Sigorta Kavramı ve Sigorta Ayrımı Video

Yazan: 29 Ocak 2012  
Kategori: Banka ve Sigorta Hukuku

Bu videomuzda AÖF Banka ve Sigorta Hukuku Dersinin Yönetim konusunu göreceğiz.

Devamını oku

Banka ve Sigorta Hukuku

Yazan: 29 Ocak 2012  
Kategori: AÖF 2.Sınıf

Banka ve Sigorta Hukuku 

Bu sayfamızda AÖF 2.Sınıf Banka ve Sigorta Hukuku  Dersinin Konu Anlatımlı Videolarını ve ders notlarını bir arada bulabilirsiniz
Devamını oku

Bankalarin Örgüt ve Çalişma Düzenine İlişkin Esaslar

Yazan: 29 Ocak 2012  
Kategori: Banka ve Sigorta Hukuku

Ünite:2 Bankalarin Örgüt ve Çalişma Düzenine İlişkin Esaslar

Bankalar Kanunu’nun öngördüğü şekle uygun olarak kurulmuş bir bankanın, faaliyete geçebilmesi, bu konuda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan izin alınmasına bağlı- dır. Kurulun yaptığı inceleme sonunda bankanın gerekli koşulları sağladığı saptanırsa izin verilmekte, banka bir yıl içinde faaliyete geçmediği takdirde izin geçersiz olmaktadır. Faaliyete geçmediği takdirde izin geçersiz olmaktadır. Faaliyete geçme izni talebinin reddi, kuruluş izninin kendiliğinden geçersiz olmasına neden olmaktadır. Faaliyete geçme kavramı içinde bankacılık işlemleri Devamını oku

Banka ve Sigorta Hukuku

Yazan: 29 Ocak 2012  
Kategori: Banka ve Sigorta Hukuku

Ünite:1 BANKA VE SİGORTA HUKUKU

Banka Hukuku, banka adı verilen ticari ve mali kurum ile bu kurumun işlemlerini düzenleyen hukuk kurallarından oluşmaktadır. Bankacılık sektörü ile ilgili hukuki düzenlemeler kanun, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı ve tebliğ biçiminde kendilerini göstermektedir. Banka Hukukunun ilk kaynağını oluşturan kanunların Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Merkez Bankası Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Çek Kanunu, Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olarak sıralanması mümkündür. İlgili oldukları ölçüde Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu hükümleri de bankalara ve banka işlemlerine uygulanmaktadır. Söz konusu kanunlardan esas olarak Bankalar Kanunu bankacılık sektörünün örgütlenme şemasını belirlemektedir. Bankacılık sektörünün merkez kuruluşu banka işletmesi olmakla birlikte, bu sektörün en üstünde 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile kurulmuş Devamını oku

Toplam Talep Toplam Arz Modeli Video

Yazan: 29 Ocak 2012  
Kategori: İktisat Teorisi

Bu videomuzda AÖF İktisat Teorisi Dersinin Toplam Talep Toplam Arz Modeli konusunu göreceğiz.

Devamını oku

Açık Ekonomi IS-LM Modeli Video

Yazan: 29 Ocak 2012  
Kategori: İktisat Teorisi

Bu videomuzda AÖF İktisat Teorisi Dersinin Açık Ekonomi IS-LM Modeli konusunu göreceğiz.

Devamını oku

İktisat Teorisi-Para Faiz ve Milli Gelir IS-LM Modeli

Yazan: 29 Ocak 2012  
Kategori: İktisat Teorisi

Bu videomuzda AÖF İktisat Teorisi Dersinin Para Faiz ve Milli Gelir IS-LM Modeli konusunu göreceğiz.

Devamını oku

İktisat Teorisi-Para Arzı ve Talebi Video

Yazan: 29 Ocak 2012  
Kategori: İktisat Teorisi

Bu videomuzda AÖF İktisat Teorisi Dersinin Para Arzı ve Talebi konusunu göreceğiz.

Devamını oku

İktisat Teorisi-Tüketim Tasarruf Yatırım Video

Yazan: 29 Ocak 2012  
Kategori: İktisat Teorisi

Bu videomuzda AÖF İktisat Teorisi Dersinin Tüketim Tasarruf Yatırım konusunu göreceğiz.

Devamını oku

Klasik ve Keynesçi İktisat Video

Yazan: 29 Ocak 2012  
Kategori: İktisat Teorisi

Bu videomuzda AÖF İktisat Teorisi Dersinin Klasik ve Keynesçi İktisat konusunu göreceğiz.

Devamını oku

Sonraki sayfa »