Destan Dönemi Türk Edebiyatı

Yazan: 23 Ağustos 2012  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımı

Destan Dönemi Türk Edebiyatı

Destan Döneminin Önemi

Destan; halk gözüyle görülen, halk ruhuyla duyulan ve halk hayalinde masallaştırılan tarihlerdir. Bu tanımdan, tarihi olaylara masalsı öğelerin girdiği destanın, halk ruhunda ve hayalinde şekillenerek oluştuğu Devamını oku

Edebiyat-Tarih İlişkisi

Yazan: 22 Ağustos 2012  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımı

Edebiyat-Tarih İlişkisi

Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun manevi hayatını, gerçekte Devamını oku

GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Yazan: 22 Ağustos 2012  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımı

GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Türkler onuncu yüzyıldan itibaren kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır. İslam kültürünün etkisiyle yavaşa yavaş yeni bir edebiyat ortaya çıkmıştır. Kendine özgü nitelikleri ve kurallarıyla “Divan Edebiyatı” adını verdiğimiz dönemin oluşumu 13.yüzyıla kadar gelir. Daha sonra bu edebiyat Devamını oku

Sözlü Edebiyat Dönemi

Yazan: 22 Ağustos 2012  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımı

Sözlü Edebiyat Dönemi

Sözlü Edebiyat, Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş ve kulaktan kulağa yayılarak varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde edebiyatımızı Şamanizm, Maniheizm, Budizm gibi dinler Devamını oku

Olay Örgüsü

Yazan: 22 Ağustos 2012  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımı

1)OLAY ÖRGÜSÜ / VAK’A

Olay örgüsü: Belli bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın, sebep-sonuç ilişkisine bağlı bir biçimde oluşturdukları organik bütündür. Olay örgüsünü: “eserde nakledilen hadise veya hadiseler zinciri” veya “bir oyunun, hikayenin yahut romanın içinde olan Devamını oku

ANLATIM ve ÖZELLİKLERİ

Yazan: 22 Ağustos 2012  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımı

ANLATIM ve ÖZELLİKLERİ

1) Anlatım

Herhangi bir konu üzerinde konuşurken veya bir konu üzerine yazarken,belli bir gayeyi gerçekleştirmek isteriz.Bu gaye,bizi dinlemekte veya okumakta olanlara bilgi vermek,onları nda bizim gibi düşünmelerini,belli bir olay içinde yaşamalarını sağlamak olabilir.Duygu ve düşüncelerimizi Devamını oku

Edebiyat ve Gerçeklik

Yazan: 22 Ağustos 2012  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımı

Edebiyat ve Gerçeklik

Gerçeklik: nesnel olarak var olan her şeydir. Çevremiz, yaşadıklarımız, tanık olduğumuz olaylar, bütün maddi evren. Bu duruma doğal gerçeklik  Devamını oku

Edebiyat, İnsan ve Toplum

Yazan: 22 Ağustos 2012  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımı

EDEBİYAT, İNSAN VE TOPLUM

Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.Güzel sanatlar için yapılan en iyi sınıflama bu sanatların kullandıkları malzemelere göre yapılan sınıflandırmadır.Bu malzemeler fonetik ve plastik olarak ikiye ayrılır.Sesle yapılan sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapılan Devamını oku

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Yazan: 22 Ağustos 2012  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımı

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

Göstermeye bağlı edebî eserler tiyatrolardır.

Olmuş ya da olması düşünülmüş birtakım olayların sahne üzerinde, gerçeğe uygun bir şekilde oyuncular tarafından gösterilmesine tiyatro Devamını oku

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

Yazan: 22 Ağustos 2012  
Kategori: Edebiyat Konu Anlatımı

GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ

BİLİM VE SANAT

İnsanoğlu ilk günden beri evreni, kendini, olay ve olguları algılama ve algıladıklarını diğer insanlarla paylaşma ihtiyacını hissetmiş; bunun için farklı yollar bulmuş, çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bunların en önemlileri hiç şüphesiz Devamını oku

Sonraki sayfa »