Sponsorlu Bağlantılar

2005 Öss Biyoloji Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

2005 Öss Biyoloji Soruları ve Çözümleri

Sayfamızda 2005 Öss Biyoloji Sorularını ve Çözümlerini bir arada bulabilirsiniz.

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI

(Soruların Çözümlerini Sayfanın Aşağısında Bulabilirsiniz.)

derscalisiyorum.com.tr

79.
1.canlı kloroplast içermediği çekirdek zarı ve hücre duvarı yapılarına sahip olduğu için mantardır. 2.canlı kloroplast çekirdek zarı ve hücre duvarına sahip olduğu için bitkidir. 3.canlı kloroplast ve hücre duvarı bulundurmayıp sadece çekirdek zarı bulunduğu için hayvandır. 4.canlı Kloroplst ve çekirdek zarı taşımayıp sadece hücre duvarı olduğu için bakteridir. Cevap D

derscalisiyorum.com.tr

80.
Difuzyon olayı hücre zarında gerçekleşen pasif geçiş olayıdır. Bu olayda enzim kullanılmaz, enerji harcanmaz. Cevap A

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

81.
Bütün uygulamalarda oksin hormanunun iletimi A dan B ye doğrudur. Bu nedenle iletim tek yönlüdür. I doğrudur. Oksin hormonun yukardan aşağıya, aşağıdan yukarıya doğru taşındığı görülmüştür. II yanlıştır. A ve B bölgelerinde bulunan hücreler taşıma yönünü belirlemiştir. III doğrudur. IV de verilen yargı sorudaki uygulamalara bakılarak çıkarılamaz. Cevap B

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

82.
K1 den K2 ye gelinceye kadarki süreç içerisinde bitki karanlık ortamda bulunduğundan dolayı sadece terleme olayıla su kaybını gerçekleştirmiştir. K2 – K3 arasında ise ortamın ışıklandırılmasından dolayı fotosentez yapmıştır ve suyu fotosentezde kullanarak harcamıştır böylece su kaybı gerçekleşmiştir. Solunum olayında ise besin ve oksijen kullanılır karbondioksit ve su açığa çıkar. Cevap C

derscalisiyorum.com.tr

83.
Sentez reaksiyonları suyun açığa çıktığı biyokimyasal reaksiyonlardır. Cevap E

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

84.
Tabloda verilen uygulanan işlemlerde kaynatıldıktan sonra oda sıcaklığına getirilmiş doku + H2O2 de enzimlerin protein yapısı yüksek sıcaklıktan dolayı geriye dönüşümsüz bozulduğu için reaksiyon gerçekleşmez, oksijen çıkışı gözlenmez. I ve IV doğrudur.
Özdeş tüplere konulan örnekler oda sıcaklığında reaksiyonu gerçekleştirdiğinden dolayı hücre dışında da etkisini göstermiştir. II doğrudur.
Enzimin bulunması reaksiyonun gerçekleşmesi için yeterli değildir, aktivasyon enerjisinin de buluınması gerekir. III yanlıştır. Cevap D

derscalisiyorum.com.tr

85.
Salyangoz içinde bulunan korti organı farklı frekaslardaki ses dalgalarını impulsa çevirir. Cevap E

derscalisiyorum.com.tr

86.
2 numaralı damar ince bağırsaktan, 3 numaralı damar mideden gelen besinleri depolanmak üzere karacigere götürür. 4 numaralı damar karaciger toplar damarıdır ve vücutta toplanmış olan zehirli maddelerin arındırılması için karacigere kan getirmektedir. Karacigerde zehirli maddelerden arındırılmış olan kan 1 numaralı damarla karacigerden çıkmaktadır. Cevap D

derscalisiyorum.com.tr

87.
Tek yumurta ikizleri tek bir yumurtanın tek bir sprm ile döllenmesi sonucunda oluşan zigotun mitoz bölünmeleri sırasında ayrılması ve gelişmesi ile oluşur. Bu nedenle tüm doku özellikleri aynıdır. (parmak izi hariç) I doğrudur. 1.birey 2.bireyin ikizi olduğu için homozigot baskın özellikler ikisinde de görülür. 6.birey 1.ve 2.bireyin homozigot baskın özelliklerine sahip olur. IV doğrudur. 3.ve 4.bireyler çift yumurta ikizi olduklarından kan grupları aynı olmayabilir. II yanlıştır.
5.ve 6.bireylerin cinsiyetleri hakkında verilen bilgilere göre kesin bir şey söylenemez. III yanlıştır.
Cevap B

derscalisiyorum.com.tr

88.
Havanın serbest azotu sadece baklagil kökünde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler tarafından kullanılır. Bitki yaşamını tamamladığına saprofit bakterileri bitki yapısında bulunan proteinleri ayrıştırarak amonyak oluşturur, bu amonyak önce nitrifikasyon bakterileri tarafından nitirt ve nitrata oluşan nitrat da denetifikasyon bakterileri tarafından havadaki serbest azota dönüştürülür. Bu şekilde azot döngüsü gerçekleştirilir. Cevap D

derscalisiyorum.com.tr

89.
Çevre şartlarından en hassas şekilde etkilenen canlılar indikatör canlılardır. Bu canlıların ekolojik töleransı azdır. Cevap A

derscalisiyorum.com.tr

derscalisiyorum.com.tr

90.
Bakteri ve Alg popülasyonlarının birey sayısındaki artış grafiği incelendiğinde biri artarken diğerinin azaldığı görülmektedir. Bu duruma bakılarak bu iki canlının besin kayhnağı yönünden birbirleri ile rekabet içerisinde olmasığı ve farklı besin kaynaklarını kullandıklarını söyleyebiliriz. Cevap C

 

 


 

Kaynak: ossmat.com

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir