Sponsorlu Bağlantılar

Tarih Bölümü (4 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Categories Bölüm Puanları
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Tarih Bölümü Bölümü Taban Puanları

Bu sayfamızda 2019 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan arkadaşlarımız için, Lisans Bölümü olan Tarih Bölümü Taban Puanları 2018-2019 , Tarih Bölümü Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Tarih Bölümü Başarı sırası, bölümün kontenjanlarını, 4 Yıllık Tarih Bölümü Bölümü Taban Puanları ve başarı sıralamasını bir arada bulabilirsiniz.

Tarih Bölümü Tanıtımı:

Tarih, insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların maddi ve manevi nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde, geçmişte ve halen olan toplumsal ve özellikle siyasal olaylar incelenerek, oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur. Tarih bölümü mezunları, liselerde ve özel dersanelerde öğretmenlik yapabilecekleri gibi arşivler tapu daireleri, TBMM, adliyeler gibi eski belgelerini saklamak durumunda olan kuruluşlarda da çalışabilirler. Ayrıca yüksek lisans yapılarak üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim uyesi olmak veya araştırma enstitülerinde çalışmak mümkündür.

Programın Amacı: Tarih, insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde geçmişte olan ve halen gelişmekte olan toplumsal, özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Üniversitelerin tarih bölümlerinde başlıca dallar genel Türk tarihi, eskiçağ tarihi, ortaçağ tarihi, yeniçağ tarihi, yakınçağ tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi olarak sayılabilir. Genel Türk Tarihi: Türk tarihini bir bütün olarak alır ve çeşitli dönemlerini bu bütün içinde inceler.

Gereken Nitelikler: Tarih alanında çalışmak isteyen bir kimsenin, her şeyden önce tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeye ilgi duyması gereklidir. Bu alanda ilerleyebilmek için Osmanlıca, Arapça ya da Farsça yanında bir batı dilini bilmek ve diğer sosyal bilim alanlarında da yetişmiş olmak gereklidir. Kişinin geniş bir kültüre, üstün bir genel akademik yeteneğe, bilimsel merak ve tutkuya, yazma yeteneğine sahip olması gereklidir. Belgeleri toplamak ve değerlendirmek çok uzun çalışmalar gerektirebilir. Bu nedenle tarihçi sabırlı , çalışmaktan bıkmayan bir kimse olmalıdır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda “Tarihçi” veya “Arşivci” olarak görev alırlar. Tarihçi geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları, kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk kaynaklarından toplar; derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir; olayları oluş sırasına koyar, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar; olayların doğruluğunu yorumlar; bulgularını gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla, açık ve öz biçimde rapor eder. Tarihçilerin bir bölümü de arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Arşive gelen kitap, kâğıt ve malzemenin tarih, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması, arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin gözetilmesi arşivcinin görevleri arasındadır. Arşivler genellikle mahzenlerde olduğundan, arşivciler tozlu, sıcak ya da soğuk, havasız ve kapalı yerlerde çalışmak durumunda kalırlar.

Çalışma Alanları: Üniversitelerin tarih bölümünü bitirmek bir kimseye orta dereceli okullarda öğretmenlik yapma hakkını verir. Ancak halen okullarımızda tarih öğretmenlerine pek gereksinme duyulmamaktadır. Üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya da araştırma enstitülerinde çalışmak için lisansüstü eğitim görmek şarttır. Tarih bölümü mezunlarından Osmanlıca’yı, iyi bilenler “Arşivci veya Tasnif Elemanı” olarak da çalışabilirler. Tarihçilik, iş bulma olanağı kısıtlı bir alandır; ancak bu alan çok yetenekli ve meraklı, kendini yetiştirmeye istekli kimselere doyurucu çalışma olanağı sağlar. Arşivciler tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda olan kuruluşlarda iş bulabilirler. Turist rehberliği de tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı olabilir.

4 Yıllık Tarih Taban Puanları ve Kontenjanları 2018-2019

Üniversite Adı Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Genel Kont. Taban Puanı Tavan Puanı
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih ( İngilizce) ( Burslu) SÖZ 6 470,89373 498,30581
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih ( İngilizce) ( Burslu) SÖZ 3 456,55429 462,28965
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İngilizce) SÖZ 60 455,07791 512,83526
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İngilizce) ( Burslu) SÖZ 3 448,85897 471,34131
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih ( İngilizce) ( Burslu) SÖZ 3 435,51016 445,89961
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 3 432,63041 445,04625
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İngilizce) SÖZ 60 432,21947 481,40262
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 3 430,99972 443,77446
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih ( İngilizce) ( Burslu) SÖZ 10 428,93456 518,69617
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Edebiyat Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 10 414,04538 433,42168
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 5 414,01300 430,36955
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 100 395,01519 449,07027
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 370,61767 431,31794
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih SÖZ 60 370,58170 457,68710
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 369,60918 446,20904
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 3 355,01122 451,15621
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 65 354,52744 421,89852
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 4 346,42357 396,66468
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 6 343,10817 365,80059
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 90 341,53324 446,54304
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 50 336,06355 358,85237
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih ( İngilizce) (%75 İndirimli) SÖZ 5 334,78168 413,01051
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 65 333,61255 388,29622
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih ( İngilizce) SÖZ 60 330,02779 424,99703
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 90 329,38760 403,12580
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 4 329,27748 349,77089
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 5 324,97734 345,33810
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 323,21122 446,33237
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih SÖZ 70 322,57756 394,39848
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 321,25065 413,29313
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 320,62529 397,76567
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 314,45947 364,59180
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 65 310,84962 372,53822
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 308,36084 369,56811
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 308,02977 390,44328
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih SÖZ 60 306,67355 331,49756
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 65 306,48588 367,73744
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 70 303,39964 379,16602
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 302,63101 353,59211
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 301,34437 375,94208
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 300,36614 331,28267
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 100 300,17720 388,32838
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 299,78288 359,32663
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 90 298,45289 347,00220
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 296,85425 365,93999
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 296,18397 410,38900
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 295,62427 345,69982
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 294,36906 332,93861
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 100 294,26700 360,33074
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 293,03438 440,54332
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 293,02335 360,87934
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 291,85637 351,99691
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih SÖZ 65 291,68133 335,42733
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 291,49656 412,23917
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 100 290,51266 329,54189
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 290,14896 426,55718
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 290,02811 337,24362
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 289,37758 366,60793
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 286,92267 331,68389
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 286,01078 445,85265
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 70 285,51434 311,57562
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 20 284,42749 423,86998
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 90 284,38016 392,03659
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 283,70115 360,46021
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 85 283,31332 355,75185
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 282,17483 335,38552
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 7 281,79073 405,21971
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 281,67655 385,52500
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 20 281,65296 341,11737
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih ( İngilizce) (%75 İndirimli) SÖZ 25 281,26820 373,59588
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 280,32814 344,88950
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 280,32453 331,61325
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 279,80610 346,53641
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 279,53156 389,99661
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 100 279,37851 390,61586
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 279,01517 370,85380
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 279,01103 420,06635
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 100 278,82121 327,67066
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 278,17509 428,34381
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 277,83764 352,28335
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 85 277,15771 395,53006
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 276,90901 353,58591
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 276,13973 314,37955
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 90 275,80124 314,66816
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 275,78655 327,95328
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 275,70726 322,44248
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 275,54196 315,82005
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 275,15785 313,76872
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 275,08775 316,06783
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 274,77907 385,44727
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 274,36552 321,16647
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 274,32518 351,39753
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 274,24280 296,41293
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 274,21066 395,81818
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 100 274,10766 328,36185
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 274,01204 298,99052
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih SÖZ 60 273,88731 317,50842
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 273,77923 418,26224
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 273,61588 386,18617
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 65 273,44835 341,88861
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 273,25412 299,25151
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 100 272,77652 308,95035
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 272,03071 335,44381
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 271,91967 304,25580
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 271,53545 330,64248
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 271,43424 326,32936
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 271,35488 339,17246
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 271,22214 331,12334
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih SÖZ 80 271,18419 373,87046
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 70 270,40591 331,61647
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 270,04902 323,33141
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 270,01830 368,63708
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 269,66676 309,57359
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 20 269,49772 373,66862
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 65 269,38625 397,36528
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 268,69932 325,17734
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 267,15762 320,68510
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 266,78971 328,94345
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 265,76961 298,86159
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 85 265,54755 303,81670
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 3 265,52822 277,03039
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 265,46952 348,56983
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 70 265,35077 315,77417
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 264,94258 346,88002
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 264,91796 373,10581
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 65 264,15011 322,62991
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 264,12460 307,04205
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 264,06280 360,12045
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 40 263,20552 285,80902
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 262,92804 340,18424
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 100 262,68028 372,08733
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 262,51902 284,27689
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 262,15038 297,40771
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 262,14435 403,13974
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 70 261,91961 317,13012
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 261,90059 348,78858
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 65 261,48003 380,17675
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 70 260,70998 398,87174
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 260,58741 296,88006
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 90 260,32501 301,55024
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 40 259,84832 318,80800
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 259,84748 312,50941
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 259,46980 361,57889
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 259,37842 291,11268
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 10 259,09617 282,73871
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 19 258,09762 311,66975
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 257,96649 334,14178
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 70 257,84812 308,46614
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 257,76027 331,49393
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 257,74791 293,20390
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 257,29248 280,37155
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 257,15332 313,00611
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 257,09187 272,84785
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 80 256,80791 319,31810
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 256,80130 284,06533
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 256,73351 375,47699
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 255,90495 407,30023
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 255,65816 358,28468
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 254,78258 299,66749
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 70 253,85773 314,71037
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 40 253,51496 276,62196
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 80 253,25160 296,67682
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 251,91876 292,21858
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 70 251,15495 284,25250
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 65 251,13945 318,57164
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 250,84447 303,44754
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 5 249,96203 291,82430
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih SÖZ 70 249,61514 305,30679
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN- KAZAKİSTAN) Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih SÖZ 5 249,16552 283,40161
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 248,87870 402,81962
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Tarih Fakültesi Tarih ( Ücretli) SÖZ 5 248,54345 248,54345
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 7 248,35416 248,35416
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 5 246,26146 287,81413
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih ( Arapça) SÖZ 30 245,79322 322,10661
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 245,27905 284,54395
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (%25 İndirimli) SÖZ 10 242,89312 242,89312
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 22 242,67847 419,51758
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 10 242,40202 256,59566
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 70 240,04866 307,92500
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 237,30393 317,54017
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi Tarih ( Açıköğretim) SÖZ 2500 236,94280 428,85925
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih ( Açıköğretim) SÖZ 1000 235,56241 414,35254
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih SÖZ 60 234,11650 342,33041
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 234,02799 274,37084
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih ( İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 22 231,01042 238,34585
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 60 230,55871 292,13676
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 36 226,31748 264,76412
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 44 223,30976 297,46954
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 70 221,75307 372,00361
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 8 221,04722 241,64784
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih ( Burslu) SÖZ 10 220,44392 287,62507
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 50 220,21475 326,20958
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 8 219,99957 255,48618
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih ( Ücretli) SÖZ 10 217,15091 268,74010
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 30 211,02093 374,48925
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Edebiyat Fakültesi Tarih (%25 İndirimli) SÖZ 10 210,79457 238,09881
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 36 209,32317 307,30537
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 45 206,04886 315,36035
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ( İ Ö) SÖZ 50 202,19259 413,54948
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih ( İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 12 197,88778 415,07148
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 10
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih (%75 İndirimli) SÖZ 10

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir