözümlerini bulabilirsiniz.

2008 ÖSS-1 BİYOLOJİ SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

 

derscalisiyorum.com.tr

23. I deki durum aşı ile, III deki durum hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmayı sağlamıştır. II de ise organizma doğrudan hastalık etkeniyle karşı karşıya kaldığından dolayı hasta olması beklenir. Cevap B

derscalisiyorum.com.tr

24. Şemadaki oklar takip edildiğinde M canlısı K ve N canlısı tarafından besin kaynağı olarak kullanılmaktadır bu nedenle üreticidir. K canlısıda L ve N canlısı tarafından besin kaynağı olarak kullanıldığından birincil tüketicidir. L canlısı ikincil tüketicidir. N canlısı K,L,M canlılarını ayrıştırır. Cevap E

derscalisiyorum.com.tr

25. II de mayoz bölünmedeki crossing over olayı kalıtsal çeşitliliği arttıran bir olaydır. IV deki homolog kromozonların rastgele dizilimide çeşitliliği arttıran olaylardandır. Cevap D

derscalisiyorum.com.tr

26. 1. petri kabına K+L antibiyotikleri eklendiğinde üreme vardır. 4.petri kabında K+N antibiyotiklerinin eklenmesi üremeyi durdurmuştur. Bu nedenle bu bakteri N antibiyotiğine karşı dirençli değildir. Cevap D

derscalisiyorum.com.tr

27. Glikozun stoplazmada yıkımı oksijenli solunumun 1. Evresi olan glikoliz olayıdır. Daha sonra bu moleküller mitokondride kreps çemberi reaksiyonlarına girer ve ETS de karbondioksit ve suya kadar parçalanır. Bu olay soruda sırasıyla I-II-III de verilmiştir. Cevap A

derscalisiyorum.com.tr

28. Kıyı ekosistemleri ekotom yani 2 eko sistemin kesişme noktası olduğundan hava ve deniz ekosistemlerini etkileyecen olaylar, kıyı eko sistemlerinde en son gözlenir.

derscalisiyorum.com.tr

29. 1 deki olay aktif taşıma olayıdır. 2 deki olay ekzositoz olayıdır. 3 deki olay endositoz olayıdır. Bu 3 olayda aktif geçiş olaylarıdır ve ATP enerjisi kullanılır. 4-5 deki olaylar ise pasif geçiş olaylarıdır. Cevap C

derscalisiyorum.com.tr

30. Tabloya bakıldığında K ve M canlılarının yaşam alanları ve besin kaynakları aynı olduğundan dolayı bu iki tür arasında rekabetin en fazla olması beklenir. Cevap A

Kaynak:ossmat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir