Şiirde Ölçü ve Uyak Video

Yazan: 24 Haziran 2011  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımlı Videolar

Şiirde Ölçü ve Uyak Video

Bu videomuz da önemli konularımızdan biri olan Şiirde Ölçü ve Uyak konusunu göreceğiz. Devamını oku

Edebi Akımlar Video

Yazan: 24 Haziran 2011  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımlı Videolar

Bu videomuz da edebi akımları, bu akımların özelliklerini, öncülerini, eserlerini ve konu ile ilgili daha fazla bilgiyi videomuz da bulabilirsiniz. Devamını oku

Batı Edebiyatı Video

Yazan: 24 Haziran 2011  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımlı Videolar

Bu videomuzda batı edebiyatının genel özellikleri, önemli kişilerini,eserlerini, akımları ile ilgili birçok bilgiyi bulabilirsiniz. Devamını oku

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Video

Yazan: 24 Haziran 2011  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımlı Videolar

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatının genel özellikleri, önemli kişiliklerini ve eserlerini, Yedi Meşalecileri (Vasfi Mahir KOCATÜRK, Ziya Osman SABA, Sabri Esat SİYAVUŞGİL, Cevdet Kudret SOLOK, Yaşar Nabi NAYIR, Kenan Hulusi KORAY, Muammer Lütfi BAHŞİ) ve konu ile ilgili daha fazla bilgiyi videomuzda bulabilirsiniz. Devamını oku

Milli Edebiyat Dönemi Video

Yazan: 24 Haziran 2011  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımlı Videolar

Milli Edebiyat Dönemi genel özellikleri, dil anlayışı, önemli kişileri (Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Mehmet Fuat Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yahya Kemal Beyatlı), Beş hececiler (Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruz Nafız Çamlıbel), önemli eserler ve konu ile ilgili daha fazla bilgiyi videomuzda bulabilirsiniz. Devamını oku

Servet-i Fünun Video

Yazan: 24 Haziran 2011  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımlı Videolar

Servet-i Fünun Döneminin genel özellikleri, önemli kişileri (Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Cenap Şahabettin, Mehmet Rauf ve diğer servet-i Fünuncular; Hüseyin Siyret, Hüseyin Suad, Ali Ekrem, Süleyman Nazif, Süleyman Nesib, Faik Ali, Celal SahirHikaye ve Roman: Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet),Servet-i Fünun dönemi eserleri, Servet-i Fünun Edebiyatı dışında kalanlar (bağımsızlar) konu ilgili daha fazla bilgiyi videomuzda bulabilirsiniz. Devamını oku

Tanzimat Dönemi Gazeteciliği Video

Yazan: 24 Haziran 2011  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımlı Videolar

Tanzimat Dönemi Gazeteciliği Video

Tanzimat Dönemi Gazeteciliğinin genel özelliklerini, önemli kişiliklerini ve konu ile ilgili daha fazla bilgiyi konu anlatımlı videomuzda bulabilirsiniz. Devamını oku

Tanzimat Edebiyatı Video

Yazan: 24 Haziran 2011  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımlı Videolar

Tanzimat Edebiyatının genel özellikleri, önemli kişilikleri (Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Ahmet Vefik Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nasım), Tanzimat edebiyatındaki önemli eserler ve daha fazla bilgiyi videomuzda bulabilirsiniz. Devamını oku

Divan Edebiyatı Video

Yazan: 24 Haziran 2011  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımlı Videolar

Bu videomuzda Divan Edebiyatının genel özelliklerini önemli kişiliklerini (Mevlana,Fuzuli,Baki vb), önemli eserleri, mesnevi, tasavvuf, divan edebiyatında nesir, divan edebiyatındaki nazım biçimlerini, gazel, kaside, nbesi, Kıt’a, Müstezat, Rubai, Tuyug, Murabba, Şarkı, Terkib-i Bend, Terc-i Bendi ve divan edebiyatı ile ilgili daha fazla bilgiyi videomuzda bulabilirsiniz. Devamını oku

Halk Tiyatrosu Konu Anlatımı

Yazan: 24 Haziran 2011  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımlı Videolar

Halk Tiyatrosu Konu Anlatımı

Bu videomuzda Halk Tiyatrosunun genel özelliklerini, önemli kişilikleri,bu kişiliklerin genel özelliklerini ve konu ile ilgili daha fazla bilgiyi videomuzda bulabilirsiniz. Devamını oku

Sonraki sayfa »