Sponsorlu Bağlantılar

Biyoloji Sözlüğü-Y

Categories Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü:

| A | B | C | D | E | F | GH | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | T | U | Ü | V | Y | Z |

Y

Yağ asidi :  Esterlerle bileşikler yaparak yağ moleküllerini meydana getiren maddeler.

Yapısal gen :  Hücrenin yapısı ve metabolizması için gerekli RNA ‘ ları kodlayan DNA dizisine verilen genel ad.
Devamını Oku “Biyoloji Sözlüğü-Y”

Biyoloji Sözlüğü-V

Categories Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü:

| A | B | C | D | E | F | GH | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | T | U | Ü | V | Y | Z |

V

Vagus: Beyinden çıkan 10.sinir. mide, bağırsak, kalp ve akciğerlerin otomatik çalışmalarını sağlar.
Varyasyon: Bir türün bireylerindeki aynı karakterin farklı şekilleri, değişiklik, çeşitlilik.
Vakuol :  Ökaryot hücrelerin sitoplazması içerisinde sıvı, hava yada kısmen sindirilmiş besin kapsayan tek zarla çevrili yapıların her biri.
Valin :  Protein sentezine katılan amino asitlerden birisi. Devamını Oku “Biyoloji Sözlüğü-V”

Biyoloji Sözlüğü-U

Categories Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü:

| A | B | C | D | E | F | GH | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | T | U | Ü | V | Y | Z |

U

Uç meristem :  Bitkilerin kök ve gövdelerinin en uçlarında bulunan, sürekli bölünerek bitkinin büyümesini sağlayan doku.Meristem dokusu.

Unipolar :  Tek kutuplu olma durumu.Bazı sinir hücreleri yanlız tek bir uzantıya sahip olabilir (unipolar sinir hücresi).

Urasil :  Yanlızca RNA yapısına katılan baz. Devamını Oku “Biyoloji Sözlüğü-U”

Biyoloji Sözlüğü-T

Categories Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü:

| A | B | C | D | E | F | GH | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | T | U | Ü | V | Y | Z |

T

Takım :  Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan, familya ve sınıf arasındak bulunan, yakın benzerlik gösteren organizmaların meydana getirdiği taksonomik birlik. Ordo.
Taksi: Tek hücrelilerin yer değiştirme hareketi.
Taksonomi :  Canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.
Terminatör gen :  RNA polimerazın transkripsiyonu durdurmasına neden olan DNA dizisi. Devamını Oku “Biyoloji Sözlüğü-T”

Biyoloji Sözlüğü-S

Categories Biyoloji Sözlüğü, Genel

Biyoloji Sözlüğü:

| A | B | C | D | E | F | GH | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | T | U | Ü | V | Y | Z |

S

Safra tuzları :  Safra kesesinden ince bağırsağa salgılanan ve yağların misellere (küçük partiküller) dönüşümünü sağlayan biyokimyasal maddeler.

Sarkolemma: Kas telini saran zar.

Sedimentasyon: Çökelme.

Segmentasyon: Bir vücut yada yapının benzer parçalara bölünmesi, zigotun geçirdiği bölünme evreleri.

Sekretin: On iki parmak bağırsağının salgıladığı hormon.
Devamını Oku “Biyoloji Sözlüğü-S”

Biyoloji Sözlüğü-R

Categories Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü:

| A | B | C | D | E | F | GH | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | T | U | Ü | V | Y | Z |

R

Radyobiyoloji :  Radyasonun canlılar üzerine nasıl etki ettiğini inceleyen bilim dalı.

Radyoekoloji :  Radyason ve ekolojik sistem arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı.

Refleks :  Bir uyartıya verilen ani cevap.Alınan uyartı sonucunda meydana gelen impulsa, beyne iletilmeksizin verilen cevap.

Reçine :  Çam, elma, erik gibi bazı odunlu bitkilerin salgıladıkları katı yada yarı akışkan, yarı saydam, suda çözünmeyen salgı maddeleri. Devamını Oku “Biyoloji Sözlüğü-R”

Biyoloji Sözlüğü-P

Categories Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü:

| A | B | C | D | E | F | GH | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | T | U | Ü | V | Y | Z |

P

Paleontoloji :  Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı.
Pankreas :  Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hemde dış salgı ile görevli olan karma bez.
Parankima: Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel doku.
Parasempatik: Organların çalışmasına yavaşlatıcı etki yapan otonom sinir sisteminin bölümü. Devamını Oku “Biyoloji Sözlüğü-P”