Sponsorlu Bağlantılar

Cümle Türleri Ders Notu

Categories Türkçe Konu Anlatımı

Bu ders notumuzda Türkçe dersinin Cümle Türleri başlığı altında örneklerle birlikte; Yüklemlerine Göre Cümleler (Fiil ve İsim Cümlesi) Öğe Dizilişlerine Göre Cümleler (Kurallı, Devrik ve Eksiltili Cümle) Anlamlarına Göre Cümleler (Haber, Soru, Ünlem, Temel ve Yan Cümle) Yapılarına Göre Cümleler (Basit, Birleşik, Sıralı ve Bağlı Cümle)  vb. içerikler hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Devamını Oku “Cümle Türleri Ders Notu”

Sözcük Türleri Ders Notu

Categories Türkçe Konu Anlatımı

SÖZCÜK TÜRLERİ DERS NOTU

Bu ders notumuzda  Türkçe dersinin Sözcük Türleri başlığı altında örneklerle birlikte; İsim (Ad), Zamir (Adıl) Sıfat (Ön Ad) Zarf (Belirteç) Edat (İlgeç) Bağlaç, Ünlem, Fiiller (Eylemler) Fiillerde Çatı, Fiilimsiler, Yardımcı Fiiller, Ek-Fiil (Ek-Eylem) vb. içerikler hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Devamını Oku “Sözcük Türleri Ders Notu”

Yapım Ekleri Konu Anlatımı Video

Categories Türkçe Konu Anlatımı, Video Kategorisi

Yapım Ekleri Konu Anlatımı Video

Bu videoda Ek Fiil konusunu, Dilbilgisi Yapım Ekleri, videonun içindeki bazı başlıklar YAPIM EKLERİ, 1)İsimden İsim Yapım Ekleri, 2)İsimden Fiil Yapan Ekler: 3)Fiilden İsim Yapan Ekler:  Fiilden Fiil Yapan Ekler:   YGS-LYS-DGS-KPSS  Yapım Ekleri Konu Anlatımı Video, Türkçe  Yapım Eki Konu Anlatımı göreceğiz.
Devamını Oku “Yapım Ekleri Konu Anlatımı Video”

SEMPOZYUM Nedir ve Genel Özellikleri

Categories Türkçe Konu Anlatımı

SEMPOZYUM
Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır. Bir başka deyişle; ortaya konan konu hakkında aynı oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşma Devamını Oku “SEMPOZYUM Nedir ve Genel Özellikleri”

Roman ve Genel Özellikleri

Categories Türkçe Konu Anlatımı

ROMAN

Olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları ve konuları ele alan edebî türlere Roman denir. Diğer türlerden ayrılan en önemli özelliği, uzunluğudur. Romanlarda, toplumsal olaylar ve ilişkiler gerçeklere uygun bir tarzda ele alınır.
“Roman” kelimesi, Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan halk kitlelerinin konuştuğu halk Lâtincesine verilen addır. Sonraları herkesin anlayabilmesi Devamını Oku “Roman ve Genel Özellikleri”

Münazara ve Münazaranın Genel Özellikleri

Categories Türkçe Konu Anlatımı

Münazara
Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunul-masınaMünazara denir. Münazarada önemli olan “savunma” dır. Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.
Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulmalı-dır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden Devamını Oku “Münazara ve Münazaranın Genel Özellikleri”

Modern Şiir ve Özellikleri

Categories Türkçe Konu Anlatımı

Modern Şiir ve Özellikleri

Çağımızın ve günümüzün şiirini yalnızca daha iyi, daha yakından tanıdığımız için değil, bütün çağların şiirlerine kendimizinkinin sisleri arasından baktığımız için, şiir derken modern şiiri anlatmak istiyoruz. Modern şiir, artık hikayeden ayrılmış olan, gelişen burjuva sınıfının, çevresinin bilincine varmasında özel bir rol oynamış olan şiirdir. Bu modern şiirin -iyisinin değil, herhangi bir Devamını Oku “Modern Şiir ve Özellikleri”