Sponsorlu Bağlantılar

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Categories Bölüm Puanları
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Tıp Fakültesi Bölümü Taban Puanları

Bu sayfamızda 2019 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan arkadaşlarımız için, Lisans Bölümü olan Tıp Fakültesi Taban Puanları 2018-2019 , Tıp Fakültesi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Tıp Fakültesi Başarı sırası, bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık Tıp Fakültesi Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralamasını bir arada bulabilirsiniz

Tıp Bölümü Tanıtımı:

İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirme ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Tıp fakültesi diploması alan bir kimse pratisyen hekim ünvanını taşır. Bir pratisyen hekim, uzmanlık sınavında başarılı olduğu taktirde aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir:

Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden oluşur:

(1)Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.

(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuvar çalışmalarını içermektedir.

(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir. Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler: Tıp programında okumak ve doktor olmak isteyen kimselerin çok üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir dikkat ve belleğe; operatör olmak isteyenlerin ayrıca el-parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Tıp eğitimi uzun ve yorucu bir eğitimdir. Bunun için kişinin bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve fizyolojiye içten ilgi duyması, sabırlı ve azimli olması, meslekdaşları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilmesi için hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım isteği güçlü bir kimse olması gerekir. Tıp eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Kişinin bu hususu göz önünde tutması gereklidir.

Tıp programında aşağıdaki diplomalar verilir.

Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları takdirde “Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması” verilir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Önlisans ve Temel Tıp Bilimleri Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması” verilir.

Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlara “Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Önlisans, Klinik Bilimleri Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu Diploması” verilir. Tıp eğitimini bitiren bir kimsenin hekimlik yapabilmesi için Tabipler Odasına kaydını yaptırması zorunludur. Tabipler Odası yasası gereğince her 100 hekimin bulunduğu yerde bir tabipler odası açılır. Oda, hekimlerin çalışmalarını meslek yasasına uygunluğu yönünden denetler, onların haklarını korur. Doktorun çalışma koşulları genellikle ağırdır. Resmi bir sağlık kuruluşuna bağlı hekimlerin gündüz çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri vardır. Ülkemizde hekim sayısı az olduğundan bir hekime düşen hasta sayısı da çok fazla olmaktadır. Muayenehanesi de olan hekimler günün her saatinde dolu demektir. Geceleri hastaya çağrılan doktor, mesleki sorumluluğu gereği gitmek zorundadır. Tıp doktorluğu diploması alan bir kimse “Pratisyen Doktor” ünvanını taşır. Tıp doktoru olan kimse, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TUS’ta başarılı olduğu takdirde, aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir.

– Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları: – Halk Sağlığı Epidemiyoloji İşci Sağlığı ve Güvenliği
– Okul Hekimliği Askeri Sağlık Hizmetleri Hekimliği
– Spor Hekimliği
– Hava ve Uzay Hekimliği
– Deniz Hekimliği
– Hijyen ve Koruyucu Hekimlik
– Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
– Aile Hekimliği

II- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları: 
– İç Hastalıkları,
– Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz,
– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,
– Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
– Deri ve Zührevi Hastalıklar,
– Nöroloji (Sinir Sistemi Hastalıklar),
– Genel Cerrahi,
– Çocuk Cerrahisi,
– Ortopedi ve Travmatoloji (İskelet Sistemi Hastalıkları),
– Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
– Kadın Hastalıkları ve Doğum,
– Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları,
– Göz Hastalıkları,
– Üroloji (Boşaltım Sistemi Hastalıkları),
– Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
– Hidroklimatoloji,
– Radyoloji,
– Göğüs Cerrahisi,
– Kalp ve Damar Cerrahisi,
– Beyin ve Sinir Cerrahisi,
– Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

III- Laboratuvar Uzmanlık Alanları: – Biyokimya ve Klinik Biyokimya,
– Patolojik Anatomi, Tıbbi Farmakoloji,
– Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji.

IV- Akademik Uzmanlık Dalları: – Adli Tıp,
– Anatomi,
– Fizyoloji,
– Fizyopatoloji,
– Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji,
– Tıp Tarihi ve Deontoloji,
– Tıbbi Genetik,
– Nükleer Tıp

. İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan korumak, bütün çabalara karşın sağlığı bozulan kimseleri tedavi etmektir.

Çalışma Alanları: Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Hekim ve sağlık personeli sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük ihtiyaç vardır. ekimlerin %70’i uzman hekim olup ülkenin gelişmiş bölgelerinde toplandıkları göz önüne alınırsa az gelişmiş bölgelerde hekime olan gereksinme daha iyi anlaşılabilir.

Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Kontenjanları 2018-2019

Üniversite Adı Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Genel Kont. Taban Puanı Tavan Puanı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 10 549,17491 562,95427
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 15 548,17376 556,28589
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 11 536,48359 548,54111
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 30 536,48221 562,02567
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp ( İngilizce) SAY 170 532,60951 556,70676
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 40 527,48952 536,36363
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp SAY 210 525,86598 546,61933
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 10 524,89086 543,88460
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 8 521,76340 533,00896
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25 519,23182 548,50276
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 7 517,46763 527,22236
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) SAY 30 515,72005 525,71165
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 4 513,46196 519,99977
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 320 512,76655 532,28299
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 25 510,69421 534,06332
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 4 510,59726 543,80477
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 340 510,39907 539,79488
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 8 509,99758 518,31665
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) SAY 190 508,08046 535,27466
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 9 507,58286 530,66353
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 290 506,33590 519,89488
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 250 504,43670 527,81908
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 9 503,99492 508,95797
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) SAY 100 503,42078 517,03937
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 6 503,32409 533,91412
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) SAY 10 503,10842 506,57500
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 260 500,46336 534,28564
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 499,81918 509,37969
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 160 499,61373 508,24891
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 5 496,91736 502,79907
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 270 496,77649 521,00613
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 120 496,72005 514,70958
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 220 495,85445 518,61563
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 9 495,24987 503,85543
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 6 494,15925 509,24530
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 15 492,85362 510,06709
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) SAY 120 492,23031 502,68739
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 160 492,16692 504,31303
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 4 491,95030 495,70091
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 10 491,83079 502,29162
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 6 491,54623 538,85972
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 10 491,49450 502,82986
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 8 491,47403 501,14465
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 6 490,62934 495,30835
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 250 490,55356 506,28388
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 275 489,47786 522,58784
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 6 488,33798 492,12314
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 180 487,56764 528,22743
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 10 487,42959 522,52090
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 180 487,09632 516,83932
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 8 486,96103 495,53329
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 7 486,52053 490,64871
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 7 486,05740 491,49804
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 270 485,43990 528,94202
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 200 484,76681 504,26250
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 35 484,52655 508,63455
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 30 483,68916 497,35658
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 210 482,95733 504,55452
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 6 482,78565 490,65304
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 200 482,69694 522,69462
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 130 482,41815 515,71909
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) SAY 60 481,63424 491,20776
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 8 480,76970 493,18103
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) SAY 3 480,76949 483,15133
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 140 480,11332 495,75570
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 210 479,49076 503,40801
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 165 478,54158 519,89357
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 478,36386 489,86973
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) SAY 5 478,14596 486,70479
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 220 478,05947 502,33432
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) SAY 3 477,77700 480,93849
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 210 476,70656 510,06554
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 150 476,24024 518,17257
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 140 476,15952 490,10120
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 140 476,00967 493,39023
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 200 475,01408 519,51385
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 474,61844 494,55307
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) SAY 40 474,00517 484,53782
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 125 473,82303 492,00713
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 150 472,70506 491,48846
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 120 472,65495 484,13155
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 180 471,85013 526,90546
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 30 471,73411 484,62475
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( U O L P- Marmara Üni ve rsitesi) ( T. C. Vatandaşları) ( Burslu) SAY 3 471,57923 477,11120
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 15 471,44168 489,74987
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 30 471,13504 492,93575
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 40 471,05009 489,30191
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( K K T C Uyruklu) SAY 1 471,00151 471,00151
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 6 470,93482 476,35411
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 200 470,86791 522,96612
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 170 470,85873 487,43168
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 60 470,63223 490,32217
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 120 470,27628 497,04613
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 100 468,95986 490,55362
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) SAY 65 467,98918 487,88287
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 120 467,96776 496,11536
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 160 467,82958 491,45842
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 200 467,47980 501,31816
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 160 467,22169 523,56629
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 467,18203 474,96325
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 11 466,88986 490,81942
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) SAY 50 466,40146 482,55833
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 466,39144 494,32663
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 466,00706 473,92823
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 100 465,55153 503,39792
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) SAY 60 465,46616 486,82311
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 3 464,80091 467,24510
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 464,50444 480,66683
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 464,37133 484,68518
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 60 464,14619 476,08576
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 120 463,86184 500,31463
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 463,56285 484,57902
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 120 463,55689 524,36739
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 7 463,26823 472,24002
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 462,92318 484,89888
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 8 462,66852 473,47644
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 140 462,63811 500,80178
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 20 462,36163 483,93697
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 100 462,09464 469,68411
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 120 462,06894 499,97899
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 5 462,02647 492,67750
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 50 461,74882 483,43924
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi SAY 80 461,47294 466,86659
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 65 461,08198 516,83318
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 10 460,68806 465,88295
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 5 460,04733 461,20358
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Burslu) SAY 6 459,76005 460,60116
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Burslu) SAY 10 458,89276 461,18476
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 52 458,60621 490,45026
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 92 457,95976 507,21548
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( U O L P- Marmara Üni ve rsitesi) ( T. C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) SAY 3 457,44183 467,24672
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 4 456,94997 457,93495
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 15 456,34655 470,01898
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Ücretli) SAY 20 456,33761 486,66892
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 3 455,98092 456,99953
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 16 455,74999 462,29162
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İstanbul) ( Kız) ( Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 10 455,72534 484,41907
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( K K T C Uyruklu) SAY 1 455,45661 455,45661
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 21 454,79250 460,91751
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 5 454,69995 458,56638
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 20 453,19227 487,27499
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 8 452,83442 457,90823
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Ücretli) SAY 20 448,46969 456,27647
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 34 448,02414 458,73264
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 21 445,79729 459,11824
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 8 445,74283 452,25755
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 72 444,36555 478,41766
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( K K T C Uyruklu) SAY 1 443,20508 443,20508
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 81 443,00888 478,26048
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 16 440,71893 454,20234
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Ücretli) SAY 60 439,87522 489,07088
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 49 439,41532 461,25400
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 48 437,04592 460,23218
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 50 436,66551 461,98997
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( U O L P- Marmara Üni ve rsitesi) ( T. C. Vatandaşları) ( Ücretli) SAY 5 436,60372 452,98872
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 40 435,60410 463,57329
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 44 434,13412 452,54051
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) SAY 78 431,23752 465,52914
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 50 430,37098 491,88662
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 21 430,28538 460,44491
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( K K T C Uyruklu) SAY 1 427,72299 427,72299
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 38 427,34710 448,62301
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 24 427,29244 441,69756
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 72 425,74960 457,43813
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 40 421,62089 455,85975
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 20 421,58148 433,07789
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 17 420,22604 446,96723
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Ücretli) SAY 30 419,94784 450,52182
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 3 418,81718 420,06829
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) (%25 İndirimli) SAY 16 418,81372 440,13455
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 42 418,43082 458,55484
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( K K T C Uyruklu) SAY 1 418,21649 418,21649
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) SAY 18 418,12870 438,94234
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İstanbul) ( Erkek) ( Milli Savunma Bakanlığı Adına) SAY 90 418,09897 477,26600
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Ücretli) SAY 10 417,14187 430,04604
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 32 415,64847 436,43330
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Ücretli) SAY 42 412,67139 439,52871
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( K K T C Uyruklu) SAY 1 412,35500 412,35500
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( K K T C Uyruklu) SAY 1 411,95560 411,95560
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 36 403,63815 417,48902
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( Ücretli) SAY 90 403,60350 436,34955
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( İngilizce) ( Ücretli) SAY 58 403,58974 430,95074
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi Tıp ( İngilizce) ( K K T C Uyruklu) SAY 2
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( K K T C Uyruklu) SAY 1
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( K K T C Uyruklu) SAY 1
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi ( K K T C Uyruklu) SAY 1
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir