Sponsorlu Bağlantılar

2001 Öss Türkçe Soruları ve Çözümleri

Categories Çıkmış Sorular
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

2001 Öss Türkçe Soruları ve Çözümleri

Sayfamızda 2001 Öss Türkçe (Ek Olarak Edebiyat) Sorularını ve Çözümlerini, 2001 Öss çıkmış Türkçe Soruları ve Çözümleri, 2001 Öss Dilbilgisi Soruları ve Çözümleri, 2001 Öss Edebiyat Soruları ve Çözümleri, 2001 Öss Türkçe Çözümlü Sorular, 2001 Öss Türkçe Soruları bir arada bulabilirsiniz.

2001 ÖSS TÜRKÇE SORULARI

(Soruların Çözümlerini Sayfanın Aşağısında Bulabilirsiniz.)

1)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A)Bir süre sonra kendisi de bu akımın, bu tartışmanın içinde yer almıştır.
B)Bu kitapları, belirlediğiniz ölçütlere göre seçin, ayırın.
C)Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygısızlığı içine sindiremiyordu.
D)Bütün bunları, kendisinin yerine, önüne geçmek isteyenler düzenliyordu.
E)Bu makineler diğerlerine göre daha kullanışlı, daha pahalıdır.


2)Aşağıdakilerin hangisinde “barınmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır ?
A)ANLAM : Bir yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek
KULLANIM : Burası yılın her mevsiminde gemilerin barındığı
yerdir.
B)ANLAM : Çevresiyle uyumlu, dirlik içinde yaşamak.
KULLANIM : Çalıştığı yerlerin hiç birinde barınamadı.
C)ANLAM : Bir yerde etkili olmak, gelişecek ortam bulmak.
KULLANIM : Çağdışı anlayışların burada barınamayacağını anlamıştı.
D)ANLAM : Doğa etkilerinden korunacak bir yere sığınmak
KULLANIM : Soğuk havalarda barnmak için bir yer arıyordu
E)ANLAM : Yerleşmek için uygun koşullar bulara oturmak
KULLANIM : Koskoca kentte bir yer bulup barınamadılar


3)Sözünü dinletmeyi sever, bunu başaramadığında sinirlenip hırçınlaşırdı. Bunun için, hemen her zaman, hem çevresindekilerin kendisine, hem de kendisinin çevresindekilere karşı davranışlarında ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başardı.
Yukarıda geçen “ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başarmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çevresindekilere, kendi görüşlerinin doğruluğunu kanıtlamak
B)İsteklerinin gerçekleşmesi için her yola baş vurmak
C)Her konuda kendisini bilgili ve yeterli görmek
D)İnsanlarla olan ilişkilerini, kendi ölçütlerine göre yönlendirmek
E)Kendini, olduğundan daha güçlü göstermeye çalışmak


4)Ailemde tüm yükümlülükleri üzerine alan, çocuklarını her türlü sorumluluktan uzak tutan anne babalar …….. bireyler yetiştirirler.
Yukarıdaki cümlede boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir.
A)her bakımdan kendilerine benzeyen
B)işini seven, görevlerinin bilincinde olan
C)bulundukları her ortama kolayca uyum sağlayan
D)karşılaştıkları güçlükleri yenmek için her türlü yola başvuran
E)yaşamını biçimlendiremeyen, başkaları tarafından yönetilmeyi bekleyen


5)Bir çok sanatçının sanat dünyasında silinip gitmesinin nedeni – – – – -.
Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez.
A)gelişme ve değişmelere uyum sağlayamamasıdır
B)her geçen gün yeni sanatçıların ortaya çıkmasıdır
C)kendisini sanatına bütünüyle vermemiş olmasıdır
D)yeni ve özgün yapıtlar ortaya koymamasıdır
E)çağın gereklerine ayak uyduramamasıdır


6)Tiyatro eleştirmeni, izlediği oyunun en çarpıcı, en belirleyici yönlerini yakalayıp belgeler.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır.
A)Tiyatro eleştirisi yazma, öteki eleştiri türlerinden daha güçtür.
B)Tiyatro eleştirmeni, bir oyunu her izleyişinde oyunun farklı bir özelliğini yakalar.
C)Tiyatro eleştirisi, oyunun ayırıcı ve etkileyici yanlarına yönelik düşünceler içerir.
D)Tiyatro eleştirisi, belirli ölçütlere bağlı kalmayı gerektirir
E)Tiyatro eleştirisi yazmak için oyunu bir kaç kez izlemek gerekir


7)Halk şiiri doğal ve içtenlikli bir anlatım üzerine temellenir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır.
A)Halk şairi, sözünü şiire dönüştürürken içinden geldiği gibi söyler
B)Aşk, halk şiirinde en çok işlenen konulardan biridir.
C)Halk şiirinin sazla, sözle, daha doğrusu müzikle sıkı kan bağı vardır
D)Halk şiiri, halkın içinde bulunduğu somut koşulların ürünüdür
E)Halk şairi, şiirlerinde, halkın acılarını, çilelerini yansıtır.


8 ) (I) Roman yazarken konuşmalara yer vermek çoğunlukla kaçınılmazdır. (II) Hatta salt konuşanlardan oluşan romanlar bile vardır. (III) Bu romanlarda herhalde amaç, tip yaratmaktır. (IV) İki satırlık bir konuşma, bir karakteri on sayfalık bir betimlemeden daha başarılı bir biçimde çizebilir. (V) Bunun başarılı örneklerine M.Ş. Esendal’ın Ayaşlı ve Kiracıları adlı yapıtında rastlıyoruz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmıştır
A) (I) B) (II) C) (III) D) (IV) E) (V)


9) (I) Hiçbir şey ak ya da kara diye ayrılamaz onun romanında. (II) Mutluluklar, hüzünler, sevinçler, acılar iç içe yaşanır. (III) Bunları anlatırken mekanik kurgulardan, neden-sonuç ilişkilerinden özellikle kaçınır. (IV) İzlediği bu yol, okurun, olaylara romancının gözüyle bakmasını sağlar. (V) Roman boyunca, roman kişileriyle yazar arasında bir tartışma olmaz. (VI) bu da kişilerin inandırıcılığını artırır büyük ölçüde.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde I. cümlede belirtilen görüşü destekleyici niteliktedir..
A) (II) B) (III) C) (IV) D) (V) E) (VI)


10) (I) Üç adasıyla Malta, Sicilya’nın güneyinde, Akdeniz’in ortasında. (II) Malta’ nın üç adasından biri olan Gozo, ilginç kayalıkları, mağaraları ile bir çok doğal güzelliğe sahip. (III) Adada ağaç olmadığı ve tarih boyunca dışardan getirildiği için, evlerin neredeyse tamamı taştan yapılmış. (IV) Zengin kireçtaşı yatakları burada taş işçiliğinin gelişmesinin en önemli nedeni. (V) Her köyün, kusursuz işçiliğe sahip kiliseleri, mimaride taşa mahkum olmanın yansıması olarak yorumlanabilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde olumlu bir durum olumsuz bir ifadeyle anlatılmaktadır.
A) (I) B) (II) C) (III) D) (IV) E) (V)


11) (I) Geçen yıl yitirdiğimiz ressam ve dokuma sanatçısının eserleri, bu ay sonuna değin İstanbul Sanat Galerisi’nde sergileniyor. (II) Bunlar, büyük bir sabır, beceri ve ileri bir teknikle oluşturulmuş. (III) Dokumlarını adeta bir yağlı boya tuvaline dönüştüren sanatçının esin kaynaklarını, kurumuş yapraklar, ağaç kabukları ve ve parşömen kağıdı oluşturuyor. (IV) Tüm bu dokuların, renklerin ve tonlarının değişik anlamları var; sanatçı bunlarla hem gelişmeyi, hemde yaşamın sürekliliğini ve gelip geçiciliğini vurgulamak istiyor. (V) Yapıtlarında yansıttığı yaşam kimi yönleriyle bugünün insanını da kuşatıyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi sözü edilen sanatçının, yaşama yönelik görüşünü içermektedir?
A) (I) B) (II) C) (III) D) (IV) E) (V)


12) (I) Yaşam öyküsü yazma, birtakım ön çalışmalar yapmayı gerektirir. (II) İlkin, yaşam öyküsü yazılacak kişiyle ilgili kaynaklar, belgeler saptanır; bunlar değerlendirilir. (III) Bu yönden belgesel boyutludur yaşam öyküleri. (IV) Kişinin mektuplarından, günlüklerinden, anılarından yararlanılır. (V) Ayrıca, o kişinin eşinden, dostundan, onu tanıyanlardan bilgi alınır. (VI) Bunlar yapılmadan oluşturulacak bir yaşam öyküsü hem ilgi çekici olmaz, hem de kişinin yaşam serüvenini tüm boyutlarıyla kuşatmaz.
Bu parçanın I numaralı cümlesinde belirtilen düşüncenin nedeni, kaçıncı cümlede açıklanmıştır?
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.


13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)Nasıl oldu da beni hatırlayamadı, bir türlü anlayamadım
B)O kadar çok çalıştı ki havanın karardığını far etmedi
C)Bugün sinemaya gidelim, yarında size geliriz
D)Yarınki toplantıya kimlerin katılacağı belli değil henüz
E)Geçmişte yaşanan tatsızlıkların unutulmasını istiyordu artık


14) Bir konuşmamızda ona, şiiri nasıl yazdığını sormuştum (I) Sorumu şöyle yanıtladı (II) “ Önce bir rüzgarın taşıdığı tohum gibi küçücük bir şey düşer aklıma (III) Bu bir anlamdır, bir gerçektir, yaşam ilişkilerimizde öz denebilecek bir durum(IV)Yani esin denilen şeydir bu (V)
Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir ?
A) (I) B) (II) C) (III) D) (IV) E) (V)


15) Sanatçının uzun süre yaşadığı bu ev (,)I çocukları tarafından müzeye dönüştürülmüş. Odalardan birinin duvarlarında yer alan fotoğraflarla sanki bir soyağacı oluşturulmuş (.)II Bir başka odada onunla bütünleşmiş eşyalar sergilenmiş (:)III küçük el radyosu, fotoğraf makinesi, daktilosu, gözlüğü (…)IV Hastalığında ve ölümünden sonra gelen mektuplar ve telgraflarla (,)V kitapları da camekânlı dolaplarda saklanıyor.
Yukarıdaki parçada, numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi gereksiz kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


16) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “zor” sözcüğü, sözcük türü olarak ötekilerden farklıdır?
A)Zor işleri hep bana yaptırıyorsun, diye yakınıyordu
B)İstemeden zor bir çalışmanın içine girmişti
C)Terlemiş, çok yorulmuştu, zor yürüyordu
D)Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu anlatmıştı
E)Zor günler geride kaldı; rahat edeceğiz artık, diyordu


17)Yeryüzünde İstanbul kadar güzel bir kent bulmak çok güç.
Bu cümle ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Ad cümlesidir.
B)Bileşik sözcük kullanılmıştır
C)Ad eyleme yer verilmiştir.
D)Belgisiz sıfat kullanılmıştır
E)Bağlaç vardır


18) Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A)Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur.
B)Her yazı ya da yazınsal yaratı, insanoğlunun düşünce ve duygu evrenini zenginleştirir.
C)Dilsel ürünlerin amacına ulaşması doğru algılanmalarını gerektirir.
D)Her yazıda, dil ve anlatım yönünden bir bütünlük olmalıdır.
E)Yazınsal türlerin, donmuş, kalıplaşmış bir yapıları olduğunu kimse söyleyemez.


19) Ozan, düşünceyi duygu haline dönüştürünceye kada yoğurur.
Aşağıdakilerden hangisinde öğelerin sıralanışı bu cümledekiyle aynıdır?
A)Eleştirmenler, dilciler, şiirde sözcüklerin gerçek anlamlarından çok yan anlamlarının kullanıldığını söyler
B)Şiir, duyguları etkileyerek akıl gücünü baskı altına alır
C)Şiir, duygular aracılığıyla dünyayı okura tanıtır.
D)Her çağ, kendi şiirini, ikinci bir dil yaratarak oluşturur
E)Şairler, sözcüklerin anlam alanlarını genişletmeye çalışırlar


20) Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan, Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan; Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…
Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz düşmesi C) Sert ünsüz yumuşaması
D) Ünlü daralması E) Ünsüz benzeşmesi


21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)Uzun süre ayakta kalabilmesi için bu yapı, neme dayanıklı cam, kireç ve tuğla tozundan oluşan harçla yapılmıştır.
B)Bir kamu kuruluşuna ait sevimli konukevinin önünde fotoğraf çektirdikten sonra oradan ayrıldık.
C)Oraya gitmeye karar verirseniz, bu gezi için en az iki gün ayırmanız gerekir.
D)Her sabah erkenden kalkarak açık havada yürüyüş yapmanın kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini öğrendik.
E)Adaylar yirmi beş yaşından büyük olmalı ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söyledi.


22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)İlk karşılaşmamızda bana bu kadar yakınlık göstermesine çok şaşırmıştım.
B)Bu kadar yetenekli bir çocuğu, sanata yönlendirmekle çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum.
C)Geçirdiğim rahatsızlığı, büyük bir başarıyla ameliyat ederek sağlığıma kavuşturdu.
D)Bu aşamada, olayları doğal akışına bırakmanın doğru olacağı kanısındaydı.
E)Aralarındaki sorunların görüş farklılıklarından kaynaklandığını biliyordu.


23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)Takımlardan biri, ötekinin bitmek bilmeyen karşılıklı saldırılarına daha fazla dayanamadı.
B)Maçlarda, taraftarların çıkardığı olaylar spora gölge düşürüyor.
C)Sağlıklı kalabilmenin temel koşullarından biri de spor yapmaktır.
D)Sonyıllarda kimi takımlar, Avrupa takımlarıyla yaptıkları maçlarda yüzümüzü ağartıyor.
E)Ancak düzenli olarak yapılan spor yararlı olur.


24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)Bu anlaşmazlıkların giderilmesi için zamana gerek var.
B)Bu konunun, öncelikle ve ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekiyor.
C)Üyeler, onunla ilgili görüşlerini daha sonra açıklayacaklarını belirttiler.
D)Mimar ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun
E)Herkesin yaşamında birtakım sorunlar olduğunu hepimiz biliriz.


25) (I) Mektup on altıncı yüzyıla kadar salt haberleşme amacıyla kullanılıyor, bu anlamda bir tür gazete görevi de yapıyordu. (II) On altıncı yüzyıldan sonra ise söz konusu görevinin yanı sıra, duygu ve düşünceler de mektuplar aracılığıyla paylaşılmaya başlandı. (III) Goethe’nin ciltler dolusu özel mektupları, Schiller’in yazışmaları, Gogol, Puşkin, Byron’ın unutulmaz mektupları bunlar arasında sayılmaya değer niteliktedir. (IV) Candide yazarı Voltaire’in yazdığı mektuplar öğüt vermek, danışmak, bilgi almak, yapıtlarını tanıtmak gibi değişik amaçlar içerir. (V) Bu büyük ustanın en başarılı mektuplarıysa, duygularını paylaşmak için yazdığı mektuplardır. (VI) Bunlar, özentiye kaçmadan, yapaylığa düşmeden, içten geldiği gibi yazılmış mektuplardır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragrafın kaçıncı cümleyle başlaması uygun olur?
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.


26) (I) Sonbahar, kendisinden sonra gelecek kış mevsiminin gizli telaşını yaşatıyor doğaya. (II) Amasra’da bir Roma yapıtı olan Kuşkayası Yol Anıtı sarı bir örtüyle kaplanıyor. (III) Hasankeyf’teki Artukoğulları zamanından kalma cami, minaresindeki son leyleği yolcu ediyor. (IV) Kaçkarlarda yağmur fazla mesai yapmaya başlıyor. (V) Bolu Dağları’nda, Istrancalarda gezinirken yerlerde ağaç gövdelerinin hüzünlü yüzlerini, acılı bakışlarını görüyoruz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde insana özgü bir nitelik doğaya aktarılmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


27) (I) O, yaşamı yaşayarak öğrenmiş bir yazar. (II) Deneyimlerini ve gözlemlerini herkesle paylaşmış. (III) Kendi kendine öğrendiği üç yabancı dili de iyi derecede konuşabilecek düzeye erişmiş. (IV) Öğretmenlik yapmış, siyasetle uğraşmış, yurtiçi ve yurtdışında birçok yeri görmüş. (V) Kimi roman ve öyküleri ancak ölümünden sonra yayımlanabilmiş. (VI) Gezdiği, gördüğü yerlerin yöresel renklerini büyük bir ustalıkla yapıtlarına yansıtmış.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.


28) Yazın değeri taşıyan bir roman, bir öykü, bir oyun, yaşam çevremizi genişletir; içinde bulunduğumuz gerçek dünyanın dışına çıkarır bizi. —- Tam tersine gerçekleri değişik bir gözle görmemizi, olaylara farklı açılardan bakmamızı sağlar.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Bu, elbette, bir kaçış ya da kendi gerçeklerimizden kopuş değildir.
B)İç gerilimlerimizden, sıkıntı ve bunalımlarımızdan büyük ölçüde kurtarır.
C)Okuma, insanı her türlü tutkudan kurtararak özgürleştirir.
D)Okuyan bir kişi, bütün bilgi eksikliklerini giderebilir.
E)Okunan her kitap, iç zenginliğini artırır, duyguları harekete geçirir.


29) Bence resmin farklı bir sunuluşunun olması gerekiyor. Daha geniş çevrelerce izlenebilmesi için bugünkü koşulların düzeltilmesi, ayrıca daha sık sergiler açılması gibi öneriler geliyor aklıma.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?
A)Resim piyasasında çok yüksek ücretler söz konusu; bunun nedenini açıklayabilir misiniz?
B)Sergilerde en iyi parçalar satılıyor; geriye kalanlar için nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz?
C)Resimlerin, ilginç olduğu ölçüde izleyici topladığı söyleniyor; sizce bu doğru mudur?
D)Bir ressamın başarılı olmasının ölçüsü, resimlerinin çok satılması mıdır?
E)Günümüzde, resimlerin yalnızca müze benzeri yerlerde sergilenmesini nasıl karşılıyorsunuz?


30) “Gençliğimde okuduğum kitapları yeniden okuyacak yaşa geldim.” demiş bir yazar. Ne kadar doğru! On ya da yirmi yıl önce okuduğumuz bir kitabı yeniden elimize aldığımızda ya da eski bir filmi tekrar izlediğimizde ne kadar değişik izlenimler ediniyor, nasıl da farklı yorumlara varabiliyoruz! Aynı durum, kuşkusuz, tiyatro için de geçerli. On yıl önce izlediğimiz bir oyunu, aynı yönetmenin on yıl sonraki yorumuyla seyrederken, bu gerçeği daha iyi algılıyoruz.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Değişik sanat yapıtları temelde benzer nitelikler taşır.
B)Tiyatro yönetmenleri aynı oyunu zaman zaman farklı yorumlarla sunarlar.
C)Yazarlar yaşlandıkça yaratma güçleri artmaktadır.
D)İnsanların bakış açıları, değerlendirme ölçütleri yaşla birlikte değişmektedir.
E)Tiyatro yapıtları, değişik biçimlerde yansıtılmaya uygundur.


31) Akşam yemeğinde sessizlik vardı. Büyükler, yemek yer gibi görünüyorlardı; ama pek bir şey yedikleri yoktu. Biz çocuklara, bir an önce yemeğimizi bitirip masadan kalkmamız söylendi. O günden sonra yaşamımız değişmişti. Babaannemin eğlenceli tekerlemeler söylediği, annemin zarafet ve güzellikle renklendirdiği, lezzetli yemeklerin sohbet ve kahkaha ile yendiği o akşamlar nerede kalmıştı?
Bu parçada anlatılan aile üyelerinin içinde bulunduğu durum, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A)içekapanık – gururlu
B)kırgın – görgülü
C)tedirgin – sıkıntılı
D)huysuz – kaderci
E)saygılı – utangaç


32) Yazı dediğimiz büyülü şekiller, önceleri taşın, kilin, kemiğin, ipeğin, bambunun üzerinde binlerce yıl oyalandı. Sonra papirüsün, parşömenin, derinin üzerinde epeyce konakladı. Daha sonra asıl büyük birikimini sağladığı kâğıt üzerinde ışıltılarla dolaştı. Günümüzden otuz kırk yıl önce, elektronik devreler arasında gözle görülmez küçücük mekânlarda istiflendi. Böylece, aynı anda dünyanın bir başka köşesinde görülebilen bir nitelik kazandı.
Bu parçada, yazıyla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ne gibi değişmeler geçirdiği
B)Uygarlığın gelişmesini sağladığı
C)Hangi gereksinimler sonucunda ortaya çıktığı
D)Kâğıdın bulunuşundan nasıl etkilendiği
E)Günümüzde önemli bir iletişim aracı olduğu


33) Roman yazarı, romanındaki kişilerin düşüncelerine, duyarlıklarına ortak olmalı, onlar gibi düşünmeli, onlar gibi duyumsamalıdır yazarken. Özellikle bizim toplumumuz için geçerli bir yöntemdir bu; çünkü Anadolu insanının yüzyıllardan beri süzülüp gelen bir yaşam biçimi; doğaya, insana, topluma, kendine özgü bir bakışı vardır. Bunun bütün yönleriyle romanlaştırılmasının, açık, anlaşılır, özlü bir anlatımla okura ulaştırılmasının gereğine inanıyorum. İşte romanlarımda yapmaya çalıştığım, budur bir bakıma.
Bu parçadan, romancılarla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir?
A)İçinde bulunduğu toplumu yönlendirmelidir.
B)Kendisini roman kişileriyle özdeşleştirmelidir.
C)Okurun düzeyini iyi belirlemelidir.
D)Her romanında, farklı yaşam biçimlerini yansıtmalıdır.
E)Toplumun tarihsel gelişimini göstermelidir.


34) Öykülerimdeki anlatıcıyı ben olarak düşünmeseniz iyi olur. Bir öyküdeki sevgili, ille de yazarın sevgilisi değildir. Elbette bir küçük yaşantıdan, yaşanmış, gerçek anlardan da yola çıkarak öyküler, romanlar yazılabiliyor; ama yazarın çizdiği görüntülerin ille de yaşanmış olması gerekmez. Önemli olan, okuru, bu görüntülerin gerçekliğine inandırması, onu bu görüntülerin içine çekmesidir.
Bu parçaya göre, öykünün en önemli niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazarın, başından geçenleri, başkalarının öyküsüymüş gibi anlatması
B)Yaşanmış olaylardan bir seçme yapılarak bunların anlatılması
C)Yazarın, yaşadıklarını değiştirerek vermesi
D)Gerçek olayların, gerçek olmadığı izlenimi bırakacak biçimde yansıtılması
E)Olayların, okuyucuda, yaşanmışlık duygusunu uyandıracak biçimde anlatılması


35) Gençlere, kendi kalıplarımıza göre düşünmeyi öğretmek, yalnız onlar için değil, bütün toplum için zararlı bir tutum. Şunu unutmamak gerekir: Birtakım temel kavramları verirken onlara kendi değer yargılarımızı da benimsetmeye çalışırsak belki söz dinleyen bir kuşak yaratabiliriz; kendi değerlerimize göre yetiştirdiğimiz gençleri kurulu düzenin savunucuları olarak görebiliriz. Fakat düşünmeyi öğrenmeden yetişen genç, günü gelir, öğretilenlerin dışında, yeni durumlarla karşılaştığında şaşırır, kendine güvenemez ve yaşamın akışı içinde bir yandan öte yana savrulur durur.

Bu parçada, gençlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Büyükleri örnek almalarının sorun yarattığı
B)Yanlış yapa yapa doğruya ulaşacakları
C)Değişik görüşler öne sürmelerinin kuşak çatışmasını ortaya çıkaracağı
D)Düşünce ve davranışlarında özgür olacak biçimde eğitilmeleri gerektiği
E)Üzerlerindeki baskının, her şeye karşı koyan kişiler olmalarına yol açtığı


36) Dört beş yaşlarında bir çocuk ağaca tırmanıyor. Onu izleyen annesi, çocuğa: “Dikkat et, in, düşersin.” demiyor. “Ağaçtan düşersen ne olabileceğini düşünüyor musun?” diyor.
Yukarıda sözü edilen annenin yapmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çocuğu korkutmaktan kaçınmak
B)Ağaçtan düşüp, çocuğun bundan ders almasını sağlamak
C)Çocuğu, durum üzerinde düşündürerek ona doğruyu buldurmak
D)Söz dinlemesi gerektiğini çocuğa anlatmak
E)Kendine güvenmesinin önemli olduğunu çocuğa anlatmaya çalışmak


37) Bir paragrafı anlayarak okumak, bir matematik problemini çözmeye benzer. Bir problemi çözmek için onu oluşturan öğeleri değerlerine göre kullanmak, aralarındaki bağlantıyı doğru kurmak bir zorunluluktur. Bunun gibi bir paragrafı anlamak için de onu oluşturan sözcüklerin anlamını doğru algılamak, birbirleriyle bağlantılarını bulmak gerekir. Ayrıca, yansıttıkları düşünceyi ve düşünsel düzeni görmek de bir gerekliliktir.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Düşünceler sözcükler aracılığıyla dile getirilir.
B)Okunanların anlaşılmasında sözcüklerin yeri ve bunlar arasındaki ilişki önemlidir.
C)Matematik problemlerinin çözümünde temel olan, okuduğunu anlamadır.
D)Duygu ve düşüncelerin eksiksizce anlatımı, bunlara uygun sözcükler bulmayı gerektirir.
E) Her alanın, kendine özgü anlamlar içeren sözcükleri ve kuralları vardır.


38) Anadili, onu kullanan bireyler arasında köklü sevgi bağları oluşturur. Bilinçaltına dek uzanarak kişinin iç varlığını kuşatan bu bağlar, toplumsal yaşamda çok gerekli olan güven duygusunun da kaynağıdır; çünkü birbirini sevip sayan, birbirine güven duyan bireylerin oluşturduğu bir toplumda, bireylerin gelecek korkusu olmaz.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anadilinin, ortak duygular oluşturmada çok önemli bir işlevi olduğu
B)Kişilerin yetiştikleri ortamla benlikleri arasında sıkı bir ilişki bulunduğu
C)Anadilindeki ses özelliğinin kişilerin düşünce ve duygularını etkilediği
D)Aynı dili kullanan kişilerin, aynı doğrultuda düşünebileceği
E)Anadili eğitimine ağırlık vererek ulusal duyguları pekiştirmek gerektiği


39) Evimin penceresini tümüyle kapatan kiraz ağacı, önceki sabah birden duvağını takıp pencereden içeri uzandı. Ak çiçekleriyle el öpmeye geldi sanki. Nedendir bilmem, her yıl içimde bahar sevinçleri tutuşturan kiraz ağacı, bu yıl beni yalnızca kederlendiriyor, yalnızca hüzün veriyor bana. Duvak takmış kiraz ağacına gülümsemek nedense bir türlü gelmiyor içimden.
Bu parçadan, kiraz ağacıyla ilgili olarak nasıl bir sonuç çıkarılabilir?
A)Bu yıl daha erken, daha çok çiçek açmıştır.
B)Duyguları etkileme gücü azalmıştır.
C)Çiçeklerindeki renk zenginliği şaşırtıcıdır.
D)Evin dış dünyayla bağlantısını engellemektedir.
E)Olumsuz çağrışımlar uyandırmaktadır.


40) Bilim dili, nesnel bir dildir; çünkü terimlerle kurulur, terimlerle oluşur. Terimlerin de açık, anlaşılır, aydınlık olması gerekir. Bunun da baş koşulu, terimlerin, anlamları herkesçe bilinen sözcüklerden yapılmasıdır. Böyle olmazsa bilim dili, anlaşılmaz; karmaşık bir görünüm alır. Bu yüzden, bilim adamları arasında tam bir anlaşma olmaz. Ayrıca, bilim ürünlerini geniş halk yığınlarına iletmek de olanaksızlaşır.
Bu parçada, terimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A)Anlamlarının kişiden kişiye değişmemesine
B)Dilin sık kullanılan sözcüklerinden oluşturulmasına
C)Bilimsel iletişimi sağlamasına
D)Bilimsel çalışmaları geliştirip hızlandırmasına
E)Güç anlaşılan bir yapıda olmamasına


41) Bir edebiyatçı değil, bir toplumbilimciydi. Toplumbilimin bilim olarak yeni yeni oluşmaya başladığı bir dönemde yaşamıştı. Bir müzisyenin çelişkili dünyasını inceleyerek ilginç bir yapıt oluşturdu: “Mozart: Bir Dahinin Sosyolojisi Üzerine”. Bu yapıtında, müzisyeni, toplumbilimin kendine özgü yöntemleriyle anlatmaya çalışıyor. Yer yer bir bilimsel belge niteliği taşıyan kitap, bir dahinin insana özgü, değişik durumlarını yansıtıyor. Ayrıca, bir insanın çaresizliğini dile getirerek, bunu yaşanmış örneklerle zenginleştiriyor.
Bu parçada tanıtılan yazarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A)Nesnel, kanıtlanabilir bilgiler verdiğinden
B)Yapıtının etkileyici nitelikler taşıdığından
C)Bütün yapıtlarını aynı yöntemle oluşturduğundan
D)Anlattıklarının gerçeklere dayandığından
E)Ele aldığı kişiyi, farklı özellikleriyle yansıttığından


42) Yazar, öykülerinde, insanın insanla, insanın geleneklerle çatışmasını, günlük yaşamın akışı içinde, abartısız ve sevecen bir yaklaşımla ele alır. Anlattıkları, olağanüstü olaylar, olgular, durumlar değildir. Dünyanın herhangi bir ülkesinin bir yöresinde, bu öykülerdekine benzer yaşamlar hâlâ vardır. Basit halk inançları, etkili bir biçimde öykülerinin atardamarını oluşturur. Geçim derdi, biten sevgiler, öykülerden fışkıran renkli tablolardır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen öykücünün bir özelliği değildir?
A)Ders vermeyi amaçlama
B)Anlatımda doğallığı benimseme
C)Sıradan öğeleri çarpıcı kılma
D)Karşıtlıklardan yararlanma
E)Folklorik öğelere yer verme


43) Bana sorarsanız şiir ne yerdedir ne göktedir; insanın yaratıcılığındadır; çünkü otlar da, gökyüzü de birer araçtır ozan için. Nedenine gelince, ozan keşfetmez, icat da etmez; değiştirir, olabileceği tasarlar, olmayacağı dile getirir. Dahası, görüleni, görülmeyenle yeniden kurar. Kurduğu bu dünyanın işe yarayıp yaramayacağını hiç hesaba katmaz. O, yalnızca kendine özgü bir dille duygu ve düşüncelerini şiirleştirir.
Bu parçaya göre şair, şiirini yazarken aşağıdakilerin hangisine başvurmaz?
A)Varlıkları farklı biçimlerde algılamaya
B)Okuyucuyu bir düşünceye yönlendirmeye
C)Alışılmış anlatım biçimlerinden kaçınmaya
D)Gördüklerini düş gücüyle biçimlendirmeye
E)Şiirlerini oluştururken doğadan yararlanmaya


44)Edebiyatçı olmaya heveslenen gençlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Bu gençler, hemen üne kavuşmak istiyorlar. Çalışarak beklemeyi göze alanların sayısı çok az. Öte yandan ülkemizde eleştirmenlerin sayısı da oldukça sınırlı. Bu yüzden onların bunca şairle, öykücüyle, romancıyla ilgilenebilmesi olanaksız. O zaman da kitaplarından söz edilmeyen, umdukları ilgiyi göremeyen genç yazarlar: “Eleştiri öldü; bizde eleştirmen yok!” diye yakınıyorlar. Aslında eleştiri ölmedi; ama bu gidişle ölecek!
Bu parçada sözü edilen gençlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A)Herkesçe tanınmak istediklerine
B)Eleştirmenleri suçladıklarına
C)Sabırsız olduklarına
D)Yapıtlarının düzeysiz olduğuna
E) Edebiyata, giderek daha çok gencin ilgi duyduğuna


45)Bizim yazınımızda deneme türü oldukça cılızdır. Bu durum, dünya yazını için de geçerlidir. Hemen belirtelim ki denememizin cılızlığı nicelikseldir. Yani denemecimiz az, deneme türünde yazılmış yapıtların sayısı sınırlıdır. Buna karşılık nitelik bakımından dünya yazınındaki seçkin deneme örnekleriyle rahatça boy ölçüşebilecek yetkinliktedir. Konu yönünden de insanoğlunu bütünüyle kuşatan bir çeşitlilik gösterir. Aynı şeyi, öteki yazın türleri için, örneğin roman için, tiyatro için söyleyemem.
Bu parçada, yazınımızdaki deneme türünün hangi yönü üzerinde durulmamıştır?
A)Yazılanların sayıca azlığı
B)İçerik yönünden zenginliği
C)Başka türlere oranla daha ileri bir düzeyde olduğu
D)Dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek nitelikte olduğu
E)Dil ve yöntem bakımından, yazılışının güçlüğü


2001 ÖSS TÜRKÇE SORULARININ ÇÖZÜMLERİ


 

1.B seçeneğinde altı çizili sözcükler, kullanıldığı cümleye göre anlamı anlamca birbirlerine daha yakındır. Diğer seçeneklerdeki altı çizili sözcükler farklı anlamlar taşımaktadır.

CEVAP: B


2. A seçeneğindeki kullanımın anlamı doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak anlamındadır.

CEVAP: A


3. Parçada, “ipleri kendi istediği gerginlikte tutmayı başarmak” sözüyle, anlatılan kişinin etrafındaki kişilere kendi istediği gibi yönlendirmesidir.

CEVAP: D


4. Cümlede anne babaların çocuklarına sorumluluk vermedikleriyle ilgili bir eleştiri vardır.

CEVAP: E


5. Cümlede, sanatçının sanat dünyasından silinmesinin nedeni anlatılmak istenmiş. B seçeneğinde bu neden başka sanatçıların ortaya çıkması olarak verilmiş. Diğer seçeneklerde ise sanatçıdan kaynaklanan nedenler sıralanmış.

CEVAP: B


6. Örnek cümlede tiyatro eleştirmeninin oyunların en çarpıcı ve belirleyici yönlerini gördüğü söylenmiş. C seçeneğinde de Tiyatro eleştirisinin oyunun ayırıcı ve etkileyici yönlerini görmek olarak adlandırılmış.

CEVAP: C


7. Örnek cümlede halk şiirinin içtenlikle yazıldığı söylenmiş. A seçeneğinde de halk şairinin şiirini içtenlikle yazdığı söyleniyor.

CEVAP: A


8.IV. cümlede karakteri, iki satırlı bir konuşmayla on sayfalık betimleme ile karşılaştırıyor.

CEVAP: D


9. I. cümledeki “Hiçbir şey ak ya da kara diye ayrılamaz onun romanında” derken yazarın romanlarında hiçbir şeyin kesin çizgilerle ayrılmadığı söyleniyor. II. cümlede bu anlam verilmiştir.

CEVAP: A


10. V. cümlede kiliselerin kusursuz olmasının nedenini mimaride taşa mahkum olmaya yorumlanıyor. I. cümlede olumsuz bir ifade kullanılmış.

CEVAP: E


11. Parçanın IV. cümlesinde, sanatçının eserlerinin yaşamın sürekliliğini ve geçiciliğini vurguluyor. Diğer numaralı cümlelerde sanatçının sergisindeki yapıtlardan bunların konularından ve kullanılan malzemelerden bahsediliyor.

CEVAP: D


12. Parçanın I. cümlesinde, yaşam öyküsü yazmak için bazı ön çalışmalar yapılması gerektiği söyleniyor. II., III., IV. ve V. cümlelerde ise bu ön çalışmaların neler olduğu anlatılıyor. VI. cümlede ise bütün bu hazırlıkların nedeni belirtiyor.

CEVAP: E


13.C seçeneğindeki “yarında size geliriz” yarın sözcüğü –de eki almaz doğrusu “yarın da size geliriz” olacaktır.

CEVAP: C


14.I., III., IV., ve V. numaralı yerler cümle sonuna gelmiştir ve buralara nokta konulacaktır. II. cümle de bir açıklama vardır buraya iki nokta üst üste gelir

CEVAP: B


15. V. noktalama işaretinin kullanıldığı yerde ile bağlacı bulunmaktadır. Bu nedenle virgül gereksiz kullanılmıştır.

CEVAP: E


16. A, B, D ve E seçeneğinde “zor”, ad görevinde kullanılmış bir sıfattır. B seçeneğindeki “zor” ise bir eylemle kullanılmıştır. Bu nedenle belirteçtir.

CEVAP: C


17. Bu cümlenin yüklemi (güç) ad soyludur. Yeryüzüne sözcüğü bileşik sözcüktür. Bir kent derken belgisiz sıfat kullanılmıştır. Kadar sözcüğü bir bağlaçtır.

CEVAP: E


18. zordur = Yüklem ne zordur
Özne = Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek

CEVAP: A


19. Ozan=özne düşünceyi=B’li nesne duygu haline=Z.T
dönüştürünceye kadar= Z.T yoğurur=yüklem
Her çağ, kendi şiirini, ikinci bir dil yaratarak oluşturur

CEVAP: D


20. Bağrı sözcüğünün kökü bağır’dır ünsüz düşmesi vardır. Toprağın sözcüğünde sert ünsüz yumuşaması vardır. İnliyor sözcüğünün kökü inle dir burada ünsüz ünlü daralması vardır. Yamaçtan sözcüğünde ünsüz benzeşmesi vardır. Dizede ünsüz düşmesi yoktur.

CEVAP: B


21.E seçeneğindeki “büyük olmalı” yerine cümlenin sonundaki “geçmiş olması” sözüne uygun olması için “büyük olması” olmalıydı.

CEVAP: E


22. C’ de “Bir rahatsızlık geçiren ve ameliyat olarak sağlığına kavuşan biri konuşuyor. Anlatım bozukluğu doktorum ameliyat ederek olarak düzeltilebilir.

CEVAP: C


23. A seçeneğinde “karşılıklı” sözcüğünün kullanımı yanlıştır. Saldırı karşılıklı olabilir; ama bu cümlede böyle bir eylemden söz edilmemiştir.

CEVAP: A


24. D seçeneğinde cümle yanlış yazılmıştır. Doğrusu “Mimarsanız ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun olmalıydı.”

CEVAP: D


25. Parçada mektuptan bahsedilmektedir. 16. yüzyılda haberleşme amacıyla kullanıldığı, 16. yüzyıldan sonra da duygu ve düşüncelerin de mektupta yer aldığı söylenmiştir. IV. cümlede , Voltaire’in mektuplarından bahsedilmiştir. IV. cümleden sonra ikinci paragraf başlatılabilir.

CEVAP: C


26. Parçada insana özgü niteliklerin doğaya aktarıldığı cümleler: I. cümlede sonbahar, telaşlanıyor, III. cümlede cami, yolcu ediyor, IV. cümlede yağmur, fazla mesai yapıyor, V. cümlede ağaç gövdelerinin hüzünlenmesi

CEVAP: B


27. Paragrafta bahsedilen kişinin, çalışkanlığı, uğraşları, eserlerini oluştururken gezdiği yerlerden etkilendiği anlatılmıştır. Bunlar arasına “Kimi roman ve öyküleri ancak ölümünden sonra yayımlanabilmiş” cümlesi akışı bozmaktadır.

CEVAP: D


28.Üçüncü cümlede “Tam tersine gerçekleri değişik bir gözle görmemizi, olaylara farklı açılardan bakmamızı sağlar” diyerek sanki gerçeklikten koparır yargısına karşı savunmaya geçilmiştir.

CEVAP: A


29.Parçada resimlerin sergilendikleri yerlerin farklı olmasıyla ilgili bilgi verilmiş.

CEVAP: E


30.Parçada erken yaşlarda okunan kitapların, izlenen oyunların ileriki yaşlarda yeniden okunup izlenmesi durumunda insana değişik izlenimler yaratacağı, insana değişik tatlar vereceği anlatıyor.

CEVAP: D


31. Bu parçadaki ailenin, yaşamlarını olumsuz etkileyen bir olaydan sonra yaşadıkları sıkıntıları, rahatsızlıkları anlatılıyor.

CEVAP: C


32.Parçada yazının geçirdiği evreler, bu evrelerdeki değişiklikler vurgulanmıştır.

CEVAP: A


33. Parçanın ilk cümlesindeki roman yazarının romanındaki kişilerle bütünleşmesi, onlar gibi düşünüp hissetmesi gerektiği söyleniyor. Sonraki cümlelerde bunun önemi anlatılıyor.

CEVAP: B


34. Parçada öykünün, gerçekten yaşanmış olayların anlatılması değil, yaşanmış izlenimi verilmesinin önemi vurgulanıyor.

CEVAP: E


35.Parçada gençleri eğitirken, onlara kendi düşüncelerini benimsetmemeleri gerektiğini, gençleri özgür eğitmek gerektiği söyleniyor.

CEVAP: D


36. Parçadaki anne çocuğa ağaçtan düşersen ne olur diyerek onu yaptığı davranışı düşünmesini istiyor.

CEVAP: C


37. Parçada, paragrafı oluşturan sözcüklerin yerinin, aralarındaki anlam ilişkisinin, paragrafı anlamadaki önemi vurgulanıyor.

CEVAP: B


38. Parçada anadilinin, onu konuşan insanlar arasında sağladığı sevgi ve güven bağından söz ediliyor.

CEVAP: A


39. Parçada, çiçek açmış kiraz ağacının, tüm güzelliklerine karşın, yazara olumsuz çağrışımlar yaptırdığı anlatılıyor.

CEVAP: E


40. Parçada terimlerin herkesin anlayabileceği gibi, anlaşılır olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu şekilde olmazsa anlaşılmaz olacağı söylenmiş. Bilim ürünlerinin halkın tamamına iletilemeyeceği söylenmiş.

CEVAP: D


41.Parçada C seçeneğindeki bilgiye yani bütün yapıtların aynı yöntemle oluşturulduğundan söz edilmemiştir.

CEVAP: C


42. Parçada yazarın ders vermeyi amaçladığına değinilmemiştir. Yazar, anlatımda doğallığı tercih etmekte, sıradan öğeleri çarpını hale getirmekte, karşıtlıklardan yararlanmakta, folklorik öğelere yer vermektedir.

CEVAP: A


43. Parçadaki şair, şiirini yazarken varlıkları farklı biçimlerde algılamaya, alışılmış anlatım biçimlerinden kaçmaya, düş gücünü kullanmaya, şiirlerini yaparken doğadan yararlanmaya değinilmiştir. Fakat okuyucuyu yönlendirmek gibi bir durum söz konusu değildir.

CEVAP: B


44. Parçada gençlerin hemen üne kavuşmak istedikleri, beklediklerini bulamayınca eleştirmenleri suçladıkları, edebiyatçı olmaya heveslenenlerin çok olduklarına değinilmiş. Yapıtlarıyla ilgili bir yorum yapılmamış.

CEVAP: D


45.Parçada yazıların sayıca azlığından, içerik yönünden zenginliğinden, ileri düzeyde olduğundan, dünyadaki örnekleriyle yarışabileceğinden söz edilmiştir. Dil ve yöntem bakımından yazılışının güçlüğünden bahsedilmemiştir.

CEVAP: E

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: 2001 Öss Türkçe Soruları ve Çözümleri
  • Dosya Boyutu/Türü: 43.2 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir