Yapım Ekleri Konu Anlatımı Video

Yazan: 10 Kasım 2013  
Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

Yapım Ekleri Konu Anlatımı Video

Bu videomuz da Ek Fiil konusunu, Dilbilgisi Yapım Ekleri, videonun içindeki bazı başlıklar YAPIM EKLERİ, 1)İsimden İsim Yapım Ekleri, 2)İsimden Fiil Yapan Ekler: 3)Fiilden İsim Yapan Ekler:  Fiilden Fiil Yapan Ekler:   YGS-LYS-DGS-KPSS  Yapım Ekleri Konu Anlatımı Video, Türkçe  Yapım Eki Konu Anlatımı göreceğiz.

Devamını oku

Tamlamalar Konu Anlatımı

Yazan: 28 Ağustos 2013  
Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

Tamlamalar Konu Anlatımı

Bu ders notumuzda Tamlamalar konusunu göreceğiz. İki ya da daha çok sözcüğün, birbirini değişik ilgilerle tamamladığı söz gruplarıdır. Türkçede “sıfat tamlaması” ve “ad tamlaması” olmak üzere iki tür tamlama vardır. Devamını oku

EYLEMLER (FİİLLER) Konu Anlatımı

Yazan: 17 Kasım 2012  
Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

EYLEMLER (FİİLLER) 

1-Eylemle, iş-kılış, duruş, durum ve oluş bildiren sözcüklerdir.

2-Bir sözcüğün eylem sayılabilmesi için, çekim ekleri atıldıktan sonra kalan bölüme ‘’mek-mak’’ ekinin getirilebilmesi gerekir. Devamını oku

TİYATRO

Yazan: 20 Ağustos 2012  
Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

TİYATRO

Batılı tiyatro eserlerinin kaynağı Eski Yunan’dır. Eski Yunan’daki bağ bozumu tanrısı “dionizos” adına düzenlenen şenliklerden ortaya çıktığı bilinmektedir. İlk tiyatro ürünleri “trajedi”dir. Sonraları ise “dram”, “komedi”, “müzikal komedi” gibi türlerde tiyatro eserleri Devamını oku

SEMPOZYUM Nedir ve Genel Özellikleri

Yazan: 20 Ağustos 2012  
Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

SEMPOZYUM
Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır. Bir başka deyişle; ortaya konan konu hakkında aynı oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşma Devamını oku

Roman ve Genel Özellikleri

Yazan: 20 Ağustos 2012  
Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

ROMAN

Olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve konuları ele alan edebî türlere Roman denir. Diğer türlerden ayrılan en önemli özelliği, uzunluğudur. Romanlarda, toplumsal olaylar ve ilişkiler gerçeklere uygun bir tarzda ele alınır.
“Roman” kelimesi, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halk kitlelerinin konuştuğu halk Lâtincesine verilen addır. Sonraları herkesin anlayabilmesi Devamını oku

Münazara ve Münazaranın Genel Özellikleri

Yazan: 20 Ağustos 2012  
Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

Münazara
Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunul-masınaMünazara denir. Münazarada önemli olan “savunma” dır. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.
Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulmalı-dır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden Devamını oku

Modern Şiir ve Özellikleri

Yazan: 20 Ağustos 2012  
Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

Modern Şiir ve Özellikleri

Çağımızın ve günümüzün şiirini yalnızca daha iyi, daha yakından tanıdığımız için değil, bütün çağların şiirlerine kendimizinkinin sisleri arasından baktığımız için, şiir derken modern şiiri anlatmak istiyoruz. Modern şiir, artık hikayeden ayrılmış olan, gelişen burjuva sınıfının, çevresinin bilincine varmasında özel bir rol oynamış olan şiirdir. Bu modern şiirin -iyisinin değil, herhangi bir Devamını oku

Masal Nedir ve Özellikleri

Yazan: 19 Ağustos 2012  
Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

Masal Nedir ve Özellikleri

Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikayelerine masal Devamını oku

Hikâye (Öykü)

Yazan: 19 Ağustos 2012  
Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

Hikâye (Öykü)

Bu ders notumuzda  Hikâye (Öykü) Nedir ? Hikâye (Öykü) Nasıl Yazılır? Hikâye (Öykü) Genel Özellikleri, Hikâye (Öykü) Yazarken uymamız gereken kurallar Hikâye (Öykü) Dünya ve Türk Temsilcileri ve Hikâye (Öykü) hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Devamını oku

Sonraki sayfa »