Sponsorlu Bağlantılar

Enzimler Konu Anlatımı

Categories Biyoloji Konu Anlatımı
Sponsorlu BağlantılarKız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

Bu ders notunda Biyoloji dersinin Enzimler konusu altında; Enzimlerin Görevleri, Enzimlerin Yapısı, Enzimlerin  Çeşitleri, Enzimlerin Çalışmasına Etki eden Faktörler vb. başlıklar hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Enzimler

Canlılarda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandıran ve reaksiyonlardan değişmeden çıkan biyolojik katalizörlerdir.

Aktivasyon Enerjisi:Kimyasal tepkimelerin başlaması için gerekli olan en düşük enerji miktarıdır. Aktivasyon ortamın ısıtılmasıyla veya katalizör kullanılarak düşürülür.Canlılarda gerçekleşen tepkimelerde hücre ısıtılsaydı hücrenin yapısı bozulurdu. Bu durum canlıya zarar vereceği için enzimler kullanılır.

H2 + H202 à H20    ( 36.5 C )

Enzimlerin Yapısı:

Bütün enzimler proteinlerden oluşur. Enzimlerin yapısındaki proteinler genler tarafından şifrelenir.

Her enzimin aminoasit dizilişi kendine özgüdür.Enzimin yapısındaki protein kısmına apoenzim denir. Enzim yapısında ki vitamin kısmına Koenzim denir. Koenzim olarak A,D,E,KB,C vitaminleri kullanılır. Enzimin yapısındaki mineral kısmına kofaktör. Enzimlerin yapısında Ca,Na,Fe,Al,Mg,Cl,Au kofaktörleri bulunur.

Apoenzim+Kofaktör/ Koenzim à Tam enzim

Enzimlerin Özellikleri:

 • Aktivasyon enerjisini düşürürler ve tepkime hızını artırırlar
 • Tekrar tekrar kullanılırlar. Tepkimeye girdikleri gibi çıkarlar miktarları değişmez
 • Her enzim sadece bir maddeye etki eder.
 • Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir.
 • Proteinlerin etkilendiği tüm olaylardan etkilenirler.
 • Canlı ve cansız ortamlarda ( organlarda) etkindirler.
 • Hücre içi ve dışında çalışabilirler.
 • Enzimlerin çeşitli olmasını apoenzim kısmı sağlar.
 • Enzimin hangi maddeye etki edeceğini apoenzim belirler ama esas işi kofaktör veya koenzim yapar.
 • Enzimin substrata bağladığı yere aktif bölge denir.
 • Enzimle substrat ilişkisi anahtar kilit uyumuna benzer.
 • Her canlı kendi enzimini üretir.
 • Bir apoenzim bir kofaktör ,koenzimle çalışırken bir koenzim ve kofaktör birden fazla apoenzimle çalışabilir.

Enzimlerin Çalışmasına Etki eden Faktörler:

1:Sıcaklık:

Enzimler sıcaklık değişimlerine karşı çok hassadır. Çünkü yapılarında protein bulunue. 0 ºC de çalışmazlar. Yapıları da bozulmaz. En iyi 36 C de çalışırlar 55 ºC ve yukarında yapıları bozulduğu için bir daha hiç çalışmazlar.

2:Su:

Enzimler ortamda ki  su miktarı %15 ‘in altına düştüğünde çalışmaz, su miktarı fazla olduğunda da çalışmazlar. Çünkü su miktarı fazla olduğundan moleküller arası çok olacaktır.

3: pH:

Enzimler genellikle nötr ortamlarda çalışırlar. Fakat bazıları asit bazıları ise bazik ortamda çalışabilir.

4: Enzim Miktarı:

Ortamdaki substrat yeterli ise enzim miktarı artırılırsa tepkime hızı artar.

5: Substrat Miktarı:

Enzim miktarlarının sabit olduğu ve substrat miktarlarının sürekli artığı tepkimelerde ve ortamlarda tepkime hızı önce artar sonra sabit kalır.

6: Substrat Yüzeyi:

Substrat yüzeyi büyüdükçe tepkime hızı artar. Çünkü enzimler daha çok alana etki edebilir.

7: Aktivatörler:

Enzimin çalışma hızını artıran maddelerdir.

İnhibitör: Enzimlerin çalışmasını durduran aktif bölgesini değiştiren ya da bozan maddelerdir. Ör: Pb, Hg,CO, etan, metan, bütan vb. İngibitör zehirlenmelere ve ölümlere  neden olur.

Sayfa No İçerikleri :

Sponsorlu Bağlantılar

8 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir