Ünite:11 Maliye Politikası

Categories AÖF 4.Sınıf

MALİYE POLİTİKASI ÜNİTE -11

Türkiye’de Ocak 1980’de uygulamaya başlanan ekonomik istikrar politikasında ücretlerle ilgili benimsenen ilke ücretlerin sınıflandırılmasıdır.

Petrol fiyatı artışları ülkemiz ekonomisini istikrarsızlığa iten temel dış etkenlerden bir tanesidir.

1980 istikrar politikasının temel özelliklerinden biri de enflasyonla para arzını ve kamu harcamalarını sınırlandırmak suretiyle talebi kısarak mücadele etmektir.

1980 istikrar politikası ile 1981 yılından itibaren dolar karşısında türk lirasının sürekli olarak ayarlanması fiyatların piyasada serbestçe belirlenmesi benimsenmiştir.
1980 istikrar politikası ile ülkemizde dış ödemeler güçlüğü ekonomik istikrarsızlığın başlıca nedenlerinden birisi olduğu için dış ticaret açığının giderilmesi amacıyla ihracatın arttırılması görüşü benimsenmiştir.

1980 istikrar politikası ile ekonomide faiz oranlarının yükseltilmesi görüşü benimsenmiştir.

Tarımsal üretimdeki değişiklikler iç istikrarsızlık kaynaklarına örnektir.

Yurt içi tasarruf oranının düşüklüğü iç istikrarsızlık kaynaklarına örnektir.

Bütçe gelirlerinin artış hızının yavaşlamış olması iç istikrarsızlık kaynaklarına örnektir

Hızlı şehirleşme iç istikrarsızlık kaynaklarına örnektir.

İstikrar politikasında kapsanan ücretlerin sınırlandırılması önleminin altında yatan temel nedenler:
—-Üretim maliyetinin düşürülmesi
—-İç talebin sınırlandırılması
—-İhracat olanağının artması
—-Kar oranını arttırarak yatırımları uyarması

5 Nisan istikrar programında kapsanan önlemler:

—-Kitlerin özelleştirilmesi
—-Ücretlerin sınırlandırılması
—-Devalüasyon
—-Ek vergilerin getirilmesi

***!980 istikrar politikası ile öncelikle amaçlanan yurtiçi talebin daraltılarak ihracatın arttırılmasıdır.

Ülkemizde 2000 yılı başlarında ,üç yıllık bir süre için, enflasyonu düşürmek ve ekonomide büyüme ortamını yeniden sağlamak amacıyla kapsamlı bir enflasyonla mücadele programı uygulamaya konulmuş
ve program IMF’le imzalanan bir stand-by anlaşmasıyla da desteklenmiştir.

Güçlü ekonomiye geçiş programında yer alan hedefler:
—-Enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi
—-Bankacılık sektöründe yeniden yapılanmaya gidilmesi
—-Kamu finansmanının güçlendirilmesi
—-Gelirler politikasının sürdürülmesi

Güçlü ekonomiye geçiş programı ile bankaların mali yapılarının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması kapsamında Bankalar kanununda değişiklik yapılması mali sektörün yeniden yapılandırılmasına örnek olarak verilebilir.

1980’de faizlerin yükseltilmesinin bir nedeni de yurt içi talebi azaltarak yaratılan üretim fazlasını ihracata yönlendirmekti.Böylece yurtiçi harcama düzeyi azaltılmış olacaktı.

Ücret sınırlaması politikası iş gücü verimliliğinin azalmasına diğer taraftan ise nitelikli iş gücü kaybına neden olmuştur.

Serbest kur politikasına geçişin kısa dönemdeki amacı resmi ve karaborsa kur arasındaki farkı azaltmak ve ülkeye gelen işçi dövizlerinin miktarını arttırmaktı.Diğer amaçlar ise uzun dönem için hedeflendi.

Serbest döviz kuru uygulamasının uzun dönemli amacı ihraç mallarının fiyatlarının düşürülmesi yoluyla ihracatı arttırmak ithalatı azaltmaktır.

  • Kaynak İndirme Bilgileri
  • Site: www.derscalisiyorum.com.tr
  • Dosya İçeriği: Ünite:11 Maliye Politikası
  • Dosya Boyutu/Türü: 22.6 KB/ Word
  • Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir