Sponsorlu Bağlantılar

Ünite:15 Maliye Politikası

Categories AÖF 4.Sınıf
Sponsorlu Bağlantılar


Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları için TIKLAYINIZ.

MALİYE POLİTİKASI ÜNİTE-15

Birinci 5 yıllık kalkınma planında temel ekonomik amaç yılda ortalama %7 büyüme sağlanmasıdır.

Türkiye’nin uzun dönemli gelişmesinin daha çok sanayileşme yönünde olacağı , ancak sanayi sektörünün gelişebilmesi için tarımda belli amaçlara ulaşılabilmesi gerektiği birinci 5 yıllık kalkınma planında vurgulanmıştır.

İkinci 5 yıllık kalkınma planında sanayi sektörünün ekonominin en hızlı gelişen sektörü olacağı vurgulanmıştır.

Üçüncü 5 yıllık kalkınma planında yeni bir uzun dönem kalkınma stratejisi benimsenmiştir.

Dördüncü 5 yıllık kalkınma planındaki temel amaç ülkede bulunan mevcut makroekonomik sorunların çözümüdür.

1980’li yıllarda uygulanan kalkınma planlarındaki temel hedef ise ihracatın artırılarak ekonominin dışa açılmasıdır.

Üçüncü 5 yıllık kalkınma planında büyüme hedeflerinin yalnızca büyüklük olarak belirtilmesi ile yetinilmemiş niteliksel bazı özellikler üzerinde durulmuştur.

Avrupa ekonomik topluluğu ile ilişkiler çerçevesinde rekabet açısından yeni birtakım gelişmeler sağlanmasının gerekliliğini işaret eden kalkınma planı üçüncü 5 yıllık kalkınma planıdır.

Ülkemizde hazırlanan Birinci , İkinci ve Üçüncü 5 yıllık kalkınma planlarında benimsenen temel kalkınma politikası Sanayileşme politikası olmuştur.

1980’li yıllarda uygulanan ekonomi politikası ihracatın arttırılmasına bağlı bir kalkınma anlayışına dayanmaktadır.

24 ocak istikrar politikasında belirlenen amaçlara göre ihracatın artırılması yurt içi talep kısılarak sağlanacaktır.

1980-1990 Türkiye’nin kamu harcamaları :
—Kamu harcamalarının GSMH içindeki payı 1985 yılına kadar sürekli olarak düşmüştür.
—Borç ödemeleri artmıştır.

—Bütçeler transfer bütçeleri haline gelmiştir.
—Konsolide bütçe içinde kamu cari harcamalarının payı azalmıştır.

Ülkemizde planlı dönemde 1970’li yılların ikinci yarısına kadar toplam vergi glirleri içerisinde en önemli payı DOLAYLI VERGİLER oluşturmaktadır.

Güçlü ekonomiye geçiş programının önceliği enflasyonun düşürülmesidir.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Ünite:15 Maliye Politikası
  • Dosya Boyutu/Türü: 25.6 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir